Previous
Next
Økt idrettsflate med størrelse som en «normalhall» på 25x45 meter og økt tribunekapasitet opp i mot 1500 publikummere vil være til glede både for idretten, nærmiljøet og elever som bruker av hallen. Foto: Mette Kringen Asker kommune
Sist oppdatert: 09-12-2021

Leikvoll hall C - Et områdeløft for Risenga 

Flerbrukshallen, som etter planen skal tas i bruk på nyåret 2022, vil ha plass til opp i mot 1500 publikummere og får stor betydning for nærmiljøet.

– Leikvoll C er et samarbeidsprosjekt mellom Asker Kommune og Viken Fylkeskommune. Viken leier og bruker den eksisterende Leikvollhallen til Bleiker VGS sine idrettstimer i sambruk med Risenga ungdomsskole i dag, sier Mette Kringen, prosjektleder, Prosjekt og utvikling i Asker Kommune.

– Bleiker VGS skal utvides med idrettslinje, og har behov for mer idrettsflate og økt omfang timer i hall. I Asker er det behov for økt idrettsfalte til idrett i området kvelder og helger, og det har vært et behov for økt publikums- og tribunekapasitet, legger hun til.

Økt idrettsflate med størrelse som en «normalhall» på 25x45 meter og økt tribunekapasitet opp i mot 1500 publikummere vil være til glede både for idretten, nærmiljøet og elever som bruker av hallen.

Snersrud & Pedersen AS - Bak et hvert bygg står en stolt rørlegger

Her har det vært et fokus på flere idretter: For basket og håndball har det vært viktig med valg av gulv, og det er derfor valgt et parkettgulv, i henhold til et ønske spesielt fra Asker Aliens.

– Det er ekstra takhøyde i hallen, som har 9 meter fri høyde, det er særkrav fra blant annet badminton og volleyball.

-Det har også vært sterkt fokus på gode akustiske egenskaper i hallen, slik at det blir et godt arbeidsmiljø også for idrettslærere som er i hallen mange timer hver dag.

Det er hev/senke skillevegger med særskilt gode akustiske egenskaper, akustiske elementer i tak, og spiler på vegger/himling.

– Det er også tre ekstra garderobesett, som følge av noe manglende kapasitet i eksisterende hall. Et stort rom på 150 m2 for styrketrening er også noe skole og idrett har gitt tilbakemeldinger på at de gleder seg til å kunne ta i bruk, sier Kringen.

Pol Betong AS - Leikvoll hall C

Hun legger ikke skjul på at det har vært krevende å bygge under pandemien. Oppstarten ble noe forsinket da de var i sluttfasen av anbudskonkurransen da pandemien slo til.

Byggeprosjektet har i perioder, som de fleste andre byggeprosjektene, hatt utfordringer med stengte grenser, karantene for arbeidskraft, materialmangel, sykdom eller karantene, stor grad av usikkerhet og etter hvert utfordringer med bemanningen.

– Etter forsinket oppstart er fremdriften holdt.

-Totalentreprenør er Asker Entreprenør, og de er en god samarbeidspartner som har vært flinke til å holde tett dialog og bidratt til å løse utfordringer som har oppstått underveis.

– Samarbeidet med fylkeskommunen og idretten har vært nødvendig, tett og god. Her er det mange å skryte av, og som har bidratt til å få til en god hall for flere brukergrupper som lærere, elever og ulike idretter, sier Kringen fornøyd.

Stefan Winsnes, prosjektleder hos Asent, forteller at de fikk jobben gjennom offentlig anskaffelse hvorpå Asker Kommune lyste ut jobben for anbud gjennom sin anbudsportal.

– For oss har det i dette prosjektet vært viktig å opprettholde og ivareta byggherres visjoner, ønsker og forventninger til prosjektet i sin totalitet.

– Det har vært meget krevende å bygge under pandemien, og med dette mener jeg at logistikk og riktig planlegging har tatt mye av tiden vår, så vel som tilrettelegging for sikkerheten til hver enkelt arbeider har stått som første prioritet.

Han forteller at samarbeidsklimaet på prosjektet, på tvers av aktører og med byggherre har vært veldig bra, til tross for store utfordringer med Covid-19.

– Det har vært en bred forståelse med tanke på korona utfordringer, så vel som at gode og korte kommunikasjons veier har vært en av nøklene for at vi får prosjektet på plass.

Protan Entreprenør AS|Taktekker
Moelven Limtre - Muligheter vokser på trær – vi vokser med muligheter

-Aktører som har utmerket seg i positiv retning har vært rørleggerselskapet Snersrud & Pedersen og grunnarbeideren Fanebust Maskin.

– Bygget vi har bygget skal benyttes som kamparena for eliteserien i basketball, hjemmelaget Asker Aliens. Ut over dette vil hallen bli benyttet til andre skole- og idrettsaktiviteter.

-Prosjektet er strengt tatt ganske likt som mange andre flerbrukshaller, sett bort i fra antall tilskuere som skal kunne bivåne aktiviteter som foregår i hallen og det er lagt mye i de tekniske kvalitetene i bygget.

Stolte aktører: 
S&P AS - Bak et hvert bygg står en stolt rørlegger. -Vi er meget godt fornøyd med samarbeidet med Asker Entreprenør. De er profesjonelle, har høy fagkompetanse og de tillater oss å utføre rørleggerjobben vår på en god måte. Ivar Snersrud Daglig leder og gründer

POL Betong AS - Alltid på. -Til Leikvoll hall C, har vi levert alt innen plasstøpte konstruksjoner. Vi ønsker å takke hovedentreprenør OMF Asker Entreprenør for tilliten og en stor takk til alle bedrifter vi hadde gleden av å gjennomføre prosjektet sammen med. Daglig leder Robert Lilla

Viam AS - Lang og bred erfaring, men også en lyst til å alltid lære noe nytt. Dette er ord som beskriver oss i Viam godt. Vi ønsker å hjelpe deg som er byggherre, totalentreprenør eller teknisk leverandør til byggeprosjekter med å se helheten. Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester.

Versto Rådgivning AS har rett kompetanse til ditt prosjekt.
Sør Norsk Boring AS

Sør-norsk Boring er en av landets ledende aktører innenfor boring av enkelte brønner og komplett leveranse av store energibrønnparker. Med høyt kvalifiserte medarbeidere som alle har erfaring både fra tradisjonelle og spesielle oppdrag, bidrar Sør-norsk Boring AS til å sette standarden innenfor sine fagområder. 

-Moelven Limtre AS har prosjektert, levert og montert fagverk i limtre til den nye Leikvollhallen. Vi takker Asker Entreprenør for oppdraget og godt samarbeid gjennom hele prosjektet. Prosjektleder Trond Egil Nyløkken 

Versto Rådgivning AS har rett kompetanse til ditt prosjekt. Være det seg Prosjektleder, prosjekteringsleder, anleggsleder, byggherrerepresentant, prosjektingeniør og ansvarlig søker. 

Protan Entreprenør har avdelinger med dyktige og erfarne fagfolk over hele Norden, og leverer tekketjenester innenfor tak, våtrom, terrasse, radonsikring og anleggsmembran.

Andre aktører: 
Prodecon AS, Pro Consult AS, HRTB AS Arkitekter, Multiconsult, GK Inneklima, HEIBERG & TVETER AS, DMR Miljø og Geoteknikk AS, WSP, Fanebust Maskin AS, Snersrud & Pedersen AS, Xpert Installasjon AS, Loe Betongelementer AS, Heis StarLift, AS, SRO AS, Unisport AS, OMS Oppmåling AS, Areal Bygg AS, Titan Byggservice AS, Murmester Stryken og Gudbrandsen AS, Lås og beslag AS, Blikkenslager Franke Onsrud AS, Nerli Gruppen, Bærum Byggmontering AS, Fire Safe AS, Sagstuen AS, ATG AS, Norconsult AS, OP Verkis AS, JI Bygg AS.