Må tørre å vise omsorg for hverandre
– Vi ønsker en bedriftskultur der vi ser hverandre, respekterer hverandre og bryr oss om hverandre. Som et ledd i arbeidet med bevisstgjøring har vi også meldt alle våre ansatte på e-læringskurset Mangfoldsdugnaden, sier Peabs HR-sjef Tom Arne Grødtlien. Foto: Peab
Sist oppdatert: 01-09-2022

Må tørre å vise omsorg for hverandre

Denne uken arrangerer Peab sin årlige arbeidsmiljøuke over hele konsernet. Hovedtema er psykososiale forhold og hvordan de påvirker trivsel og sikkerhetskultur på arbeidsplassen.

I hele Peab-konsernet vil det i løpet av uken bli gjennomført en rekke ulike aktiviteter som tar for seg hvordan psykososiale faktorer påvirker arbeidsmiljøet og sikkerhetskulturen.

Alle Peabs 15 000 medarbeidere vil i løpet av uken delta i dialogmøter om mental helse og trivsel på arbeidsplassen.

– Vi ønsker en bedriftskultur der vi ser hverandre, respekterer hverandre og bryr oss om hverandre.

-Som et ledd i arbeidet med bevisstgjøring har vi også meldt alle våre ansatte på e-læringskurset Mangfoldsdugnaden, sier Peabs HR-sjef Tom Arne Grødtlien, i en melding. 

I produksjonen er det i tillegg lagt opp til ekstra bevisstgjøring om registrering av uønskede hendelser og workshoper rundt gjennomføring av Sikker Jobb Analyse. Samtlige ansatte i Peabs norske virksomheter skal i løpet av uken gjennomføre eller repetere SfS BAs digitale sikkerhetskurs Fareblind.

– Det er mange faktorer som spiller inn på hvordan vi har det på jobben, og vi må løfte frem alle aspekter av helse og sikkerhet.

-Målet med uken er at alle våre ansatte tydelig ser sammenhengen mellom arbeidsmiljø, trivsel og sikkerhetskultur.

-Kollegaer som kjenner omsorg for hverandre, passer bedre på hverandre ute på byggeplassen, sier Arild Østgård, administrerende direktør i Peab Bygg Norge.