Norske rørleggerbedrifter økte lærlingeinntaket med nesten syv prosent. I 2021 hadde bedriftene 2026 løpende lærekontrakter.
Illustrasjonsfoto: Stian Herlofsen
Sist oppdatert: 20-02-2021

Rekordmange rørleggerlærlinger i 2021

Norske rørleggerbedrifter økte lærlingeinntaket med nesten syv prosent. I 2021 hadde bedriftene 2026 løpende lærekontrakter.    

– Det tyder på at rørbransjen har tatt RørNorges bønn om å åpne dørene for flere lærlinger alvorlig og er et meget godt signal på at vi er i stand til å øke antall faglærte rørleggere i årene som kommer, sier fagsjef Eli Heyerdahl Eide i RørNorge, i en melding. 

SSB sine anslag i 2018 var at Norge vil mangle inntil 90.000 fagarbeidere i 2035. Rørbransjens andel av disse var i 2018 4500, men er i dag redusert til 3000. Antall fagarbeidere. Vi nærmer oss sakte, og forhåpentligvis sikkert.

– Arbeidet med å beholde folk i faget og bransjen må ses i sammenheng med rekrutteringsarbeidet. Suksessfaktorer her er rørleggerbedrifter med høyere lærlingeandel og bedriftskultur.

-Det er viktig at bransjen tilpasser seg og sikrer at en stadig mer mangfoldig rørbransje klarer å ivareta arbeidstakernes behov for fleksibilitet.

-Ansattes behov i 1990 var annerledes enn ansattes behov i dag, og det er kanskje mer krevende å være bedriftsleder i dag fordi ansatte stiller helt andre krav og har andre forventninger til sin arbeidssituasjon. Enten du er ute og skrur rør eller sitter på kontor, sier Eide.

Sig. Halvorsen

Kvinneandelen blant lærlinger vokser
– Fra 2020 til 2021 har antallet jenter med lærekontrakt i en rørleggerbedrift økt med 29 prosent, fra 92 til 119 jenter, sier Eide, som etablerte Ingeborg-Nettverket for kvinner i rørbransjen i 2016.

Da var andelen jenter og kvinner blant rørleggerlærlinger var på 4,1 prosent.

– Nå er den på 6 prosent. Det er ingen tvil om at dette er en positiv trend, og vi opplever en jevn forbedring i kjønnsbalansen blant lærlingene. Dette lover godt for kvinneandelen blant fagarbeidere fremover.

Rørbransjen har siden 2016 hatt en økning på 70 prosent flere nye kvinnelige lærlinger.

Stor økning i antall svenneprøver på rør        
Antallet beståtte svenneprøver i rørfaget økte med 18,9 prosent fra 2020 til 2021 på landsbasis.

– Prøvestasjonene, som i all hovedsak er drevet av RørNorges opplæringskontorer, har vist stor fleksibilitet og jobbet hardt for å presse inn over 100 flere beståtte svenneprøver enn året før, sier Eide.

Antallet prøver i 2018, 2019 og 2020 var innenfor en variasjon på 33 prøver.

– Suksessen bransjen opplever nå opplever i form av veldig gode søkertall i 2021, stor økning i antall lærlinger og beståtte svenneprøver, er det mange faktorer som har påvirket.

-Bruk av rollemodeller, både i bedrifter og i annet rekrutteringsarbeid treffer mange. Det ser vi tydelig i resultatene fra vår kontinuerlige rekrutteringskampanje Bli Rørlegger og våre RørAmbassadører, sier Eide.