Entra skal føre opp et nytt skolebygg rett ved togstasjonen i Sandvika sentrum. Tomten er i dag en parkeringsplass, og den skal utvikles til et moderne skolebygg for Akademiet Realfagsgymnas Sandvika.
Entra skal føre opp et skolebygg i Sandvika sentrum for Akademiet Realfagsgymnas. Illustrasjon: Dyrvik Arkitekter
Sist oppdatert 31-03-2023 Pressemelding 

Bygger ny skole i Sandvika sentrum

Entra skal føre opp et nytt skolebygg rett ved togstasjonen i Sandvika sentrum. Tomten er i dag en parkeringsplass, og den skal utvikles til et moderne skolebygg for Akademiet Realfagsgymnas Sandvika.

Malmskriverveien 16, som er adressen hvor det nå skal bygges, ligger tett inntil Sandvika stasjon. Tomten er på omtrent 400 kvadratmeter.

I juni 2021 inngikk Entra en intensjonsavtale med Norges Realfagsgymnas (NRG) om å utvikle en skole i Sandvika sentrum i umiddelbar nærhet til kommunens kunnskapssenter.

For å forsterke satsingen på kunnskap og læringsmiljø i sentrum, utvider også kommunen tilbudet ved Sandvika bibliotek som ligger i nabobygget. Biblioteket får inngang fra Stasjonstorget og vil være en viktig drivkraft i byutviklingen og en synlig faktor i bybildet.

Det nye skolebygget i Malmskriverveien 16 blir på åtte etasjer i tillegg til to etasjer under bakken. Totalt utbygd areal blir 2750 kvadratmeter. Skolen vil ha plass til 300 elever.

Activ Nord AS - The Plus

Ved at Akademiet Realfagsgymnas ligger så tett på kommunens kunnskapssenter, legges forholdene godt til rette for at elevene ved den private videregående skolen også kan nyttiggjøre seg av disse fasilitetene i undervisningen.

— Sandvika gjennomgår en formidabel utvikling, og vi har hele tiden vært enig med kommunen at det er viktig for byutviklingen at det etableres flere tilbud for unge i sentrum.

Etableringen av ny skole midt i Sandvika er i tråd med kommunens ambisjoner om å skape mer liv i gater og torg i sentrum, og bidrar til å forsterke den byfornyelsen som pågår.

— Vi ser frem til å gå i gang med oppføringen av bygget og bidra til den storstilte byutviklingen som foregår i Sandvika, sier Henning Berger-Nortvedt, Entras leder i Sandvika.

Sandvika er en relativ «ung» by, med mange muligheter og potensial for en positiv byutvikling. I sentrum av Sandvika er det for tiden stor byggeaktivitet i forbindelse med oppføringen av en rekke nye boliger og kontorbygg.

Det nye skolebygget skal stå klart allerede høsten 2024, og byggestart er forventet i løpet av forsommeren 2023.

Om Akademiet:
Akademiet er Norges største private videregående skole med over 8.500 elever fordelt på 13 videregående skoler, 10 privatistskoler, nettstudier, barne- og ungdomsskoler.