- Akkurat som Xella er vi overbevist om at Lean-metoden kommer til å ha stor betydning for framtiden, og derfor vil vi fortsatt sette høye krav til våre leverandører og deres materialer, og involvere dem tidlig i prosessen,  forteller Johan Lystbæk Vestergård, teknisk ansvarlig i eiendomsutviklingsselskapet Birch Ejendomme. Foto: Xella
Sist oppdatert: 30-08-2023 Pressemelding

Lean-metoden stadig med populær

Riktig materiale på rett sted forhindrer sløsing og øker ytelsen. For å oppnå ønsket ytelse og kvalitet til et bygg, er det viktig å velge riktig type byggemateriale til rett sted.

Hvis feil materialer brukes, kan det resultere i en rekke problemer, både for entreprenøren og sluttbrukeren. Derfor er det viktig at materialleverandørene blir involvert på et tidlig tidspunkt, slik at svinn reduseres og effektiviteten i byggeprosessen økes – noe som også inngår i den stadig mer omtalte Lean- metoden.

Forskjellige materialer har ulike egenskaper når det gjelder holdbarhet, styrke, fleksibilitet, vekt og kostnad. Dette påvirker hvor godt de vil fungere for ulike byggeprosjekter og bruksområder.

Hvis feil materialer brukes, kan det resultere i flere utfordringer, inkludert sikkerhetsproblemer, strukturelle feil og en risiko for økte kostnader.

En metode som nettopp tar opp valget av byggematerialer er Lean. Lean-metoden har sin opprinnelse innen produksjonssystemer og handler om å effektivisere prosesser og minimere sløsing ved å maksimere ressursbruken.

Ledige stillinger innen bygg og anlegg

Dette prinsippet har spredt seg til andre bransjer over hele verden og nå vinner metoden også terreng innen byggebransjen.

Ved å velge riktige byggematerialer til riktig sted kan man unngå å kaste bort ressurser som tid og materiale. I tillegg kan materialprodusenter bidra til forbedrede prosesser ved å levere materialer i riktig mengde, til riktig formål og til rett tid.

- Vi ser at Lean-metoden blir stadig mer populær i vår bransje, og det overrasker meg ikke. Vår rolle i en slik prosess er viktig, siden vi leverer materialene som trengs for byggeprosjektet.

- Derfor må vi ha forståelse for Lean-prinsippene og de spesifikke behovene til byggeprosjektet, slik at vi kan tilby produkter som passer til det spesifikke formålet.

- Gjennom tett samarbeid med entreprenører og byggherre kan vi levere riktig mengde materialer, til rett sted – til rett tid, sier Fredrik Johansson, CEO Scandinavia hos Xella, en av verdens ledende produsenter av innovative byggeløsninger i porebetong og kalksandstein.

Kombiner ulike løsninger for en bedre helhet

Ved å samarbeide med entreprenører på et tidlig tidspunkt kan Xella enklere anbefale den kombinasjonen som passer best for prosjektet, gir beste ytelse og minimerer kostnadene. Dette verdsettes blant annet av Johan Lystbæk Vestergård, teknisk ansvarlig i eiendomsutviklingsselskapet Birch Ejendomme.

- Å velge riktig materiale til rett sted er noe vi hos Birch tenker mye på i de tidlige fasene av et prosjekt. Først ser vi på hvordan vi faktisk ønsker å bygge og hva som blir mest kostnadseffektivt.

Ved å spesifisere hvor og til hvilke formål et materiale skal brukes kan vi tidligere gi vår anbefaling," forteller Fredrik Johansson, CEO Scandinavia hos Xella. Foto: Xella

- Det er situasjoner der det er best å bygge alt i ren betong, mens det i andre prosjekter kan være mer økonomisk å blande for eksempel Ytong porebetong og Silka kalksandstein.

- Vi bruker for eksempel kalksandstein når belastningen er høy eller for lydvegger. Men poenget er at vi kan spare tid og penger ved å velge riktig materiale fra begynnelsen, og der er selvfølgelig Xellas rådgivning også verdsatt, sier Vestergård.

Det er nettopp valget mellom Ytong porebetong og Silka kalksandstein som Xella ofte får høre om fra kunder.

- Ytong porebetong er kjent for sin høye isoleringsevne, mens Silka kalksandstein er mer brannsikker og gir bedre lyddemping. Ved å spesifisere hvor og hvorfor et materiale skal brukes, kan vi tidlig tilby vår anbefaling.

Et eksempel er å bruke Silka til innvendige vegger i rom som krever bedre lyddemping, for eksempel soverom eller vaskerom. På den måten kan man finne den mest kostnadseffektive løsningen samtidig som man unngår å kaste bort tid og ressurser på å bygge med feil materiale, forklarer Johansson.

Brenden & Co Stilasutleie - Jordal Amfi

Han blir supplert av Vestergård fra Birch Ejendomme:

- Å optimalisere og redusere byggeavfall samt optimalisere våre prosesser og verdikjeder er noe vi gjør daglig. En produsent som Xella kan spille en nøkkelrolle i å optimalisere både leveranser av materiale og håndtering av avfall.

- Det gjelder også når leverandører oppretter produktlister og spesifikasjoner for hver leilighet vi skal bygge.

- På den måten plasserer vi bare de nøyaktige materialene som trengs i hver bygning eller leilighet, noe som gjør hele prosessen raskere og mengden avfall betydelig mindre.

Vestergård avslutter:

- Ved å kombinere for eksempel Ytong porebetong og Silka kalksandstein og bruke riktig materiale på riktig sted, kan vi på en kostnadseffektiv måte dra nytte av deres ulike egenskaper og skape en veggkonstruksjon som er både brannsikker, lydisolerende og energieffektiv.

- Akkurat som Xella er vi også overbevist om at Lean-metoden vil ta en større plass i fremtiden, og derfor vil vi fortsette å stille høye krav til våre leverandører og deres materialer.