Veidekke: Bygger produksjonsanlegg for biogass i Lillestrøm
-For oss som entreprenør er det motiverende å bygge et fremtidsrettet produksjonsanlegg for klimavennlig biogass, og vi takker så mye for tilliten og for oppdraget, sier daglig leder Bjørn Ove Liavaag i Seby AS..Ill. Veidekke
Sist oppdatert: 20-06-2022

Veidekke bygger biogassanlegg i Lillestrøm 

Veidekke melder at deres datterselskap Seby AS har inngått kontrakt med Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA) om bygging av et biogassanlegg på Krogstad i Lillestrøm kommune.

Oppdraget er en totalentreprise verdt nær 205 millioner kroner ekskl. mva.

- Vi ser fram til å ta fatt på et spennende miljøprosjekt for NRA.

-For oss som entreprenør er det motiverende å bygge et fremtidsrettet produksjonsanlegg for klimavennlig biogass, og vi takker så mye for tilliten og for oppdraget, sier daglig leder Bjørn Ove Liavaag i Seby AS..

Den komplette leverandør av elektrotavler og strømskinner!

Produksjonsbyggene blir på cirka 6.000 m2 med blant annet et prosessbygg, slammottak, avvanningsbygg og administrasjonsbygg.

Biogassanlegget skal ta imot slam fra eget renseanlegg og flere andre renseanlegg i østlandsregionen. Anlegget sikrer bærekraftig håndtering av avløpsslammet ved å utvinne energi i form av biogass som skal oppgraderes videre til klimapositiv grønn hydrogen.

- Prosjektet med produksjon av hydrogen er sannsynligvis blant regionens største bidrag for å nå nasjonale miljømål og FNs bærekraftsmål.

-Hydrogenproduksjon er et viktig miljøgrep og et riktig skritt i på veien mot sirkulær økonomi, så dette er tiltak for å møte fremtiden og bidra til det grønne skiftet.

-Seby er en seriøs og solid samarbeidspartner med en tydelig miljøprofil som vil være en sentral bidragsyter til at prosjektet kommer trygt i havn, sier prosjektleder Jon Mills i NRA.

Anleggsarbeidene utføres etter strenge tiltak i miljøoppfølgingsplanen for minimal påvirkning av naturmiljø.

Prosjektet skal følge NRAs krav for å sikre bruk av lærlinger, bekjempelse av arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Byggestart er i august 2022 med planlagt ferdigstillelse i juni 2024