F.v: Lisa Marie Mo og Hege Amundsen Elvestad. Foto: Elektroforeningen
Sist oppdatert: 20-08-2023 Pressemelding

Årets vinnere av Elektrokvinnen og Elektrobransjens Mangfoldspris

- Etter grundig gjennomgang og nøye vurdering av en imponerende liste med nominerte kandidater, er juryen stolte over å kunngjøre vinnerne av Elektrokvinnen 2023 og Elektrobransjens Mangfoldspris 2023.

- Vi feirer bemerkelsesverdige individer og selskaper som har utmerket seg med sitt engasjement og arbeid for mangfold i elektrobransjen.

-I år hadde vi tre finalister til Elektrokvinnen 2023 og fem finalister til den nye prisen «Elektrobransjens Mangfoldspris», fortalte Frank Jaegtnes, jurymedlem og administrerende direktør i Elektroforeningen.

Årets vinner av Elektrokvinnen 2023 er Lisa Marie Mo, fra Opplæringskontoret i Sogn og Fjordane

Lisa Marie har utmerket seg blant annet gjennom sitt arbeid med Jenter i Elektro SF, som er et nettverk hun har opprettet i Sogn og Fjordane. Dette nettverket inkluderer alt fra elever og faglærere, til ingeniører, fagarbeidere og daglige ledere – hvor aldersspennet er alt fra 16-åringer til pensjonister.

Målet med dette nettverker er å gjøre elektrobransjen til en mer attraktiv bransje for kvinner. Dette gjøres gjennom et arbeid som blant annet skal ta imot nye kvinner i bransjen, og ta vare på dem som allerede er i bransjen. Poenget er å sørge for at de erfarne kvinnene blir rollemodeller for de yngre.

- Parallelt med dette samarbeider jeg også med bedriftene i området vårt, for å sørge for at kvinner får gode arbeidsforhold, fortalte Lisa Marie.

Årets vinner av Elektrokvinnen 2023 er Lisa Marie Mo, fra Opplæringskontoret i Sogn og Fjordane. Her avbildet med Frank Jaegtnes,  jurymedlem og administrerende direktør i Elektroforeningen. Foto: Elektroforeningen

Juryen la særlig vekt på at Lisa Marie blir beskrevet som positiv, profesjonell og med et brennende engasjement for mangfold.

- Hun har mobilisert kvinner i mange deler av elektrobransjen, fra skolebenken til de mest erfarne, fortalte Frank Jaegtnes, og la til – Hun har et utrøttelig engasjement, og er en rollemodell i arbeidet med å rekruttere jenter til elektrobransjen.

Frank Jaegtnes og Lisa Marie Mo

- Alle finalistene våre gjør en viktig jobb i kampen for en mer mangfoldig elektrobransje, men i år var det spesielt Lisa Marie Mo som skilte seg ut.

-Hun gjør en særdeles god jobb i området sitt, og dette vises med blant annet 60 medlemmer av nettverket hennes, fortalte Karoline Nystrøm, jurymedlem og fjorårets vinner av Elektrokvinnen 2022.

Årets vinner av Elektrobransjens mangfoldspris er elektrogrossisten Berggård Amundsen

Berggård Amundsen har vist at det lønner seg å arbeide med mangfold. De har mangfold innlemmet i strategien sin, og har jobbet med mennesker i fokus i lang tid.

Deres visjon er “verdiskaping for fremtidige generasjoner”, og dette gjøres blant annet gjennom økt fokus på mangfold.

- Jeg mener at den mest spennende utviklingen skjer i møtet mellom mennesker med ulikt ståsted og tankesett – mangfold er en avgjørende faktor.

-Forvaltning av et nesten 80 år gammelt selskap skjer ikke gjennom å gjøre som man alltid har gjort, men gjennom nytenkning og utvikling.

- Mangfold er dermed avgjørende i oppdraget som jeg har fått, fortalte Hege Amundsen Elvestad, administrerende direktør i Berggård Amundsen.

Årets vinner av Elektrobransjens mangfoldspris er elektrogrossisten Berggård Amundsen, representert med Hege Amundsen Elvestad, administrerende direktør. Her avbildet med Frank Jaegtnes,  jurymedlem og administrerende direktør i Elektroforeningen. Foto: Elektroforeningen

En av faktorene som gjorde at Berggård Amundsen kom til topps i år, var deres store fokus på at alle som jobber i selskapet skal ha lik verdi, og at alle skal være en del av samme fellesskap.

- Hos Berggård Amundsen er det tydelig at mangfold handler om å anerkjenne, respektere og inkludere mennesker med ulik bakgrunn, erfaring, perspektiver og egenskaper. Dette er bare èn av mange grunner til at Berggård Amundsen i år fikk Elektrobransjens mangfoldspris, fortalte Jaegtnes.

Juryen bestod i år av fem bransjeeksperter, og inkluderte Frank Jaegtnes (EFO), Loveleen Rihel Brenna (Seema), Ida Thorendahl (Lyskultur), Karoline Nystrøm (EFO) og Ove Guttormsen (Nelfo).

Teknisk totalentreprenør som skaper smarte og bærekraftige bygg hvor folk trives

Disse var årets finalister

Elektrokvinnen 2023 Finalister:

  • Hege Amundsen Elvestad, Berggård Amundsen
  • Lisa Marie Mo, Opplæringskontoret for Elektrofag i Sogn og Fjordane
  • Nina Hansen, JM Hansen

Elektrobransjens Mangfoldspris 2023 Finalister:

  • Ahlsell
  • Berggård Amundsen
  • Caverion
  • Helgevold
  • SG Armaturen

Prisutdelingen fant sted på Arendalsuka den 17. august, og vinnerne ble kåret under Elektroforeningens mangfoldsarrangement på Torvscenen. Opptak av hele arrangementet vil bli publisert her.

- Vi er begeistret over det høye nivået av engasjement og dedikasjon som kandidatene fra elektrobransjen har vist gjennom sine prestasjoner. Alle finalistene har på hver sin måte bidratt til å forme en mer mangfoldig og innovativ fremtid for bransjen, uttalte juryen samlet.

Om Elektrokvinnen og Elektrobransjens Mangfoldspris:

Elektrokvinnen og Elektrobransjens Mangfoldspris er priser som anerkjenner dyktige enkeltpersoner og bedrifter som har utmerket seg med sitt arbeid for mangfold og innovasjon i elektrobransjen.

Elektrokvinnen i fjor var den første prisutdelingen som Elektroforeningen har holdt for mangfold i elektrobransjen, og det er blitt en gjenganger i år.

Elektrobransjens Mangfoldspris er en helt ny pris opprettet for å sette et ekstra fokus på mangfold i bedrifter i bransjen, og skal løfte frem bedrifter som tar kampen for mangfold på alvor.