Arbeidet som Polymer Exploration Centre gjør viktig i verdenssammenheng, med viktig forskning og utvikling på plastprodukter og hvordan vi kan bruke dette på best mulig måte, gode produkter, mindre forsøpling og lignende, forteller Jon O. Rørvik, prosjektleder hos R8 Property ASA. Foto: Norsk Byggebransje/Hege Indrehus / Backe Vestfold Telemark
Sist oppdatert: 26-01-2022

Polymer Exploration Centre

Et moderne, internasjonalt forsknings- og teknologisenter for plastindustrien.

– Bakgrunnen for den store satsingen på Polymer Exploration Centre er at Norner ønsker et så stort enbrukerbygg.

-Vi løser dette i samarbeid med dem med en god beliggenhet i nærhet til Powerhouse Telemark og som en del av Næringsparken, sier Jon O. Rørvik, prosjektleder hos R8 Property ASA, og legger til:

– Samtidig samsvarer også utviklingen og gjennomføringen av prosjektet med de verdiene vi står for. Vi utvikler blant annet bærekraftige møteplasser i byer og samfunn, med moderne nabolag som er gode å leve i og inspirerende å jobbe i.

Dette samsvarer med Polymer Exploration Centre: Samtidig er arbeidet som Polymer Exploration Centre gjør viktig i verdenssammenheng, med viktig forskning og utvikling på plastprodukter og hvordan vi kan bruke dette på best mulig måte, gode produkter, mindre forsøpling og lignende. 

– Vi er veldig stolte over å kunne realisere et nytt, godt egnet bygg for Norner sin virksomhet, sier Rørvik.

Prosjektlederen påpeker at totalentreprenør Backe Vestfold Telemark har vært gode på innføring og oppfølging av regler for smittevern. Det har ikke vært noen utbrudd eller nedstengning av byggeplassen under pandemien, og dermed heller ingen forsinkelser.

Teknisk totalentreprenør som skaper smarte og bærekraftige bygg hvor folk trives

– Alle de ulike tiltakene for smittevern har medført mindre fysisk tilstedeværelse fra vår side på byggeplassen, siden byggherremøter i stor grad har blitt gjennomført digitalt. Det har fungert fint, selv om fysiske møter på byggeplass jo er å foretrekke.

– I og med at dette er et forskningsprosjekt, har det vært mange spennende utfordringer som har måttet løses underveis.

-Sammen med hele prosjekteringsgruppen har totalentreprenøren klart å løse alle utfordringer som har dukket opp underveis på en veldig konstruktiv og god måte, påpeker Rørvik.

Han forteller om et godt samarbeid under hele prosessen
– Byggets kompleksitet og avanserte løsninger gjorde det mindre hensiktsmessig å inngå en standard totalentreprisekontrakt. Det ble derfor valgt en samspillskontrakt med Backe Vestfold Telemark, hvor vi sammen jobber mot et felles mål om å løse prosjektet på en best mulig måte innenfor en avtalt målpris.

-Dette har fungert veldig bra, og vi er godt fornøyd med samarbeidet vi har hatt med Backe Vestfold Telemark.

Polymer Exploration Centre er veldig spesielt med tanke på at det blir bygget og spesialtilpasset til Norner, som er en internasjonal aktør for forskning og utvikling innen plastindustrien.

Bygget har en flott arkitektur utført av Børve Borchsenius Arkitekter og rommer meget spesielle og spennende løsninger som vi aldri har bygd maken til tidligere.

Bygget er ikke å anse som et vanlig næringsbygg, men heller som et avansert «verktøy» som hjelper Norner i å utfører sin avanserte forskning i tiden fremover, forklarer Rørvik.

Sweco Norge| Rådgivende Ingeniør
GK Inneklima AS

– Vi overtok bygget 18-19.november og da starter samtidig Norner sin innflyttingsprosess. Utpå nyåret 2022 vil de være i full drift i bygget.

-Så langt har vi kun mottatt positive tilbakemeldinger, og bygget føyer seg godt inn i utviklingen av Porsgrunn Næringspark sammen med Powerhouse Telemark, sier prosjektlederen fornøyd.

Børve Borchsenius Arkitekter AS fikk oppdraget direkte fra byggherre R8 Property
– Leietaker Norner AS var signert fra oppstart, og det har vært en forutsetning i prosjektet  å lage et bygg som i funksjon og uttrykk er best mulig tilpasset krav fra leietaker.

-Prosjektet er utviklet over lang tid, og har vokst både i kompleksitet og størrelse. Det er utviklet i tett samarbeid med byggherre og leietaker og senere i samspill med entreprenør, og leverandører, sier sivilarkitekt MNAL Kjersti Nordbotn. 

– Prosjektet har hatt et stramt budsjett, men vi er veldig fornøyde med å gi bygget et uttrykk, arkitektur, materialitet og fargebruk som preges av lokalisering på elvebredden i Porsgrunn og industritilhørighet.

-Norner AS driver med forskning på polymer og plast, og det var derfor nærliggende å benytte Polycarbonat på deler av fasaden som både gir bygget et translucent skiftende uttrykk, og som indikerer noe om bedriften på innsiden, legger hun til.

Sivilarkitekten forteller om et godt samarbeid hele veien med alle involverte aktører i prosjektet.

– Vi vil spesielt få trekke frem både byggherre R8 Property og entreprenør Backe Vestfold Telemark som har lagt til rette for et profesjonelt og godt samarbeidsklima. I tillegg er vi svært godt fornøyd med stål og fasadearbeidet levert av Bøttger AS.

God tilrettelegging
Backe Vestfold Telemark var først i konkurranse med flere, men denne konkurransen endte med at prosjektet ble for kostbart og ble avlyst. Backe fikk så en utviklingsavtale med R8 som til slutt resulterte i en samspillkontrakt for gjennomføringsfasen. 

– Vi hos Backe har tidligere også bygget et forretningsbygg, for R8 i Sandefjord, i to trinn etter samme modell, sier prosjektutviklingssjef Erland Johansen.

Telerør AS - Ledende elektriker
Børve Borchsenius er Norges eldste arkitektkontor

– Når det gjelder prosjektet med Polymer Exploration Centre, har det vært viktig å få frem prosjekteringsunderlag fra Norner, byggherrens kunde, siden dette er en bedrift som driver med komplekse forskningsprosjekter.

Johansen forteller at det har gått fint å bygge under pandemien: Det har blitt lagt til rette for å legge oppstart, spisepauser og avslutning på byggeplass forskjøvet for å hindre opphoping og smitte av personell på trange plasser.

– Vi har rigget opp et stort festivaltelt for å avholde spisepauser med god avstand, og har passet på god hygiene. Nå avslutningsvis merker vi at det er noen få spesialkomponenter som er litt vanskelige å få tak i, men alt i alt så har det gått svært bra.

Han er full av lovord om de andre involverte aktørene i prosjektet, og forteller om et samarbeid som har gått veldig bra

–  Jeg vil gi en honnør til arkitekten Børve Borchsenius samt våre tekniske samarbeidspartnere Caverion, Telerør, GK inneklima og SPOT, som har bidratt i alle faser av prosjektet. I tillegg ønsker jeg å trekke frem samarbeidet med R8´s to prosjektledere gjennom to faser i prosjektet: Bjørnar Haukstad og Jon Rørvik, sier Johansen, og legger til:

– Samtidig vil jeg trekke frem byggeplassledelsen til Backe, som gjennom hele prosjektet har jobbet godt, og ikke minst tilpasset seg alle nye tiltak som kom i forbindelse med pandemien.

Polymer Expoloration Centre har fått lyse og trivelige lokaler, med en fin miks av kontorplasser og laboratorier for forskning.

– De ansatte kan glede seg til et moderne bygg som møter alle de krav som stilles til dagens bygningsmasse. Tilbakemeldingene vi har fått fra ansatte hos Norner som har vært på besøk, har vært udelt positive, forteller Johansen.

Protan Entreprenør AS|Taktekker
CClint Norge

Stolte aktører: 

Caverion har levert elektroinstallasjoner og takker for flott samarbeid med Backe Vestfold Telemark AS
samt oppdragsgivere R8 og PEC Norner. -Norner/PEC er en av distriktets store aktører og Caverion syntes det var spennende og utfordrende å kunne få være med på å bygge deres nye bygg.

-R8 som vi har hatt flere prosjekter for i tidligere år, samt Backe Vestfold/Telemark AS som vi har hatt flere oppdrag sammen med, er seriøse og dyktige aktører vi gjerne samarbeider med. Vi håper PEC/Norner blir fornøyd med når de har kommet seg inn i de nye flotte moderne lokalene. Ole Kristian Lunde Head of Communications. 

Telerør har prosjektert og levert sanitær, varme og slukkeanlegg. Samt tilkobling av lab. innredning og annet teknisk utstyr som PEC Norner benytter i bygget. Vi takker Backe AS for oppdraget ved denne leveransen. Sten Otto Arnesen Prosjektleder.

Sweco er Europas ledende rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomhet. Sammen med våre kunder og kunnskapen til våre 17 500 arkitekter, ingeniører og andre eksperter, skaper vi løsninger som er tilpasset en økende urbanisering.

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner og leverer smarte løsninger innen ventilasjon, kulde, byggautomasjon, elektro og rør.

Børve Borchsenius er Norges eldste arkitektkontor med sammenhengende drift i Porsgrunn siden 1889. Vi er 38 høyt kvalifiserte ansatte som leverer innovative løsninger innenfor arkitektur og plan.

Protan Entreprenør er en landsdekkende kjede av takentreprenører med cirka 300 ansatte fordelt på 15 lokasjoner. Protan Entreprenør AS og søsterselskapene Protan Entreprenør Midt-Norge AS og Protan Entreprenør Hordaland AS utgjør den norske delen av takentreprenørvirksomheten til morselskapet Protan AS.

CCL Norway, er et av Norges ledende firmaer innen spennarmeringsarbeider hentet inn. Som del av CCL gruppen tilbyr tilbyr de spesialiserte byggeløsninger over hele verden. 

Andre aktører: 
Ahlsell, Backe Vestfold Telemark AS, Bas utleie, Bøttger AS, Contiga, CreoNordic AS, Daloc, Eckholdt AS. GBS Produkter, GrunnTeknikk AS, Kone AS, Konecranes AS, Låsesemeden Larvik AS, Lett-Tak Systemer AS, Malermester Kjellsen Tufte AS, MAXBO, Møre Trafo, Norconsult, Nordic Alutek As, Omega Akerholdt, PERI Norge AS, Rb Brannsikring, Seabrokers Fundamentering AS, Skan-tre, Spot AS, Swedoor Jeldwen, Umbra, Unicon, Velux Commercial Bramo