Hilde Karoline Midtsem, sjeføkonom i NBBL Fotograf Nadia Frantsen
Sist oppdatert: 25-03-2024 Pressemelding 

Forventningene stiger

I mars ble husholdningene litt mer positive til boligpris- og renteutviklingen fremover, viser ferske tall fra NBBLs Boligmarkedsbarometer.

- 46 prosent venter at boliglånsrenten er lavere enn dagens nivå om et år, samtidig er boligprisforventningene optimistiske, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL.

I mars ventet 62 prosent at boligprisene vil være høyere om et år, mens kun 6 prosent svarte at de forventer lavere boligpriser om et år.

Boligprisforventningene har tatt seg kraftig opp hittil i år. I desember i fjor trodde til sammenligning 27 prosent på nedgang i boligprisene.   

Flere venter lavere boliglånsrente om et år 

46 prosent venter at boliglånsrentene er lavere enn dagens nivå om et år. 23 prosent venter høyere renter.  

Det har skjedd et stort skifte i husholdningenes renteforventninger siden desember i fjor. Da ventet 53 prosent at boliglånsrenten ville være høyere om et år.  

- Det har vært frisk vekst i bruktboligprisene hittil i år, til tross for at husholdningene fikk redusert kjøpekraft i fjor.

- Oppsvinget i boligprisene de siste månedene har trolig sammenheng med at mange flere husholdninger nå venter at boligprisene skal øke, og at boliglånsrentene har nådd toppen.

- Vi venter at boligprisene vil fortsette å øke litt fremover, men i et roligere tempo enn vi har sett i årets to første måneder, sier Midsem.  

Boligmarkedsbarometeret har styrket seg kraftig hittil i år 

Forventninger til høyere boligprisene og lavere boliglånsrente fremover bidro til at boligmarkedsbarometeret styrket seg til i mars, etter å ha tatt seg kraftig opp de to foregående månedene.   

Les hele boligmarkedsbarometeret her.