Previous
Next
I første etasje finner man et stort verksted og rett utenfor en stor parkeringsplass. Videre kan man kjøre opp og direkte inn til hver etasje til det bilmerket som man ønsker å besøke. Foto: Birger N. Haug Eiendom AS
Sist oppdatert: 03-07-2022

Birger N. Haug - Rudsletta

I Bærum har Birger N. Haug med dette splitter nye og store anlegget ønsket å reetablere sine avdelinger i et felles anlegg.

– Vi har stor tro på merkene våre og på markedet fremover. Det byr seg nye fine muligheter med nye merker fra både Kina og USA, og vi er klare til å ta disse mulighetene i et av Norges mest kjøpesterke markeder, sier Vidar Eriksen, administrerende direktør hos Birger N. Haug.

– Birger N. Haug representerer i dag totalt sett syv merker og vi er også svært store på bruktbil.

-Vi gleder oss veldig til å fylle det nye bygget med aktivitet og føler oss trygge på at et godt plassert bygg midt i Bærum alltid vil ha en stor verdi i tiden fremover. 

Eriksen forteller at bygget er svært godt gjennomtenkt. I første etasje finner man et stort og godt verksted, og rett utenfor en stor parkeringsplass. Videre kan man kjøre opp direkte inn til hver etasje til det bilmerket som man ønsker å besøke.

– Vi er også svært godt fornøyde med at bygget gjennom ENØK, fjernvarme og solceller på taket bidrar til at vi kan drifte med lavt karbonfotavtrykk.

-Birger N. Haug setter nullutslippsbiler på veien, og vi sørger for å holde bilene som er på veien i god stand, slik at de varer lenge. For oss er bærekraft viktig og da må bygget forsterke dette.

Skollerud Anlegg
Ingeniør Ivar Pettersen AS - Ledende elektroentreprenør

Han opplever at både kunder og medarbeidere gleder seg til å kunne ta det nye, flotte bygget i bruk.

Et anlegg i stedet for to er mye mer effektivt, og man vil også nå få en vesentlig økning i parkeringskapasitet - noe som er av stor betydning med tanke på å ha fornøyde kunder.

– Vi vil ta i bruk mesteparten av bygget selv, men vi er åpne for samarbeid.

-På bruktbiler vil vi samarbeide med Bilia, og vi vil samarbeide med andre forhandlere lokalt om vårt nye og gode dekkhotell. I årene som kommer er vi absolutt åpne for ytterligere samarbeid.

– Dette er et prosjekt som vi er svært stolte av og vi gleder oss veldig til den offisielle åpningen, sier Eriksen fornøyd.

Innovative løsninger
Erik Heiberg er daglig leder i Birger N. Haug Eiendom som eier 50% av eiendomsselskapet. Den andre 50%-andelen eies av Næringseiendom Holding AS, et eiendomsselskap forvaltet av Industrifinans.

Også han påpeker at de er opptatt av miljøet, og av energiforbruket - noe som har ført til flere spennende og innovative løsninger i dette prosjektet.

Viam Norge AS

– I ventilasjonsaggregatene er det integrerte varmepumper, gatevarme er prognosestyrt hvor værprognose hentes fra yr.no.

-Det er fjernvarme, solcelleanlegg med en årlig energiproduksjon på 165.000kWh, en avansert bygningsautomatikk for å styre lys, varme og kjøling på en mest mulig effektiv måte og bygget er også BREAM sertifisert, forklarer Heiberg.

Han skryter av samarbeidet med de andre aktørene involvert i prosjektet og forteller at de har samarbeidet tett med brukerene helt fra oppstart av planleggingsfasen.

– Pandemien har til tider bydd på noen utfordringer for entreprenøren, men Asker Entreprenør har håndtert dette på en profesjonell og ryddig måte hele veien.

-Prosjektet er levert innenfor opprinnelig økonomisk ramme og tidsramme, og i en periode med både pandemi og krig, er vi meget godt fornøyde med dette.

– Vi har også tidligere samarbeidet med Asker Entreprenør i flere prosjekter og samarbeidet med Øyvind Gran og hans dyktige team fungerer veldig bra for oss, sier Heiberg.

Prosjektleder Øyvind Gran hos Asker Entreprenør forteller at de tidligere har bygget to anlegg for Birger N. Haug, henholdsvis i Røyken og på Gardermoen, og at de ble invitert inn i forprosjekt stadiet for dette prosjektet.

– For oss har det i dette prosjektet, som i alle andre prosjekt, vært viktig å kunne tilfredsstille byggherres ønsker og kvaliteter, samt hele veien ha en god og åpen dialog om kostnader og besparelser.

MOE AS
Nederman AS

Byggene til Birger N. Haug skal er lett gjenkjennelige og når staben flytter inn i det nye anlegget er det med nye biler, bruktbiler, og et topp moderne verksted på over 2.000 kvadratmeter.

– I disse strømkrise tider har det blitt anlagt en solcellepark på taket, slik at Birger N. Haug kan tilby kunder egenprodusert miljøvennlig strøm på bilene. Dette tror jeg er noe som vil komme mer og mer i tiden fremover, sier Gran.

Han legger ikke skjul på at det å bygge i koronatider har bydd på noen utfordringer underveis i prosessen, hvor møter på Teams ble en ny hverdag og daglige smitteverns tiltak ble gjennomført.

– Alle ute i produksjonen gjorde en kjempejobb gjennom hele pandemien, slik at vi skulle klare å levere bygget i henhold til kontraktstidspunkt.

-Det vi har lært er at også byggebransjen er veldig tilpasningsdyktig i slike koronatider, spesielt når både byggherre og entreprenør trekker i samme retning med felles mål om et godt sluttresultat, sier Gran.

Veas Rør AS
Gjerden-fjellsikring AS

Stolte aktører: 

Nordverk skreddersyr ressurseffektive logistikksystemer, som skaper optimale lagerløsninger for våre kunder! Til Birger N. Haugs nye senter har vi levert, dekkhotell med komplett innredning og dekkhåndteringsutstyr. Helautomatisk dekkvaskemaskin. Lagerautomat for delelager. Div. reoler for lagring: Pallreoler, grenreoler og småvarereoler, samt traller og pakkebord. Vi ønsker å takke alle på Birger N. Haug for et godt samarbeid.

Skollerud Anlegg AS er et maskinentreprenørfirma fra Bærum. Vi utfører alle typer arbeid innen graving og transport. Vi har utført grunnarbeider og utvendig VA. Vi takker for godt sammarbeid og gratulerer byggherre med et flott anlegg. Bjørn Aalerud, Daglig leder

MOE Rådgivende ingeniører AS utført oppdrag for utvendig VA anlegget og OV-håndtering. I prosessen har vi hatt et godt samarbeid med WSP AS, hvor vi har hentet gode erfaringer i forbindelse med Breeam kraver for PRO OV.  Godt samarbeid mellom oss og Asker Entreprenør AS prosjektleder har også gjort dette til et hyggelig prosjekt for oss. 

Nedersmans misjonen vår er å beskytte mennesker, planeten vår og produksjon mot skader i industriprosesser. Ved å gjøre det, bidrar vi til effektiv produksjon, miljøfordeler og en tryggere arbeidsplass.

Viam består av dyktige og nyskapende prosjektledere innen bygg og tekniske fag. I tillegg til teknisk prosjektledelse og ITB, tilbyr vi tjenester som omhandler innkjøp og kontrakt, prosjektstøtte, krav- og funksjonsbeskrivelser, prøvedriftsoppfølging, due diligence og teknisk byggeledelse.

Gjerden Fjellsikring er et av landets ledende firmaer innen fjellsikring. Et maskinentreprenørfirma med nesten 40 års erfaring.

Veas Rør AS ble etablert i 2013. Vi har i dag 40 dyktige medarbeidere med oss på laget. Vi tilbyr alle typer rørleggertjenester og vårt nedslagsfelt er i hovedsak nedre Buskerud, Asker, Bærum og omegn.

Ingeniør Ivar Pettersen AS har, siden oppstarten i 1903, opparbeidet en meget solid posisjon som en ledende elektroentreprenør rundt Oslofjorden, i fylkene Oslo, Viken og Vestfold og Telemark.