-Hockey-miljøet med Frisk Asker i spissen har selvfølgelig vært en pådriver for prosjektet, men det har også vært stor politisk vilje for å realisere en ny hall for alle is-idrettene, som også inkluderer kunstløp og short-track, sier Klaus Øiseth, avdelingsleder Bygg-Prosjekt og utvikling. Foto: Tor Tvedten 
Sist oppdatert: 26-12-2021

Risenga Ishall - Et naturlig samlingspunkt

Med Risenga Ishall får både Frisk Asker og Asker Kommune sin nye storstue.

– Kommunen har jobbet med dette prosjektet i mange år. De første utredningene og disposisjonsplanene ble utarbeidet allerede i 2012, og således har prosjektet vært i prosess i 10 år.

-Hockey-miljøet med Frisk Asker i spissen har selvfølgelig vært en pådriver for prosjektet, men det har også vært stor politisk vilje for å realisere en ny hall for alle is-idrettene, som også inkluderer kunstløp og short-track, sier Klaus Øiseth, avdelingsleder Bygg-Prosjekt og utvikling, og legger til:

– I tillegg er det lagt til rette for kulturarrangement og lokaler som kan benyttes av andre idretter, som for eksempel kampsport. Hallen får også et eget styrketreningsrom for breddeidrett.

-Dette er med andre ord en hall for både topp og bredde, men også for fremtidige kulturarrangement.

-Opprinnelig var prosjektet planlagt som en ny ishall, litt separat fra resten av idrettsparken, men har utviklet seg mer til en områdeutvikling.

Norsk Teknisk Installasjon AS - Risenga Ishall

-Da Prosjekt og utvikling i Asker kommune startet jobben med prosjektet tilbake i 2016, ble det utarbeidet en designhåndbok der man så behov og funksjoner i hele idrettsparken i sammenheng.

– Det betyr at vi tok med oss noen flere funksjoner og kostnader enn opprinnelig planlagt, men totalproduktet har blitt bedre.

-Vi har blant annet inkludert en P-kjeller som frigir areal inne i parken til aktivitet og opparbeidet torg, samt gode uteområder som kommer alle innbyggere til nytte, uavhengig av om man er interessert i hockey eller ikke, forteller Øiseth.

-Prosjektet ble kjørt som et samspill sammen med entreprenør Backe Stor Oslo, med felles utarbeidelse av skisseprosjekt og forprosjekt, og dette ga muligheten til å utrede og politisk forankre valg i prosjektet.

-Et eksempel på dette er endelig antall tilskuere og felles energisentral, som leverer kjøling og varme til hele idrettsparken.

– Det er mange som har bidratt både internt og eksternt i prosjektet, og bidrag fra egen Planavdeling, Eiendomsavdeling og Idrett og friluft, i tillegg til idretten, har vært svært viktig for et vellykket produkt, sier Øiseth.

-Selv om det har vært noen smittetilfeller på byggeplassen, har man vært forskånet for de verste utbruddene.

-Her har også entreprenør Backe Stor Oslo sørget for en upåklagelig drift der smittevern ivaretas, uten at det stopper aktivitetene, påpeker Øiseth.

– Vi har hele tiden hatt en god dialog og felles forståelse for at alle har et ansvar for å minimere konsekvensen av pandemien.

BAS maskin utleie  AS - Risenga Ishall
Job Arkitekter AS - Risenga Ishall

En trygg arbeidsplass
Backe Stor-Oslo fikk oppdraget etter en konkurranse våren 2018 med andre entreprenører, og ble da tildelt en samspillskontrakt for utvikling, prosjektering og bygging av Risenga Ishall.

I samspill med byggherre utviklet de et prosjekt som var akseptabelt for Asker Kommune og detaljprosjektering og utbygging ble deretter i igangsatt.

– Alle brikker har på sin måte vært viktige for totaliteten i prosjektet, men noen ting har vært ekstra fremtredende.

-Asker Kommune skal først og fremst motta et bygg som ivaretar brukernes behov, herunder Frisk Asker, breddeidretten, eiendom- og driftsavdeling, andre leietakere og publikum.

For å sikre dette har dialogen med byggherre vært svært viktig, sier Christian Eriksen, prosjektlederassistent hos Backe Stor Oslo.

Han forklarer at det i tillegg har vært viktig at kommunen har involvert tilstrekkelig personell i sine avdelinger, slik at prosjektet er godt forankret hos kommunen. Dette opplever de at har vært tilfelle, og at man sammen har funnet gode og rasjonelle løsninger.

– Risenga Ishall har vært arbeidsplassen for svært mange i en lang periode. Det er derfor særdeles viktig, som det også er i andre prosjekter, at vi har det bra på byggeplassen:

-At hver enkelt har en trygg arbeidsplass der man trives er helt essensielt for å kunne drive et godt prosjekt.

-Vi har opplevd at det generelt har vært en veldig god tone mellom ansatte, og mye positivitet i- og rundt prosjektet, påpeker Eriksen.

Vi har levert renholdstjenester til offentlig og privat sektor i Oslo og Akershus i over 20 år.
Arkel El Entreprenør AS

Han legger ikke skjul på at pandemien selvsagt har vært en betydelig utfordring og risiko i prosjektet. Dette ble planlagt og igangsatt lenge før pandemien ble et faktum, og det har derfor vært knyttet noe spenning til den planlagte fremdriften underveis.

– Vi har hele veien hatt strenge og oppdaterte smittevernstiltak for å redusere sannsynlighet for smitteutbrudd, og redusere eventuelle konsekvenser ved smitte. Det har vært enkelte smittetilfeller i løpet av prosjektet, men disse har heldigvis kun hatt mindre betydning.

-Dette viser at smittevernstiltakene har fungert, og prosjektet har derfor stort sett kunne opprettholde den planlagte fremdriften. sier Eriksen, og utdyper:

– Pandemien har også gjort tilgangen på varer og materialer noe utfordrende, og vi har derfor opplevd lengre leveringstid enn normalt.

Han forteller at Asker Kommune og brukere får et moderne og svært funksjonelt bygg som er klart til å tjene en rekke ulike formål. Det inkluderer blant annet hockey på toppnivå, breddeidrett, kontorlokaler, restaurant- og cafevirksomhet, kiosker, sportsbar, parkering og mer.

– Risenga-området har mange store bygg med mange besøkende. Ishallen vil videre kunne bli et naturlig samlingspunkt, og viktig for området som helhet.

Tett samarbeid
– Oppdraget fikk vi sammen med Backe Stor Oslo som hovedentreprenør. Vi antar at vår erfaring som arkitekter for DNB Arena i Stavanger var medvirkende til at vi fikk denne jobben.

-DNB Arena var referanseprosjekt for den nye Ishallen på Risenga, sier Tor Tvedten hos JoB Arkitekter AS. Entrepriseform var samspillsentreprise, og det lå en rekke føringer til grunn i forhold til budsjett og reguleringsplan for området:

-Arenaen skulle ha minimum 3000 sitteplasser og 500 ståplasser, restaurant og VIP sone. Fasadematerialet skulle ha innslag av tre i sokkelen.

-Arenaen som er bygget tilfredsstiller alle kriteriene og har noe mer kapasitet enn gitte forutsetning med cirka 3800 publikum inkludert restaurant.

– Som alltid er kundens behov, ønsker og krav viktig, i dette tilfellet Asker Kommune. Samtidig er dette hjemmearena for Frisk Asker. Det har derfor vært et tett samarbeid med dem for å sørge for at deres fasiliteter er best mulig.

Bygg og Mal AS - Risenga Ishall
Contiga AS - Ledende leverandør av bæresystemer

 

-Likestilt med dette er at publikum som skal bruke arenaen får en god opplevelse. Dette er en eventarena klasse B etter hockeyforbundets klassifisering, sier Tvedten.

Han er full av lovord om samarbeidet med de andre aktørene i prosjektet, og trekker frem Backe Stor Oslo som hovedentreprenør, men også Asker Kommune ved Klaus Øiseth som har vært en ryddig og løsningsorientert byggherre.

– Jeg vil også nevne Frisk Asker, DNB Arena og Stavanger Oilers, som har bidratt med sine erfaringer for at den nye arenaen skal fungere best mulig for alle brukere.

-Vi ønsker både utøvere og publikum i Risenga Ishall lykke til og mange gode opplevelser.

– Vi håper arenaen lever opp til forventningene, og håper selvsagt at andre kommuner og klubber vil ta kontakt. Det er behov for flere moderne ishaller rundt i landet , sier Tvedten engasjert.

Stolte aktører: 
NTI har lang tradisjon innen VVS-faget fra 1963 og er i dag en av norges ledende VVS entreprenører. Vår tyngde er kompetanse og kvalitet i gjennomføring fra A til Å. Vi er med våre kunder fra utviklig, samspill, prosjektering, i utførelse og til oppfølging av ettermarked.

JoB Arkitekter utfører arkitektoppdrag for alle typer bygg, fra skissefase til detaljprosjektering. Vi var arkitekter for DNB Arena, hvor vi har hentet gode erfaringer i forbindelse med prosjektering av Risenga Ishall.

I prosessen har vi hatt et godt samarbeid med hovedentreprenør Backe Stor-Oslo, Asker kommune og Frisk Asker. Vi ønsker Frisk Asker, publikum og alle andre brukere av den nye Ishallen lykke til med ny arena.

Contiga AS er en ledende leverandør av komplette bæresystemer i Norge, med prefabrikkerte produkter i stål og betong.  Under byggingen av Risenga Ishall har vi hatt et strålende samarbeid med vår partner CarlGustav Solutions som har montert råbygget sammen med oss.

Godt samarbeid mellom vår og kundens prosjektleder har også gjort dette til et hyggelig prosjekt for oss. 

Ullensaker Renholdsteknikk AS har levert renholdstjenester til offentlig og privat sektor i Oslo og Akershus i over 20 år.

Bygg Og Mal AS er et entreprenørfirma med dyktige malere, snekkere, murere og flisleggere, og vi utfører alt innenfor disse fag, både store og små oppdrag for bedrifter og private. Oppdrag omfatter blant annet nybygg av boliger, næringsbygg og rehabilitering.

BAS Maskinutleie tilbyr utleie av maskiner og utstyr til prosjekter innen bygg og anlegg. Vi kan tilby et bredt spekter av maskiner og utstyr fra kjente leverandører. Vårt utvalg av maskiner og utstyr passer til større og mindre byggeprosjekter. 

ARKEL Alliansen AS er en allianse av elektroentreprenører som er representert i områdene Oslo, Asker og Bærum, Romerike og Innlandet. Sammen eier de fire Arkel-bedriftene Arkel Alliansen AS. Totalt teller vi nærmere 80 ansatte og omsetter årlig for rundt 110 millioner kroner med god lønnsomhet.

Andre aktører: 
Multiconsult AS, Norconsult AS, Dr.techn.Olav Olsen AS, VVS-rågiverne AS, ECT AS, Håkanes Maskin AS, Mjøndalen mur og puss AS, Maxbo AS, Motek AS, H fasader glassteam AS, Firesafe AS, Bærum Byggmontering  AS, Lås og sikring AS, Protan AS, Brødrene Iversby AS, Oslo Tapet og Gulvbelegg AS, Isbaneteknikk AS, Mimax AS, Christiania Stillas