Knut Inge Rye overtok som daglig leder fra 1.11.22 og er i full gang med å videreutvikle et selskap med høye ambisjoner, solid ordrereserve og en god bedriftskultur.
Knut Inge er 41 år og av utdannelse sivilingeniør fra Høgskolen i Narvik og ingeniør fra Hærens ingeniørskole. Foto: OPAK
Sist oppdatert: 30-11-2022 - Pressemelding 

Ny daglig leder i OPAK Trondheim AS

Knut Inge Rye overtok som daglig leder fra 1.11.22 og er i full gang med å videreutvikle et selskap med høye ambisjoner, solid ordrereserve og en god bedriftskultur.

Knut Inge er 41 år og av utdannelse sivilingeniør fra Høgskolen i Narvik og ingeniør fra Hærens ingeniørskole. Han har siden 2009 arbeidet med PL og BL i Prosjektutvikling Midt-Norge AS, og vært avdelingsleder Prosjektadministrasjon siden høsten 2021.

OPAK har vært aktive i Trondheimsregionen i 25 år.  OPAK Trondheim AS ble etablert som selvstendig selskap i OPAK Gruppen i 2018, med en langsiktig målsetning om at 40 % av aksjene skal være eid av medarbeidere.

Simen Drogset Børstad og resten av OPAK Trondheim har gjennomført en imponerende omstilling senere år. Simen ønsket nå å konsentrere seg om videre faglig videreutvikling og går tilbake til rollen som senior prosjekt- og byggeleder. Han vil i tillegg ivareta rollen som NK og stedfortredende daglig leder.

En stor takk til Simen og velkommen til Knut Inge!