Linstow styrker utviklingsteamet
-Linstow har mange spennende byutviklingsprosjekter i bagasjen og på tegnebordet, og jeg ser fram til å ta del i dette arbeidet. Foto: Linstow
Sist oppdatert: 04-08-2022

Linstow styrker utviklingsteamet

Linstow melder at de har ansatt en arkitekt i en nyopprettet stilling som senior by- og områdeutvikler. 

Nyansettelsen er et ledd i Linstows satsinger innenfor by- og områdeutvikling, sosial bærekraft og helsefremmende stedsutvikling.

Benjamin Barth er utdannet arkitekt fra Bergen Arkitekthøgskole og Oxford Brookes University, og har mer enn ti års arbeidserfaring med bærekraftig by- og stedsutvikling fra A-lab AS, Plan- og bygningsetaten i Oslo og Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Han har blant annet kompetanse innenfor planarbeid og reguleringsprosesser, urban transformasjon, områdeutvikling og strategier for bærekraftig by- og stedsutvikling i privat og offentlig regi.

– Som arkitekt og planlegger er jeg opptatt av prosjekter som «bygger samfunn» i et større perspektiv, ved å bidra til attraktiv by- og stedsutvikling og skape merverdi for egne brukere, besøkende og byen omkring.

-Linstow har mange spennende byutviklingsprosjekter i bagasjen og på tegnebordet, og jeg ser fram til å ta del i dette arbeidet, sier Barth.

– Vi er glade for å få Benjamin med på laget, sier utviklingsdirektør i Linstow, Terje Lorentzen.

-Vi er opptatt av samfunnsansvar og spørsmål knyttet til sosial bærekraft og denne ansettelsen tilfører moment til vår satsing på bærekraftig by- og stedsutvikling.

Utvider porteføljen
Linstow har i dag en sentral rolle i flere store utviklingsprosjekter i Norge, og har en klar ambisjon om å engasjere seg i flere større byutviklingsprosjekter de neste årene.

Før sommeren inngikk Linstow avtale om kjøp av eiendommer på Adamstuen og i Akersgata i Oslo. Begge eiendommene ligger i områder med et uttalt behov for by- og områdeutvikling, og har stort potensial for transformasjon av eksisterende bygningsmasse.

Forsker på helsefremmende stedsutvikling
Linstow har et samarbeid med SINTEF om et forskningsprosjekt om helsefremmende stedsutvikling, som har til hensikt å utvikle ny kunnskap om hvordan et sted blir helsefremmende i praksis.

Resultatene fra prosjektet skal mates inn i selskapets nåværende og framtidige prosjekt- og eiendomsportefølje.

Satsingen har en total ramme på 32 millioner kroner, der Linstow og Norsk Forskningsråd støtter forskingsprosjektet med 16 millioner hver.