Norconsult, her ved konserndirektør for Fornybar energi Sten-Ole Nilsen, er tildelt kontrakten med detaljprosjekteringen av nye Sauland kraftverk. Foto: Norconsult 
Sist oppdatert: 05-06-2023 Pressemelding 

Norconsult prosjekterer Sauland kraftverk

Samarbeidsselskapet Sauland kraftverk AS har tatt frem igjen planene for bygging av Sauland Kraftverk i Vestfold og Telemark.

Norconsult er tildelt kontrakten med detaljprosjekteringen av det nye kraftverket, samt opsjon på ytterligere detaljprosjektering og byggeoppfølging.

Sauland kraftverk AS, der Skagerak Kraft eier 67 prosent av aksjene, har tatt frem igjen planene for bygging av Sauland kraftverk. Kraftverket fikk konsesjon tilbake i 2016, men utfordrende rammebetingelser gjorde at prosjektet da ble lagt til side.

Norconsult er tildelt kontrakten med detaljprosjekteringen av det nye kraftverket, opsjon på ytterligere detaljprosjektering samt byggeoppfølging.

Ledige stillinger innen bygg og anlegg

- Sauland kraftverk er et av få prosjekt som de nærmeste årene kan bidra med ny regulerbar kraftproduksjon i noe volum og er derfor viktig i energiomleggingen.

- Sammen med de andre medeierne i Sauland kraftverk AS, jobber Skagerak Kraft med mål om å realisere utbyggingen og er glade for å ha fått Norconsult med på laget. Norconsult vil bidra med solid og oppdatert kompetanse og erfaring innen alle relevante fagområder for større vannkraftprosjekter.

- Det vil være viktig for at vi skal klare å realisere prosjektet på en lønnsom og god måte, sier Erik Juliussen.

Kraft til 11 000 husstander

Oppdaterte produksjonsestimater for Sauland kraftverk viser at antatt middelproduksjon har økt fra 205 til 220 GWh, en produksjon som tilsvarer forbruket til 11 000 husstander.

Mildere vintre gir økt vintertilsig, redusert vårflom og dermed muligheter for høyere produksjon. Optimalisering av tunneltverrsnitt gir også produksjonsgevinster.

Brenden & Co Stilasutleie - Jordal Amfi

- Vi har et veldig sterkt fagmiljø innenfor fornybar energi i Norden, og vi er svært glade for at Sauland kraftverk har gitt oss denne muligheten og avtalen befester vår posisjon innen vannkraft i Norge.

- Vår geografiske nærhet til Sauland kraftverk gjør at store deler av vannkraftmiljøet i Norconsult kan følge prosjektet tett i gjennomføringsfasen, og dermed videreutvikle kompetansen på dette fagfeltet, sier Sten-Ole Nilsen, konserndirektør Fornybar Energi i Norconsult.

Sauland kraftverk AS er eid av Skagerak Kraft (67 prosent), Notodden Energi (16,2 prosent), Hjartdal kommune (14,35 prosent) og lokale grunneiere (2,45 prosent).