Previous
Next
Både flerbrukshallen og barnehagen er oppført i massivtre, underetasjen i hallen er plasstøpt betong. Bygget går over tre plan, inklusive garderober og styrkerom og hallflate på 25 x 45 meter som er standard spilleflate for håndball. F.v: Byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen, direktør Grimsby i Oslobygg, leder Mathias Falck i Korsvoll IL, byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal. Foto: Tove Lauluten/ Finn Ståle Felberg - Oslobygg
Sist oppdatert: 24-11-2022

Miljøvennlig flerbrukshall og barnehage i massivtre

-Dette prosjektet ble iverksatt under Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, før prosjektet ble overdratt til Oslobygg KF i 2021 i forbindelse med sammenslåingen av fire byggforetak i Oslo kommune, forteller Espen Foss Johansen, Prosjektleder i Oslobygg til Norsk Byggebransje.

-Bygget inkluderer flerbrukshall, forsamlingslokale og en barnehage med fire avdelinger. Det er satt opp som passivhus med sedumtak og brønnpark med varmepumpe.

-Vi har også utvidet Åmotveien med 350 meter, bygd parkeringsplass og gangvei. 

-Både flerbrukshallen og barnehagen er oppført i massivtre, underetasjen i hallen er plasstøpt betong. Bygget går over tre plan, inklusive garderober og styrkerom og hallflate på 25 x 45 meter som er standard spilleflate for håndball. 

Structor AS - Korsvoll Idrettshall

-Bygget inneholder også klubblokaler for Korsvoll idrettsklubb. Totalt bruksareal er 3 911 m2, brutto areal er på 4 114m2.

 -Byggeprosjektet er gjennomført med en kombinasjon av utslippsfri og fossilfri byggeplass. Transport til og fra byggeplassen har foregått med ordinære lastebiler, mens det på selve byggeplassen kun har vært fossilfrie anleggsmaskiner. 

-Noen utfordringer har det vært, men i det store og hele har det fungert veldig bra. 

-Jeg må berømme både totalentreprenør og underentreprenører som har hatt fin fremdrift i prosjektet hele veien.

-Vi er imponert over at vi kom så godt gjennom pandemien. Alle har tatt ansvar og prosjektet er gjennomført uten store forsinkelse og med veldig lavt konfliktnivå, fortsetter Foss Johansen. 

-Vi innvilget tre uker ekstra i oppstarten da man fant at grunnforholdene var annerledes enn først forventet og opplevde fem ukers forsinkelse av leveranser på grunn av krigen i Ukraina. 

-Så er det trist at totalentreprenøren gikk konkurs i oktober, spesielt for underentreprenørene som taper penger, men også for entreprenøren som var en familiebedrift som har vært i bransjen i mange år.

Luftkvalitet AS
Komplett installasjon AS

-Det er selvfølgelig også beklagelig for oss som byggherre, men for vår del var det heldig at vi hadde kommet så langt i å ferdigstille bygget. 

-Vi hadde overtatt bygget, men ikke de tekniske anleggene. Det har naturligvis skapt masse merarbeid og noen utfordringer, men ikke verre enn at vi er kommet i mål til den offisielle åpningen 24. november.

-Brukerne får en hall som er fullt funksjonell, men med noen mindre estetiske mangler som vil bli rettet i tiden fremover. Bygget har blitt veldig flott og holder høy kvalitet.

-Bymiljøetaten som er bestiller av bygget, har så vidt jeg har forstått, mange interessenter som ønsker å benytte hallen. 

-Oslobygg åpnet bygget 24. November. Da fikk håndballjenter fra Korsvoll IL prøvd ut sin hjemmearena for første gang med både to byråder og flere gjester som publikum. 

-Da overtar Bymiljøetaten bygget og driftsansvaret gis til Korsvoll Idrettsklubb som kan ta i bruk hallen fra januar 2023, avslutter Foss Johansen. 

Bjerg Arkitektur AS
Porbea AS

Stolte aktører: 

NorDan ble grunnlagt på Moi i Rogaland i 1926, og er i dag en betydelig produsent av dører og vinduer i Europa. Konsernet har i 2022 totalt 12 fabrikker, 30 salgskontor, ca. 2 200 medarbeidere og en omsetning på ca. 4 milliarder NOK. NorDan er stolt leverandør av vinduer til Korsvoll flerbrukshall. Takk for oppdraget!

Structor Tekniske Systemer AS har utført detaljprosjektering for de VVS-tekniske anleggene og ønsker å takke for et godt samarbeid med de andre aktørene i prosjektet. Spesielt samarbeidet med våre kontraktspartnere Eriksen & Jensen AS (rørentreprenør) og Luftkvalitet AS (ventilasjonsentreprenør) har vært avgjørende for at prosjektet har blitt vellykket.

Komplett Elektro Installasjon har medarbeidere med lang fartstid i bransjen. Samtlige prosjektledere har teknisk fagskole, samt variert tilleggs-utdannelse. Alle våre montører har fagbrev gr. L, og nødvendige kurs, som gjør deg som kunde trygg på at du vil bli tatt godt vare på. Selskapet har alle nødvendige godkjennelser for å kunne være din komplette samarbeidspartner innenfor elektro installasjon.

Bjerg Arkitektur AS. Som arkitekter har vi et kæmpe ansvar, når vi designer rammer til livet. Det betyder virkelig noget. Derfor er vi hos BJERG ambitiøse og nørdede; vildt optagede af at skabe bygninger med merværdi. For os er det fornemt, hvis vi kan være med til at skabe både glæde og merværdi: æstetisk, grønt og økonomisk.

Trio Betong AS
El Prosjekt AS

Luftkvalitet AS ble etablert i 1988. Bedriften har en kontinuerlig og naturlig vekst, men for oss er det absolutt viktigste å sørge for at kundene våre får en service vi kan være bekjent av. Vårt overordnede mål er å levere anlegg av høy kvalitet, skape gode relasjoner og tilby serviceavtaler som gir fornøyde kontraktspartnere. 

Trio Betong AS ble etablert våren 2019 for å rendyrke betongentrepriser. Selskapet har 16 ansatte og mer enn 18 års erfaring i faget. Vi utfører større betongarbeider innen bygg- og anleggssektoren. Vi har både erfaring, styrke og kompetanse til å påta oss store og komplekse oppdrag.

Elprosjekt AS er totalleverandør innen elektrokompetanse, rådgivningstjenester og prosjektering av elkraft, teleteknikk og sikkerhetssystemer, samt ITB. Vårt team innehar lang og solid erfaring innen de fleste typer bygg, entrepriseformer og faser i offentlige og private prosjekter.

PROBEA AS har siden 2001 utviklet og ledet en stor mengde betydningsfulle byggeprosjekter for privat og offentlig sektor. Vi har utført byggeledelse på vegne av Oslobygg KF. Itech AS har vært PROBEAs underleverandør, og utført byggeledelse for tekniske fag og ITB.