Nittedal kommune har lenge fokusert på å bygge miljøvennlig og får nå betalt med BREEAM – NOR Excellent butterfingers til den nye skolen. Det betyr at når skolen, som sto klar til bruk ved skolestart 2020, blir Norges mest miljøvennlige ungdomsskole. Ill. Arkitektgruppen lille frøen
Sist oppdatert: 25-08-2020

Nittedal Ungdomsskole 

Nittedal har vært en maurtue av kommunale byggeprosjekter de senere årene, med nybygg og utvidelser innen pleie og omsorg, kultur og idrett, samt skoler og barnehage. 

De ansatte ved kommunens eiendomsforetak har hatt nok å henge fingrene i og de har lykkes med å gjennomføre alle byggeprosjekter innenfor vedtatte budsjettrammer. Det er et imponerende stykke arbeid som har sikret at de har blitt kåret til beste kommune innen eiendomsforvaltning to år på rad. 

Et av siste ferdigstilte prosjektet, er nye Nittedal Ungdomsskole. Etter at den gamle skolen ble jevnet med jorden på slutten av 2018, har en ny skole med en økonomisk styringsramme på 349 millioner tatt form under lederskap av prosjektleder OPAK og hovedentreprenør Backe AS. 

Norges mest miljøvennlige ungdomsskole
Kommunen har lenge fokusert på å bygge miljøvennlig og den nye skolen er sertifisert som BREEAM – NOR Excellent av Grønn Byggallianse. Det betyr at når skolen, som sto klar til bruk ved skolestart 2020, blir Norges mest miljøvennlige ungdomsskole. 

Utmerkelsen gis basert på en helhetlig tilnærming til miljøaspektene på aller høyeste nivå i byggeprosjektet, blant annet helse og innemiljø, energibruk, material, arealbruk og forurensing. 

«Kommunestyret har ambisjoner om å videreutvikle Nittedal som et klimavennlig, attraktivt og trygt sted. Med denne sertifiseringen viser vi at Nittedal tar samfunnsansvar og miljø på alvor,» sier Daglig leder av Nittedal Eiendom KF som er byggherre.

Vi er Ingenia – rådgivere innen VVS, klima og miljø
BRAVIDA! LEDENDE LEVERANDØR AV PROSJEKT OG SERVICE INNENFOR ELEKTRO, RØR OG VENTILASJON. VI GIR BYGNINGER LIV

Den nye skolen er tegnet av Arkitektgruppen lille frøen og sivilarkitekt Hanne Bauck er tydelig stolt av bygget og BREEAM-sertifiseringen. 

«Byggets utforming, med sine to fløyer og et åpent mellombygg, legger til rette for at hovedtyngden av arealene har gode dagslys- og utsynsforhold. Inkludering og tilgjengelighet har førsteprioritet. Det er tatt høyde for universell utforming overalt, og det er et lett lesbart anlegg som er enkelt å orientere seg i»

Også Stefan Konkoly-Thege, prosjektutviklingssjef hos hovedentreprenør Backe Stor-Oslo, er tydelig fornøyd med prosjektet og kommunens fokus på miljøvennlige bygg. 

«Designfasesertifiseringen er en viktig milepæl i arbeidet med BREEAM. Det har vært en spennende prosess der tett samspill mellom arkitekt, rådgivere, entreprenør og byggherre har gitt gode løsninger for prosjektet. Jeg vil berømme Nittedal Kommune for den offensive miljøprofilen som er lagt for nye Nittedal Ungdomsskole» 

Egen svømmehall og idrettsanlegg
Kultur og idrett er et annet satsningsområde for Nittedal kommune og kommunen har større kostnader knyttet til idrett enn landsgjennomsnittet. Sammen med nytt topp moderne skolebygg med en rekke nye tekniske løsninger, som økt fokus på informasjonsteknologi som et effektivt verktøy i undervisningen, bygges det også egen svømmehall med tribune. 

Bassenget blir på 12,5 x 11,5 meter og vil koste 10,5 millioner kroner, som blant annet dekkes inn med spillemidler tildelt kommunen. Når det nye skolebygget og bassenget er klart, flyttes fokuset til et helt nytt tribuneanlegg, som innebærer at fasaden på østsiden av Rotneshallen demonteres for å skape plass til ny tribune, inngangsparti og kioskløsning.

Gulventreprenøren AS
Windsor Norge - Landsdekkende portleverandør!

Stolte aktører
OPAK har gjennom mer enn 50 år bistått kunder med tverrfaglig rådgivning innen bygg-, anlegg- og eiendomsmarkedet. Med rundt 100 engasjert rådgivere i front, har de vært kommunens Prosjektleder under oppføringen av nye Nittedal Ungdomsskole. OPAK har bred erfaring med skolebygg i Norge, blant annet fra Levre skole i Bærum som sto ferdig tidligere i 2020. 

OPAK tilbyr høy kompetanse og et bredt spekter av rådgivningstjenester. Deres kjerneytelser er prosjektledelse, byggeledelse, bistand til leietakere, anskaffelser, konseptvalgutredning, usikkerhetsanalyse, byggfaglig spesialrådgivning, eiendomsrådgivning, og energi- og miljørådgivning.

Ingenia AS er rådgivende ingeniører innen VVS-, energi- og klimateknikk, VA, bygningsfysikk og ITB. Under prosessen med Nittedal Ungdomsskole har de blant annet fylt rollen som ITB-koordinator. Ingenia ble etablert i 1993, har i dag 37 medarbeidere og holder til i Oslo sentrum.

Selskapets mål er å prosjektere formålstjenlige løsninger – mest mulig effektive – og uten belastning for miljøet. Løsninger skal være estetiske, funksjonelle og hygieniske, og samtidig enkle og økonomisk å drifte og vedlikeholde.
 
Gulventreprenøren AS så dagens lys som Gjøvik Gulvavretting i 1985 og har gjennom årene vært gjennom en rekke fusjoner, sist i januar 2020 da de slo seg sammen med Gauksås Gulvstøp AS for å sammen danne en nasjonal aktør.

Selskapet, som ble hentet inn for å utføre både avretting og gulvstøp ved den nye skolen, har i dag 110 ansatte og leverer alt av gulvstøp, betongpumping, forskaling/armering, skumbetong, trinnlydsgulv med og uten vannbåren gulvvarme, flytavretting, A-plan gulv, gatevarme og epoxy til bygg over hele landet. 

Rørarbeidet ved skolen ble utført av Bravida Lillestrøm AS under ledelse av prosjektleder Lasse Granheim. Bravida Lillestrøm er en del av den landsdekkende Bravida-kjeden, som er ledende innenfor sitt fagfelt. Dette gjør dem til en aktør hvor kvalitet sitter dypt i ryggraden. Bravida Lillestøm har rørleggere som hjelper med alle rørinstallasjonene, være det seg å installere vannbåren varme, ny varmtvannsbereder eller nye bad.

Porter til den nye skolen er levert av industriporteksperten Windsor Door, som har røtter helt tilbake til 1961, da det Bergensbaserte firmaet Roar von der Fehr AS gjorde sitt inntog på markedet med salg av industriporter i tre, stål og aluminium. Selskapet har siden første dag vært stolt forhandler av porter produsert av det amerikanske selskapet Windsor Door Company, og fra utsalget deres i Bergen har de siden levert alle typer porter til prosjekter over hele Norge

Aktører
Arkitektgruppen Lille frøen, Bravida Lillestrøm AS, Rototec AS, GK inneklima, M.Carlsen & Sønn AS, Orona, SAAS prosjekt, Nerligruppen, ÅF Engineering AS, Spenncon, Soltech, Ingenia, Nordby Maskin AS, Kynningsrud fundamentering AS, Gislebye bygg AS, Jenserud, Gulventreprenøren, Betotec, Åkrene Mekaniske verksted AS, Mjøndalen Mur og Puss, Løvenskiold Handel (Maxbo), Ulefos, Isola, Hemnes Tre, Lian trevarefabrikk, Sentrum Bygg, Østlandske fasadeteknikk, Daloc, Kvanne Industrier, BAS Maskinutleie AS, SK consult, Byggimpuls, Isomax Energi AS, Bo Andrén Norge AS, Massivtre AS, Saxi Produkter, Windsor Door A/S, Jet Bramo, Ingeborg Beslag og låssystemer, Byggpartner, RS blikk, Nytrapp, ATG, Kjærnsmo AS, Miljø Concept, Bærum byggmontering, Sigdal Lørenskog, Harald Krogsæter, Atendi, Design AS, Øst-riv, Etac, ENWA, Ullensaker renholdsteknikk AS, Mimax, Geomatikk Survey.