- Nå opplever mange at de høye kostnadene i samfunnet gjør at de må prioritere annerledes. Dette gjør at det private forbruket avtar og folk kjøper mindre trevarer, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA. Foto: Moelven
Sist oppdatert: 08-05-2023 Pressemelding 

- Godt resultat i en tid preget av stor usikkerhet

Konsernet omsatte for NOK 3573 millioner i første kvartal. Det er en nedgang på NOK 372 millioner sammenlignet med tilsvarende periode i 2022.

Driftsresultatet i første kvartal endte på NOK 129 millioner. Dette er et av de beste resultatene for første kvartal i Moelvens historie, selv om det er lavere enn rekordresultatet på NOK 732 millioner i første kvartal i fjor.

Det er flere grunner til at Moelven leverer et godt resultat i første kvartal. Divisjon Byggsystemer, som produserer limtre, byggmoduler og kontorinnredninger, gjør det betydelig bedre sammenlignet med samme tid i fjor.

Det internasjonale markedet for skurlast, eller sagede trevarer, har også bidratt sterkt til resultatet. Det samme gjelder den svenske delen av Wood-divisjonen.

Der har Moelven en sterk posisjon innen plateproduksjon, og denne delen av virksomheten opplever en sterk opptur i et skandinavisk byggemarked som ellers er preget av nedgang og lav aktivitet.

EN SOLID ENTREPRENØRBEDRIFT

- De private forbrukerne i Skandinavia er en viktig motor i markedet.

- Nå opplever mange at de høye kostnadene i samfunnet gjør at de må prioritere annerledes. Dette gjør at det private forbruket avtar og folk kjøper mindre trevarer, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA.

Uklare framtidsutsikter

Konsernsjefen forteller at det er vanskeligere enn noen gang å forutsi den videre økonomiske utviklingen.

- Vi har snakket om usikkerhet siden pandemien og vi har varslet at vi går inn i krevende tider.

- Framtidsutsiktene har på ingen måte blitt noe klarere, men vi er overbevist om at klimasmarte produkter og tjenester er viktigere enn noen gang. Det er gledelig å se at store aktører som for eksempel Elgiganten velger limtre når de nå bygger et av Nordens største lager- og logistikkanlegg i Jönköping.

Store forskjeller

Historisk sett er prisene på trevarer fortsatt høye, men økte kostnader gir likevel en lavere fortjeneste på produktene til Moelven.

- Vi opplever nå store forskjeller innad i konsernet. Våre eksporterende enheter nyter godt av en rekordsvak norsk og svensk valuta, mens selskapene våre som retter seg mot hjemmemarkedet opplever tøffere tider som følge av en sterk nedgang i byggemarkedet.

- Det har blant annet gjort seg synlig gjennom nedskjæringer ved byggmodulvirksomheten vår i Norge og Sverige, samt de pågående permitteringene ved Moelven Limtres avdeling i Agder, sier Kristiansen.

Elgiganten velger limtre fra Moelven når de nå bygger et av Nordens største lager- og logistikkanlegg i Jönköping. Det er logistikkeiendomsselskapet Catena som bygger anlegget med BRA Bygg som hovedentreprenør. Foto: Jonas Ingman

Fortsetter å investere

Konsernsjefen påpeker at etter to gode år er Moelven totalt sett i en finansiell sterk posisjon.

- Vi fortsetter å jobbe etter de langsiktige strategiene som er lagt. Vi investerer nå i nye og mer energieffektive tørker ved flere av anleggene våre på norsk og svensk side.

- Dette styrker konkurransekraften og framtiden til våre viktige hjørnesteinsbedrifter på Biri, Braskereidfoss og i Torsby. I tillegg utvider vi kapasiteten og moderniserer stort på Edane og i Karlskoga.

- En ny pelletsfabrikk, etter modell av fabrikken vår på Sokna, skal også reises i Karlskoga for å øke den lokale verdiskapningen av restråstoffet fra sagbrukene våre i Värmland, sier Kristiansen og legger til:

- Dette er viktige og store grep for framtiden og et tydelig signal på at vi i Moelven skal fortsette å gjøre det vi kan for å bygge en bærekraftig framtid i tre.

Les kvartalsrapporten for Q1 2023 her (PDF).

Moelven har nylig gjennomført general- og bedriftsforsamling. Her er nyvalgt styre, med ny styreleder og bedriftsforsamling.