Previous
Next
-Utgangspunktet er to bygg som henger sammen med en gang, et bygg fra 1979 og et fra 1992. Den største utfordringen var nok å oppgradere den gamle delen til dagens TEK17 krav, forteller Prosjektleder Helge Bergh i Horten kommune til Norsk Byggebransje. Foto: Are Berg - Backe AS
Sist oppdatert: 20-10-2022

Nordskogen skole

I januar 2023 får elever, lærere og ansatte endelig ta i bruk nye Nordskogen skole, etter et år i midlertidige lokaler.

-Det har vært en lengre prosess i Horten kommune om Nordskogen skole skulle renoveres, eller slås sammen en annen skole.

-Som i mange kommuner har vi gått noen runder, men i 2018/2019 ble det bestemt at vi skulle rehabilitere eksisterende bygningsmasse, forteller Prosjektleder Helge Bergh i Horten kommune til Norsk Byggebransje.

-Vi valgte å gå for en samspillsentreprise med Entreprenør Backe Vestfold Telemark.

-Utgangspunktet er to bygg som henger sammen med en gang, et bygg fra 1979 og et fra 1992. Den største utfordringen var nok å oppgradere den gamle delen til dagens TEK17 krav. Arbeidstilsynet har vært involvert iblant annet ventilasjonsføringer i det gamle bygget.

-Løsningen ble at Backe Vestfold Telemark fikk rive ned bygget fra -79 til fundamenteringen og bygge nytt.

-Det koster selvsagt litt mer, men vi fikk det til innenfor budsjett, selv med noen humper i veien underveis, smiler Bergh.

-Samarbeidet med Backe Vestfold Telemark har vært veldig bra! De har funnet mange gode løsninger underveis, fått til veldig mye fint og løst oppgaven bra.

Per Knudsen Arkitektkontor AS

-Selvfølgelig har vi hatt noen diskusjoner, men sånn er det i de fleste byggeprosjekter. Nøkkelen ligger i åpen dialog.

-Vi har merket av pandemi, krig og prisøkninger som resten av bransjen. Utfordringen med tilgang på håndverkere har gjort at prosjektet har gått litt saktere enn tiltenkt.

-Prisøkningen har tatt helt av i forhold til utgangspunktet og vi har støtt på uforutsette ting med f.eks dårlig fundamentering.

-Slik er det med gamle bygg, man kan ha sine mistanker uten av man vet sikkert før prosjektet er iverksatt. For vår del var det litt større enn antatt, men sammen med entreprenøren fant vi gode løsninger.

-Kommunen kjøpte gamle Bekkegata videregående skole før rehabiliteringen startet. Der har elevene fått holde til fram til nå. Siste uken før jul vil elevene være involvert i en flytteprosess, før de starter på den nye skolen første skoledag etter nyttår.

-Elever, lærere og rektor ser fram til oppstart over jul. Arkitekten har vært flink til å finne nye pedagogiske løsninger, det tror jeg både oppvekst og rektor kan si seg enig i.

Nordskogen skole - Viam AS

-Horten kommune har hatt fokus på at bygget skal være så vedlikeholdsfritt som mulig i fremtiden.

-Alt i alt er vi veldig stolte av bygget som det skrider frem. Det er viktig for kommunen å investere i gode løsninger, uten å bruke mer midler enn man må. Her lander vi på en god pris per kvadratmeter, avslutter Bergh.

-Det er like viktig å verne om og bevare eksisterende bygningsmasse, som det er å bygge nytt.

Hvilken erfaring har Backe Vestfold Telemark med total rehabilitering av skolebygg?

- Backe Vestfold har utelukkende positiv erfaring med rehabilitering etter å ha gjennomført totalrenovering av tre skolebygg de to siste årene, forteller Prosjektsjef Are Berg i Backe Vestfold Telemark.

-Når det gjelder Nordskogen skole har vi brukt god tid på planlegging gjennom samspill med Horten kommune. Det å forme rammene i prosjektet slik at det samsvarer med byggherres tanker, ønsker og budsjett gjøres best i samspill. Det er verdiskapende og en veldig positiv måte å samarbeid på.

-Samarbeidsklima med byggherre Horten kommune er veldig godt. Det er mange usikre faktorer i et rehabiliteringsprosjekter, som man ofte ikke opplever ved nybygg.

Nordskogen skole - Asplan Viak
Nordskogen skole - Derome AS

-Det er vanskelig å se det totale omfanget før man faktisk er i gang.

-Horten kommune har sett behovet, vært involvert i løsningene og villige til å ta de ekstra kostnadene som har vært nødvendige for å få til et ordentlig skolebygg for fremtiden.

-Pandemien skapte mindre utfordringer enn på tidligere prosjekter, så vi må kunne si at vi har opparbeidet oss erfaring som bidrar til løsninger, smiler Berg.

-Prisøkninger og varemangel skapte nye utfordringer, men vi valgte å kjøpe opp et varelager for å unngå forsinkelser. Vi overleverer bygget til byggherre først i november som avtalt.

-I en tid hvor miljø er på alles lepper vil jeg skryte litt av noen pilotprosjekter vi har gjennomført på Nordskogen skole.

-I tillegg til standard sorteringsregler og sorteringsgrad på over 95% har vi sendt all gammel isolasjon fra bygget til Rockwoll i Moss for gjenbruk. Det samme gjelder tomme paller som også har gått til gjenbruk, avslutter Berg.