GK fokuserer på å bygge robusthet
-Vi vinner prosjekter som beviser at vi ligger langt fremme når det gjelder å ta i bruk ny teknologi og vi lykkes som en pådriver for smartere og mer energieffektive bygg, sier konsernsjef Kim Robert Lisø. Foto: GK
Sist oppdatert: 19-05-2021

Et første kvartal i tråd med forventningene

Driftsinntektene i GK Gruppen i 1. kvartal 2021 ble på 1,42 milliarder kroner, med et resultat før avskrivninger (EBITDA) på 20 millioner kroner.

Resultatet er positivt, til tross for at topplinjen påvirkes av koronarestriksjoner og et noe avventende marked, men reduserte kostnader og god drift sikrer lønnsomhet, skriver selskapet i en pressemelding. 

GK Gruppen hadde etter årets tre første måneder driftsinntekter på 1 422 millioner kroner, sammenliknet med 1 648 millioner kroner i 1. kvartal 2020. Resultat før avskriving (EBITDA) utgjorde 20 millioner kroner, mot 47 millioner kroner i 1. kvartal 2020, mens resultat før skatt ble 6 millioner kroner mot 27 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Stabil ordrereserve
Konsernet påvirkes ulikt av pandemisituasjonen i Norge, Sverige og Danmark, men både service- og entreprisevirksomheten merker mer usikre markedsforhold og lavere omsetning. Driftskostnadene er redusert sammenliknet med i fjor, men kompenserer ikke for hele nedgangen i omsetning og EBITDA.

GK i Norge leverer et godt første kvartal og spesielt rørvirksomheten leverer solide tall. ​GK i Danmark leverer i tråd med forventningene, og har fått en god start på året. GK i ​Sverige leverer samlet et negativt resultat første kvartal, og tiltak er iverksatt for å styrke lønnsomheten både i rør- og ventilasjonsvirksomheten. ​

Ordrereserven i konsernet er stabil og var per 1. kvartal på 2,96 milliarder kroner, en økning på 100 millioner kroner, sammenliknet med samme tidspunkt i fjor.

Bygger robusthet
— Vi ser at vår nye konsernstrategi skaper kraft og begeistring hos våre medarbeidere og gir oss tydelige mål og retning for vår videre utvikling. Sten på sten bygger vi økt robusthet inn i virksomheten, samtidig som vi videreutvikler oss for å møte nye markedsforhold og økte forventninger og krav fra kunder og partnere.

-Vi vinner prosjekter som beviser at vi ligger langt fremme når det gjelder å ta i bruk ny teknologi og vi lykkes som en pådriver for smartere og mer energieffektive bygg, sier konsernsjef Kim Robert Lisø.

Alt Installasjon AS

Utvalgte høydepunkter fra første kvartal:

  • GK skal levere byggautomasjon til det nye regjeringskvartalet i Oslo. Regjeringen har lagt vekt på at det nye regjeringskvartalet skal bestå av fremtidsrettede miljøbygg med bruk av moderne teknologi og byggene skal miljøsertifiseres på nivå BREEAM Excellent. Tverrfaglig kompetanse har vært et viktig tildelingskriterium for Statsbygg, og dette er en av de største kontraktene av denne typen som er inngått i Norge.
  • GK overtar Dantherms danske servicevirksomhet. Den strategiske samarbeidsavtalen med Dantherm innleder vår vekststrategi i det danske servicemarkedet.
  • GK utvikler ventilasjonsløsningene til Teknostallen i Trondheim, etter oppdrag fra NCC. Bygget blir et av Trondheims største kontorbygg, og skal tilfredsstille bærekraftsmål innen BREEAM Excellent. Bygget blir også det første bygget i Trondheim som sertifiseres med Platinum-karakter i helse- og sikkerhetsstandarden WELL.
  • GK har etablert sentralt kompetansesenter (PMO) for bedre og mer helhetlig prosjektgjennomføring av store totaltekniske entrepriser i både Norge og Danmark.
  • Heidrun R. Marstein har tiltrådt som konserndirektør HR i GK Gruppen.
  • Med tydelige bærekraftsambisjoner har konsernet fornyet sitt visuelle uttrykk. Ny logo og full overhaling av grafisk profil skal bidra til å posisjonere selskapet som et klimaforbilde og en pådriver for at byggenæringen skal ta sin del av ansvaret for det grønne skiftet.
  • GK har signert avtale om å bli en del av Skift – et nærlingslivsdrevet klimainitiativ som har som mål å være en pådriver for at Norge når sine klimamål innen 2030.