Den nye barne- og ungdomsskolen på Setermoen kan på nyåret ønske velkommen elever i 1.- 10.trinn. Foto: BP3 Prosjekt AS
Sist oppdatert: 06-12-2021

Bardu barne- og ungdomsskole

Skoleanlegget er etterlengtet, og med fokus på også uteområder og skolen som kulturarena, ligger alt til rette for at dette skal bli en viktig møteplass for hele Bardu-samfunnet.

Den nye barne- og ungdomsskolen på Setermoen kan på nyåret ønske velkommen elever i 1.- 10.trinn.

– Bardu kommune har opplevd en relativt stor reduksjon i antall barn i grunnskolealder de siste 30 årene, spesielt gjelder dette for grendeskolene.

Totalt antall elever på barne- og ungdomstrinnet i Bardu kommune vil ligge mellom 460 og 505 personer (2018-2022), forteller prosjektleder Tore Lorentzen, og utdyper:

– Etter 2022 er det prognostisert en reduksjon i forhold til dette, noe som medfører at forutsetningene for kommunens skolestruktur er i endring.

-For Bardu kommune har det derfor vært et mål å modernisere og fremtidsrette det arealet som skolesektoren disponerer.

-Elevgrunnlaget og organisering av skolens innhold har endret seg i vesentlig grad i perioden fra den eksisterende bygningsmasse ble oppført, og frem til i dag.

HRP - Prosjektledelse fra A til Å

-Kravene til areal per elev har også blitt tydeligere og legger klare føringer for hva som kreves av et moderne skoleanlegg.

-For å imøtekomme denne situasjonen, er det vedtatt å samle Setermoen barneskole, SFO, Bardu ungdomsskole og kulturskolen i et nytt bygg. Sammenslåingen vil på sikt muliggjøre en reduksjon av samlet areal til skolebygg, og gjennom det betydelig reduserte kostnader til FDVU.

– Den nye skolen skal også legge til rette for et forbedret lærings- og arbeidsmiljø for elever og lærere. Det samlede areal skolebygg i kommunen skal også optimaliseres, forklarer Lorentzen.

Sterk brukermedvirkning
Konsept- og skisseprosjektfasen har vært et nært samarbeid mellom prosjektets rådgivergruppe og en bredt sammensatt brukergruppe bestående av lærere og administrativt personell, renhold, drift, idrettslag, ergo/fysio, bruker av HC-base, og ikke minst elevene selv.

– Det ble i denne prosessen gjennomført 12 møter hvor bygget etter hvert tok form. Ved oppstart av forprosjektet var byggets utforming og innhold omforent og godkjent av alle brukere av bygget.

-Bardu kommune har fått svært god tilbakemelding på prosessen, og det er spesielt graden av involvering som har vært positivt mottatt.

– For elever og lærere betyr den nye skolen en vesentlig forbedring av arbeids- og læringsmiljøet. Byggets utforming muliggjør også undervisning som er i henhold til de krav som ligger i dagens opplæringsplan, sier Lorentzen.

Han forteller at det har vært fokus på et godt uteområde som skal fungere både som elevenes pauseområde og som et lekeområde for områdets barn for øvrig.

Ikke minst har det vært fokus på interiør og belysning som trivselsfaktor.

– Vi har vært opptatt av å benytte farger og materialer som bidrar til ønsket aktivitet i de ulike områdene på skolen. Det har vært viktig for oss at bygget skal være en kulturarena både i og utenfor skoletid.

– Energibruk har stått i fokus, og bygget er et passivhus med bergvarmepumpe. Nærvarmenett fra skolens varmesentral brukes for oppvarming av to flerbrukshaller, forteller prosjektlederen.

Han forteller om et godt samarbeid med alle de andre aktørene som har vært involvert i prosjektet.

– Gjennomføring av prosjektet har gått etter planen, både med tanke på tid, kost og kvalitet. Overtakelse er 22.desember, og skolen tas etter planen i bruk fra mars 2022.

Aktører: 
Rambøll Norge AS,  BP3 Prosjekt AS, Voll Arkitekter AS, WSP Norge AS, Myre Elektro Teknikk AS, Teknisk Ventilasjon AS, Bygg-Konsult Ballangen AS, Åge Nilsen AS, Din Gårdsplass Drift AS, Bertheussen Blikkenslager AS, Malerfirma Edvardsson AS, Brødr Olsen Mur & Bygg AS, Ringsaker Vegg- og Takelementer AS, Element Nor AS, Team Eriksen AS, Betonorte Norge AS, Multiconsult Norge AS, Give Steel A/S, Saxi Produkter , IsoBygg Tromsøm, Jeld-Wen Norge, Storegga Betong AS, 4Consult AS, Vinstra-sementpuss AS, Byggkonsult as, Master Stilas AS, Geobygg AS, Bødrene Olsen Mur og Bygg AS, Løkse maskin AS, Byggesystemer Finnsnes AS, Nord Troms Rør AS, Sørreisa Kran og Transport AS