Terskelen for å ta utradisjonelle valg er ofte høy. Samtidig kan akkurat disse valgene vise seg å bli ekstra gode.
– Selv om det er stor forskjell mellom ulike fag, er det ikke noen tvil om at mange fag har blitt mer komplekse enn før. Digitalisering og ny teknologi spiller en stadig større rolle i de fleste yrker, dette gjenspeiler seg også i yrkesopplæringen, sier daglig leder i WorldSkills Norway, Bjørnar Valstad. Foto: WorldSkills Norway
Sist oppdatert: 17-02-2022

Mye å tjene på å gå mot strømmen 

Har du tenkt at karakterene som trengs for å komme inn på et utdanningsløp alene forteller noe om hvor krevende utdanningen er?

Da er det bare å tenke om igjen. Yrkesfag er også for de med gode karakterer.

– Det er underkommunisert at yrkesfag både praktisk og teoretisk kan være svært krevende. Dette selv om karaktersnittet for å komme inn på en gitt utdannelse er relativt lavt.

-Motivasjonen og evnene må være der til å lære, det er fagets innhold som er avgjørende, sier daglig leder i WorldSkills Norway, Bjørnar Valstad.

Hvordan undervisningen er lagt opp har også mye å si. Jobber man som lærling parallelt med undervisningen, kan det være en kombinasjon som fordrer ekstra innsats.

– Samtidig gir dette en praktisk erfaring som er gull verdt – i tillegg til at du får lønn mens du utdanner deg. Det har også skjedd mye når det gjelder de ulike skolenes evne til å tilpasse seg næringslivets behov.

Enten det blir studiespesialisering eller yrkesfag; det aller viktigste når man setter opp søknadslista er å tørre å ta et valg som er eget.

– Man skal lytte til hjertet, men interessen må ligge i bunnen, i tillegg til at man tar framtidsutsiktene i betraktning. Yrkesfag kan åpne dører til et rikt arbeidsliv, smiler Valstad.

Har du noe på hjertet? Redaksjonen i Norsk Byggebransje vil gjerne høre din mening om bransjen, utdanning, arbeidsliv, politikk, utfordringer og muligheter.  Vi inviterer deg til å sende oss debattinnlegg, kronikker, kommentarer og leserbrev. 
Har du noe på hjertet? Vi vil gjerne høre dine meninger om bransjen, utdanning, arbeidsliv, politikk, utfordringer og muligheter. Vi inviterer deg til å sende oss debattinnlegg, kronikker og leserbrev. Ordet er ditt...

Digitalisering og ny tekologi
Valstad understreker at yrkesfagene er inne i en rivende utvikling.

– Selv om det er stor forskjell mellom ulike fag, er det ikke noen tvil om at mange fag har blitt mer komplekse enn før. Digitalisering og ny teknologi spiller en stadig større rolle i de fleste yrker, dette gjenspeiler seg også i yrkesopplæringen.

Denne dreiningen er det mange som ikke har tatt inn over seg.

– Det har vært en inngrodd oppfatning at de skoleflinke helst skal søke studiespesialisering. Men det er viktig å understreke at det er behov for både praktiske ferdigheter og skarpe hoder innen yrkesfag.

-Faktisk holder elevene i flere av yrkesfagene på med ting som tidligere var på ingeniørhøyskolenivå.

Bruk skolens rådgiver
Sammenlignet med studiespesialisering kan det være vanskelig å ta stilling til en utdanningsvei som spriker i vidt forskjellige retninger. Det finnes rundt 200 ulike yrkesfag fordelt på ti yrkesfaglige utdanningsprogram.

– Men det er ikke slik at du må vite nøyaktig hva du vil bli selv om du begynner på en yrkesutdanning. De fleste utdanningene er lagt opp slik at du starter med det generelle og styrer inn på en mer spesialisert retning underveis, poengterer Valstad.

Hans beste råd er å kartlegge egne interesser og å bruke skolens rådgiver aktivt. I denne prosessen gjelder det å ha et åpent sinn.

-Terskelen for å ta utradisjonelle valg er ofte høy. Samtidig kan akkurat disse valgene vise seg å bli ekstra gode.

– I yrker der det er en skjev kjønnsfordeling, stiller man sterkt hvis man går mot strømmen. Det kan føre til helt unike karrieremuligheter.

Valstad oppfordrer foreldre til å snakke med rådgiver sammen med ungdommene, og å sette seg skikkelig inn i hva de ulike alternativene innebærer.

– Hvis man ikke vet hvilke muligheter som finnes, er det vanskelig å gi treffsikre råd. Mange foreldre vet ikke nok om yrkesfag, det er flere myter og misoppfatninger som henger igjen.

Alt du trenger på et sted – elektriker, rørlegger og ventilasjonshjelp