Previous
Next
Norsk Byggebransje besøkte Majorstuen Flerbrukshall høsten 2022. Foto: Norsk Byggebransje
Sist oppdatert: 30-01-2023

Majorstuen flerbrukshall 

Mandag 30. januar er det offisiell åpning av Majorstuen Flerbrukshall i Oslo. Vi fikk besøke byggeplassen i september -22 der Andreas Turnage, prosjektlederassistent i Håndverkskompaniet tok imot oss på byggeplassen.

-Dette er mitt første, store prosjekt som prosjektlederassistent for Håndverkskompaniet der jeg har vært med fra første spadetak, til den siste befaringen og overleveringen. Jeg var med da vi bygde Sonja Henie ishall på nabotomten og fikk i utgangspunktet ansvaret som anleggsleder på Majorstuen Flerbrukshall.

-Håndverkskompaniet er totalentreprenør, en entrepriseform vi liker godt, med ca 40 underentreprenører på plass.

-Vi hadde en administrasjon på fire personer det første året av prosjektet, men etter hvert som bygget har tatt form ble det justert ned og jeg fikk mer ansvar for å dra dette flotte prosjektet i land.

-Håndverkskompaniet jobber gjerne med sammensatte team som følger hverandre i ulike prosjekter. Det utfordrer oss, samtidig som vi bygger en tillit og kjennskap til hverandre som er gull verdt for vårt samarbeid.

Håndverkskompaniet

 -Med meg på laget har jeg hatt en prosjektlederassistent i opplæring som har hatt en bratt læringskurve på dette prosjektet, men han har levert over forventning, ler Turnage godt. 

-Vi to har jobbet tett sammen med både prosjektleder og prosjektsjef. Sammen har vi utviklet en veldig god arbeidsmetode som vi kommer til å nyte godt av i mange år fremover.

Byggherre Oslobygg KF

-Samarbeidet med byggherre Oslobygg KF har vært tett og godt. De har parallelt med igangsettelse og gjennomføring av en rekke byggeprosjekter gjennomført en stor sammenslåing av fire etater.

-Ingen forventer at det skal gå helt uten utfordringer, nøkkelen ligger i god kommunikasjon.

-Byggherre er en av Norges største offentlige byggherrer og de stiller solide krav til oss som totalentreprenør gjennom Oslomodellen. Min personlige erfaring er at man sitter igjen med et inntrykk av en seriøs byggherre, som stiller krav til oss og våre utførende underentreprenører.

-Håndverkskompaniet er alltid åpen for endringer, vi må være dynamiske og vi tar ansvar. Noe vi også forventer av våre samarbeidspartnere, som alle er profesjonelle aktører.

Rovik Himling

-Jeg var fersk student når jeg begynte her for 4 år siden. Bedriften har en flat struktur og en bedriftskultur som gjør at man blir sett, hørt og verdsatt.

-Det jobbes kontinuerlig med personlig og faglig utvikling og det stilles krav til oss som ansatte. Det er samtidig det som trigger oss som noe av det kuleste, for når du er god i denne jobben er du blant de beste i bransjen, sier en tydelig stolt Turnage.

Trang byggeplass i fredet området

-De metodene vi har vist i praksis gjennom to år på Sonja Henie med hensyn til området, naboer, semitrailere fra Kirkeveien, pakke opp og ned tårnkraner og gjennomføring på svært lite plass har gitt oss erfaring som vi har tatt med for oss til oppdraget med flerbrukshallen.

-Vi måtte bl.a rive det gamle klubbhuset til Tennisklubben for å få plass til brakkeriggen. Der er Oslo kommune meget real og vi bygger nytt, med en oppgradert standard i forhold til det som var.

-Vi har hatt en fossilfri byggeplass, helelektrisk på tilbakefylling og delvis på utgraving, bortkjøring av masser på biodiesel, helelektrisk tårnkran osv. Vi har gjort alt vi kunne for å løse det meste innen fornuftige økonomiske rammer.

-Det er en kunst å balansere klima, miljø og økonomi, men begynner vi med anleggsmaskiner og massetransport har vi kommet langt.

Bygget under bakken

-Gulvet i flerbrukshallen ligger 15 meter under bakkenivå. Det er ganske absurd å tenke tilbake og se på bilder fra vi startet til nå.

-I september 2021 hadde vi sprengt og kjørt bort ca 15 000 tonn med sprengstein. Massen er gjenbrukt på andre Oslo prosjekter.

-Hele byggegropen er spuntet til fjell på den ene siden med tradisjonell z spunt, andre siden med rørspunt. Det er for å holde jordtrykket og unngå setninger på ærverdige Frogner Stadion som ligger inntil både ishall og flerbrukshall.

-Sonja Henie måtte vi spunte inn delvis, mens hele kjelleren har vi selv fundamentert på fjell og var trygge på forholdene, smiler han.

Rambøll Norge

-Betongentreprenøren har virkelig levert og imponert, det fortjener de honnør for. Vi har hatt en veldig krevende betongentreprise rett og slett.

-Det stilles krav til vanntetthet, krav jordskjelvsikring, hele hallen er bolta fast til fjell for ikke å kunne flyte opp, ettersom den ligger under grunnvann nivået.

-Siden Majorstuen Flerbrukshall oppføres som et skolebygg og benyttes av elever utløser det en del krav, f.eks en egen manual for hvordan man skal utføre de tekniske anleggene, krav til overflater, utsatte hjørner, sikring mot hærverk m.m.

-Det gjør også at graden av oppfølging fra byggherre øker, noe vi opplever som positivt. Det stiller krav til oss entreprenører som bransjen har godt av.

Samarbeid med underentreprenører

-Her fortjener alle involverte skryt for jobben som er gjort. Bygget er snart mekanisk ferdig og samtlige har levert til toppkarakter.

-De tekniske fagene, som er blant de største underentreprisene i prosjektet har vi jobbet med tidligere. De kommer inn i et tidlig tidspunkt fordi det er veldig avgjørende for anbudet at de er involvert.

-Da er det godt å forholde seg til mennesker og bedrifter man har tillit til fra før av.

-Innvendig er hele hallen kledd med finerplater i himlingen og på veggene. Disse platene ble 12 uker forsinket på grunn av krigen i Ukraina. Jeg må berømme de dyktige håndverkerne som har stått på med montering for å komme i havn i tid, uten å fire på kvaliteten.

-Når man ser detaljene i det håndverket som er utført, skjønner man at disse folka vet hva de holder på med!

Majorstuen Flerbrukshall er klar. Den offisielle åpningen skjer 30. januar 2023: Foto: Tove Lauluten/Oslobygg KF

-Som totalentreprenør skal vi sjonglere økonomi, tid og levere kvalitet.

-Det kan ofte by på utfordringer i et byggeprosjekt, så også her. Pandemi og krig har medført noen leveranse utfordringer i tillegg til prisøkninger.

-Det har gått med 500 000 kg armering og ca 4 000 kubikk betong, det er klart det merkes på det totale regnestykket. Vi jobber i et uforutsigbart marked, men vi har klart å løse dette også på en tilfredsstillende måte.

Hvordan føles det nå når bygget er klart, uten at det knapt vises fra bakkenivå?

-Det er en litt merkelig følelse. Når bygget overleveres medio desember er det kun de fire overlysvinduene og et par ventilasjonstårn som er synlige på bakkeplan.

-Vi er helt klart stolt av den jobben som er utført, samtidig som vi skjønner at fundamentering ikke er det største samtaleemnet med venner og familie, ler Turnage avslutningsvis.

Håndverkskompaniet styrer sine prosjekter på en sunn måte

-Regnbuen Malermesterbedrift har stått for malerarbeid og gulvbelegg på Majorstuen Flerbrukshall, som underentreprenør til Håndverkskompaniet. Vi har utført gulvbelegg i alle tilstøtende rom, men ikke selve idrettshallen, sier Daglig leder Robert Malmberg til Norsk Byggebransje.

-Vårt samarbeid med totalentreprenør Håndverkskompaniet strekker seg langt tilbake i tid. Selv har jeg jobbet med dem siden 1996, før jeg tok over Regnbuen Malermesterbedrift.

-Siden den gang har begge selskap vokst, side om side. Vi er utelukkende positive til samarbeidet med dem.

Majorstuen Flerbrukshall er klar. Den offisielle åpningen skjer 30. januar 2023: Foto: Tove Lauluten/Oslobygg KF

-Store prosjekter som dette krever mye av entreprenøren på topp. Håndverkskompaniet ser, lytter og stoler på kompetansen, og fagkunnskapen til sine underentreprenører.

-De styrer prosjektene på en sunn måte som bidrar til godt samarbeid, god dialog og fokus på prosjektets beste.

-Prosjektleder Thomas Høvik hos oss har hatt ansvaret for teamet på Majorstuen Flerbrukshall. Det er en god mann som har vært med siden tidenes morgen, vi har jobbet sammen i over 30 år nå. Han har styrt prosjektet siden vi kom inn i mars 2022 til vi var klare medio oktober.

-Takket være Håndverkskompaniet møter vi veldig ofte på velkjente håndverksbedrifter i ulike prosjekt. Det bidrar til et godt arbeidsmiljø og stor grad av tillit der alle vet hva de ulike faggruppene går for.

-Regnbuen Malermesterbedrift gjennomfører ca 3 000 prosjekter hvert år. Bransjen er noe sesongbetont takket våre årstidene, men for vår del har vi gode ordrereserver fremover, vår- og sommersesongen fylles raskt opp.

Pr nå har vi noe ledig kapasitet Q4-22 og Q1-23, men det varer nok ikke lenge, avslutter Malmberg.

Regnbuen malermester
Sweco Norge| Rådgivende Ingeniør

Logistikk i særklasse

-Majorstuen Flerbrukshall skulle opprinnelig være en del av Sonja Henie ishall som stod ferdig i 2020. Det ble endret og byggene ble gjennomført som to separate prosjekter, forteller Carl Anders Pettersen, Prosjektleder Majorstuen flerbrukshall, Oslobygg KF.

-Jeg tok over som prosjektleder etter Magnus Hanæs når han gikk ut i pappapermisjon. Hele mai måned gikk vi i tospann for å sikre en god overgang.

-Plasseringen av Majorstuen Flerbrukshall har gjort dette til et særegent og utfordrende byggeprosjekt, av flere årsaker, men spesielt tøffe logistikk forhold.

-Flerbrukshallen ligger vegg i vegg med Sonja Henie ishall, tett inntil Frogner stadion med tennisbaner, i et område som er vernet etter plan- og bygningsloven.

-All logistikk måtte inn fra Kirkeveien, som er relativt trafikkert av både biler og trikk. Transport, leveranser og parkering for utførende måtte fungere. I tillegg måtte man sikre åpen passasje for bl.a renovasjon som skulle inn og ut av ishallen

-Siden bygget ligger 15 meter under bakken måtte man bygge anleggsvei både ned dit og til riggområdet på bakkenivå. Alt på en særegen veldig trang byggeplass. Jeg har jobbet med analyser av ulike byggeprosjekt i lang tid, men dette prosjektet overgår de fleste.

-Vi snakker om knapt en meters klaring rundt byggegropen på det verste.

Bravida Norge

-Logistikkmessig skulle alt av leveranser inn og ut av bygget, når betongveggene var oppe. Ventilasjonsanlegget ble i stor del montert samtidig som man støpte, da det var store elementer som skal inn.

-Siste rest av utstyr, som ikke kunne bæres ut via trapp og heis, måtte ut gjennom over overlysene som blir synlig på bakkenivå.

-På alle måter utfordrende forhold altså. Oppgaven er løst i fellesskap av alle involverte, med god styring av totalentreprenør Håndverkskompaniet.

-Vi har knapt merket utfordringer eller tenkt så mye på logistikk takket være at Håndverkskompaniet har løst oppgaven forbilledlig og sikret god flyt gjennom hele prosjektet. All ære til dem.

-Flerbrukshallen er bygd som skolebygg, med de ekstra krav det medfører.

-Jeg opplever at vi har tilnærmet oss dette i fellesskap. Byggestøv er ikke bra for barn og unge, derfor har vi blant annet hatt ekstra fokus på renhold.

-Siden bygget ligger under bakken krever det mer av ventilasjon og teknikk en andre bygg, men det har ikke påvirket byggeprosessen i stor grad.

Mange etater, mennesker og stemmer

-Spesielt i dette prosjektet er også et omfattende intressentbilde. Utdanningsetaten er bestiller av prosjektet, siden det skal brukes av elever. Majorstuen skole er bruker, på dagtid. Bymiljøetaten er bruker på ettermiddag- og kveldstid til andre idretts typer, mens Oslobygg Eiendom eier selve bygget og står for driften.

Majorstuen Flerbrukshall er klar. Den offisielle åpningen skjer 30. januar 2023: Foto: Tove Lauluten/Oslobygg KF

-Frogner tennisklubb ble også involvert tidlig, i.o.m at det bygges nytt klubbhus til dem. I tillegg til Håndverkskompaniet og alle underentreprenører.

-Det er mange hensyn å ta når så mange skal involveres og bli hørt. Det har vært omfattende prosess som er løst godt gjennom samarbeid, dialog og åpenhet mellom oss, og Håndverkskompaniet.

-I møter med alle involverte opplever jeg at alle sitter igjen med en positiv opplevelse av både prosess og gjennomføring

-Oslobygg KF legger Oslomodellen til grunn for utbyggingen av alle sine prosjekter. Vår tilnærming som byggherre er at vi skal tilrettelegge best mulig slik at entreprenøren skal kunne oppfylle sine oppgaver.

-Så lenge vi viser forutsigbarhet i våre krav opplever jeg at det fungerer fint, så vel for entreprenør som for andre utførende. Det skal være forståelig, med mulighet til å forberede og gjennomføre ethvert prosjekt.

-Nå er vi inne i sluttspurten og ser målstreken. Vi tar sikte på overlevering før jul slik at Majorstuen skole kan ta i bruk hallen på nyåret. Vi jobber alle hardt for at vi skal ta juleferie med et overlevert bygg, avslutter Pettersen.