- Det er avgjørende for å beholde viktig fagkompetanse i byggenæringen. Regjeringen velger å overse dette, samtidig med et økende antall oppsigelser for hver dag som går, sier Nina Solli, adm. direktør i Byggenæringens Landsforening. Foto: BNL
Sist oppdatert: 08-10-2023 Pressemelding

Frykter full stans i boligmarkedet og økt nedbemanning

Budsjettet viser at regjeringen ikke tar inn over seg den alvorlige situasjonen byggenæringen står i.

- Dette får store konsekvenser for boligbyggingen og sysselsettingen i Norges største fastlands- og distriktsnæring. Det er heller ingen sterke virkemidler som vil få fart på klima- og miljøomstillingen i byggenæringen, sier Nina Solli, adm. direktør i Byggenæringens Landsforening i en første kommentar til statsbudsjettet.

Ledige stillinger innen bygg og anlegg

Byggenæringens Landsforening hadde derfor forventet at regjeringen ville bruke Husbanken aktivt ved å forbedre ordningene, og øke rammene.

Regjeringen legger heller ikke opp til å bruke den ledige kapasiteten i næringen til en storstilt satsing på energieffektivisering.  

Rammene til Husbanken videreføres på nivået fra revidert budsjett, og innebærer ingen endring i ordningene. Regjeringen har selv sagt at de øker bevilgningen til energieffektivisering med 216 millioner.

- Med ca. 2 millioner boliger i Norge, betyr dette dessverre ingen reell utrulling av energieffektivisering, fortsetter Solli. 

Både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner har siden lønnsoppgjøret i vår varslet behov for lempelser i permitteringsregelverket.

- Det er avgjørende for å beholde viktig fagkompetanse i byggenæringen. Regjeringen velger å overse dette, samtidig med et økende antall oppsigelser for hver dag som går. 

- Vi håper nå at SV i budsjettbehandlingen i Stortinget sørger for avhjelpe situasjonen for bolig- og byggenæringen, samt en skikkelig satsing på energieffektivisering, avslutter Solli.