Peab tildelt kontrakt på Northern Lights-prosjektet
Northern Lights er en del av regjeringens fullskala demonstrasjonsprosjekt for CO2-håndtering og omfatter skipstransport av flytende CO₂ til Øygarden og lagring i et undersjøisk reservoar i den nordlige delen av Nordsjøen. Prosjektet er det første av sitt slag. Foto: Northern Lights
Sist oppdatert: 02-03-2021

Peab tildelt kontrakt på Northern Lights-prosjektet

Peab Anlegg signerte denne uken kontrakt som underentreprenør til Northern Lights-prosjektet i Øygarden. Kontrakten har en verdi på 85 millioner kroner og omfatter anleggsarbeider på landdelen av anlegget.

Northern Lights er en del av regjeringens fullskala demonstrasjonsprosjekt for CO2-håndtering og omfatter skipstransport av flytende CO₂ til Øygarden og lagring i et undersjøisk reservoar i den nordlige delen av Nordsjøen. Prosjektet er det første av sitt slag.

Nytenkende og innovative løsninger
Peab Anlegg blir underentreprenør til Aker Solutions. Oppdraget omfatter arbeid på landanlegget i Øygarden som skal stå for mottak og midlertidig lagring av CO2.

– Vi er stolte over å få være en del av Northern Lights-prosjektet. Vi ser frem til å være med å bygge dette viktige anlegget som baseres på nytenkende og innovative løsninger.

-For oss i Peab er prosjektet et viktig skritt i ambisjonen om å bidra med vår kompetanse og erfaring i etableringen av fremtidsrettede klimaprosjekter, sier John Landin, regionsjef i Peab Anlegg i en melding. .

Få kontroll over ditt tekniske anlegg.

Motiverende og utviklende for de ansatte
Landanlegget ligger i Energiparken i Øygarden, vest for Bergen. På terminalområdet skal Peab etablere fundamenter for prosessutstyr, rør, piperack og nødvendig fundamentering for inntrekk av CO2-rørledning.

– Vi skal også utføre arbeider for sjøvannsirkulasjonssystem og grøfter for kabler. I tillegg skal vi asfaltere veier med et slitelag. Asfalterte gangveier i prosessområdet og bygging av en substasjon med frittstående transformatorsjakter inngår også i kontrakten, forteller Peabs prosjektleder Tor Midtun.

– Denne typen prosjekter er så spennende, og vi er så fornøyde med å kunne tilby dette som arbeidsplass til våre egne fagarbeidere og lærlinger i en periode.

-Det er både motiverende og utviklende for våre ansatte å få være med på slike prosjekter, som virkelig har stor betydning for fremtiden, sier Midtun.

Terminalen skal motta flytende CO2 med skip fra fangstaktører i Norge og Europa. Landanlegget knyttes til en CO2-eksportrørledning, undersjøiske injeksjonsbrønner og tilknyttede innretninger.

Fakta om prosjektet

 • Operatør: Northern Lights JV
 • Byggherre: Equinor
 • Hovedentreprenør: Aker Solutions
 • Underentreprenør anlegg: Peab Anlegg
 • Entrepriseform: Utførelsesentreprise
 • Kontraktssum: 85 MNOK eks. mva.
 • Oppstart: Januar 2022
 • Ferdigstillelse: November 2023
Teknisk totalentreprenør som skaper smarte og bærekraftige bygg hvor folk trives

Fakta Northern Lights

 • En del av det norske prosjektet for fullskala karbonfangst og -lagring
 • Fullskala-prosjektet vil omfatte fangst av CO2 fra en eller to industrielle fangstanlegg
 • Omfatter transport, mottak og permanent lagring av CO2 i et reservoar i den nordlige delen av Nordsjøen
 • Fase 1 omfatter kapasitet til å transportere, injisere og lagre inntil 1,5 millioner tonn CO2 per år. Når CO2 er fanget på land, vil den bli transportert med skip, injisert og lagret permanent om lag 2.600 meter under havbunnen i Nordsjøen.
 • Anlegget skal etter planen komme i drift i 2024.  
 • Mottaksanlegget for CO2 ligger i Energiparken industriområde i Øygarden kommune i Vestland. 
 • Anlegget skal driftes fra Equinors anlegg på Sture-terminalen i Øygarden og undervannsanleggene skal driftes fra Oseberg A-plattformen.
 • Utnyttelsestillatelse EL001 «Aurora» ble tildelt i januar 2019.
 • Lageret ligger 2.600 meter under havbunnen, vest for Øygarden.
 • I mars 2020 ble bekreftelsesbrønn Eos boret. Brønnen skal brukes til injeksjon og lagring av CO2