Veidekke gjenvinner ROCKWOOL isolasjon i egne containere på Ulven i Oslo. Foto: Veidekke
Sist oppdatert: 22-05-2024 Pressemelding 

Veidekke tar nye grønne grep

Veidekke, en av Norges største entreprenører, er ikke redde for å gå opp veien for andre ved grønne initiativer.

Nå har de tatt et ytterligere grønt skritt i den retning ved å implementere gjenvinning av ROCKWOOL isolasjon på sine byggeprosjekter på Ulven i Oslo.

Steinull har mange funksjoner, men brukes hovedsakelig som isolasjon. Selv om ROCKWOOL i mange år har tatt i mot steinull-avkapp fra byggeplasser, har det tradisjonelt sett oftest blitt deponert som avfall under og etter byggeprosjekter.

ROCKCYCLE, ordningen der målet er å få langt mer steinull tilbake til fabrikken i Moss for omsmelting til nye, robuste ROCKWOOL produkter med samme gode egenskaper, er en måte å lukke sirkelen på.

Isolasjonen kan resirkuleres om og om igjen.

Veidekke gjenvinner i samarbeid med Norsk Gjenvinning

Veidekke har et sterkt engasjement for å redusere den negative påvirkningen byggebransjen avgir på klima og miljø, og de har satt seg ambisiøse mål for bærekraft.

En måte å redusere sitt klimaavtrykk på er ved å innføre nye sirkulære modeller og returordninger.

Gjenvinning av ROCKWOOL isolasjon er et godt bidrag til nettopp dette målet, og ved å gjenvinne steinull vil de være med på å redusere deponert avfall og i stedet omdanne avfallet til nye ROCKWOOL produkter i byggeprosjekter.

Norsk Gjenvinning, Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester, bistår Veidekke i prosessen med viderehåndteringen av utsortert steinull fra byggeplassene på Ulven. Foto: : ROCKWOOL Nordics

Norsk Gjenvinning, Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester, bistår Veidekke i prosessen med viderehåndteringen av utsortert steinull fra byggeplassene på Ulven.

Fra tømmingen av den utsorterte steinullen fra lukkede containere, til oppsamlingscontainer i egne lokaler på Ulven, til det sendes avgårde i èn forsendelse til Stena Recycling i Moss som gjør mottakskontroll og sluttbehandling av steinullen.

Med den tilbudte effektive logistikken, blir prosessen mer CO2-effektiv, og kriteriene for steinullen blir opprettholdt. De nevnte kriterier er at steinullen må være tørr og ren for andre fraksjoner.

- Det er en krevende prosess å snu fra en lineær til en sirkulær tankegang og vi er svært glade for at Veidekke, som er Norges største entreprenør, velger å ta førersetet på dette tilbudet.

- Vi er helt avhengige av skala for å få på plass effektive prosesser, og da er samarbeidet med Veidekke kritisk for å drive bransjen fremover og oppmuntre til å omfavne bærekraftige løsninger.

- Dette partnerskapet vil bidra til økt volum av steinull til materialgjenvinning, og dermed styrke vår felles innsats for en mer sirkulær og bærekraftig fremtid, sier Charlotte Koritzinsky Luisa, nasjonal KAM i Norsk Gjenvinning.

Alternativene rundt gjenvinning av steinull er flere

Da etterspørselen for gjenvinning av steinullsfraksjonen stadig blir større i bransjen, har det også dukket opp flere veier mot samme mål.

Veien med avfallsaktørene er allerede etablert og tilgjengelig for alle som ønsker å implementere dette i sine byggeprosjekter.

Optimera AS har et nært kundeforhold med AS ROCKWOOL, og ønsker å være en viktig aktør innen gjenvinningslogistikken fremover.

I de byggeprosjekter der Optimera AS er leverandør av byggematerialer, vil de kunne tilby skreddersydd logistikk rundt håndtering av utsortert steinull.

Om lagringsform er i container, komprimator eller bigbags så vil Optimera kunne tilpasse logistikken.

Ved at Optimera AS håndterer både leveranser kombinert med avhending av steinull vil de kunne tilby CO2- og kostnadsbesparende logistikk tilknyttet byggeprosjektet, og vil med det ta samfunnsansvar og en sterkere rolle i byggefasen.

Sirkulærøkonomi i bransjen trenger disse tiltakene

I Norge er det kun 2,4% av alle materialer som blir brukt som faktisk blir resirkulert, noe som er lavt.

I henhold til The Circularity Gap Report for 2020 er verdens sirkularitet på vei nedover, og bransjen trenger sirkulære modeller for å snu trenden.

Det er derfor viktig å ta i bruk i modellene som er tilgjengelige, prøve, erfare og lære og ikke minst dele suksesshistoriene.

Det er vesentlig å ta i bruk helsirkulære materialer som også gir mulighet for «videre liv» etter materialets endte levetid. Samarbeidet omtalt i denne publiseringen med nevnte aktører er èn av flere, viktige modeller som må implementeres i fremtiden.

- Det er mye vilje og forespørsler der ute etter gode sirkulære modeller. Det er derfor veldig godt å se at noen aktører tar steget, erfarer og deler av sine initiativer.

- Steinull er et fult resirkulerbart produkt, og i et slikt tilfelle må det finnes et grønt alternativ til tradisjonelt deponi.

- Det tilbudet ser vi øker i bransjen, og ved at slike store prosjekter som Ulven utbyggingen benytter seg av det, vil det være med på å gi en signaleffekt og positiv erfaring som bransjen kan ta seg nytte av, avslutter Håvard Sveahaugen, public affairs & sustainabaility manager i AS ROCKWOOL.