De sesongjusterte boligprisene økte hele 2,1 prosent i januar, ifølge Eiendom Norges prisstatistikk. Det siste året har boligprisene dermed steget 6,8 prosent.
Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL, sier boligprisveksten i januar var urovekkende høy. Foto: Nadia Frantsen
Sist oppdatert: 03-02-2022

Tidenes boligprisvekst

De sesongjusterte boligprisene økte hele 2,1 prosent i januar, ifølge Eiendom Norges prisstatistikk. Det siste året har boligprisene dermed steget 6,8 prosent.

– Prisveksten var urovekkende høy i januar, men det er flere underliggende faktorer som tilsier at januartallene er «blaff» og at boligprisveksten gjennom året allikevel vil modereres, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL, i en melding. 

Tre underliggende faktorer som vil moderere prisveksten:

  • Norges Bank ønsker å normalisere styringsrenten og det ventes tre til fire renteøkninger i løpet av året. Renten er den enkeltfaktoren som isolert sett har størst påvirkning på boligprisen
  • Sammenlignet med befolkningsveksten er byggetakten nokså god på landsbasis. Det meldes imidlertid om flaskehalser blant takstmenn i forbindelse med innføringen av ny avhendingslov. Når disse utfordringene løses vil også boligtilbudet øke
  • Mange endret forbruksmønster under pandemien. Det førte til økt press i åpne sektorer, slik som boligmarkedet. Når restriksjonene nå fjernes så forventer vi en reversering i forbruksmønster ved at folk igjen vil bruk mer av disponibel inntekt på reiser, tjenester, kulturliv osv, det vil også kunne dempe presset i boligmarkedet.
FLINKE, KJAPPE & KJEKKE