AF Gruppen har fått oppdraget med å innvendige arbeider på sengebygget på det nye sykehuset i Drammen. Ill. Link Arkitektur, Ratio Arkitekter og Bølgeblikk
Sist oppdatert: 29-06-2022

Innstilt til enda et oppdrag på nytt sykehus i Drammen  

AF Gruppen melder at Helse Sør-ØST RHF har i innstilt dem som entreprenør for utførelse av entreprise Innvendige arbeider Sengebygg.

Arbeidet utføres som en hovedentreprise. Avtalen har en verdi på 158 MNOK ekskl. mva.

Avtalen omfatter utførelse av innvendige vegger, himlinger, overflater og dører til sengebygget på nytt sykehus i Drammen. 

Oppstart av arbeidet er april 2023 med ferdigstillelse april 2024.

-Vi er godt i gang med flere entrepriser på sykehuset i Drammen. Dette er en anerkjennelse av den kompetansen og erfaringen vi har opparbeidet gjennom flere oppdrag med sykehus og helsebygg.

-Vi ser frem til å ta fatt på et nytt oppdrag og fortsette det gode samarbeidet med Helse Sør-Øst, sier Tormod Solberg, konserndirektør i AF Gruppen.