Previous
Next
Prosjektet har merket litt til pandemien når det gjelder produksjon og leveranser av varer, men det har vært i så pass liten grad at prosjektets fremdrift stort sett kunne tilpasse seg dette. Byggetiden har vært så pass romslig at prosjektet ble levert med bare en ukes utsettelse i forhold til kontrakt. Foto: Sortland Entreprenør
Sist oppdatert: 21-11-2021

Åse sykehjem

Med sin beliggenhet helt nede ved havet, vil beboerne på Åse sykehjem kunne nyte synet av fine morgener med soloppganger og kvelder med knall oransje himmel både fra beboerrommene, fellesarealene og uteområdet.

– Dagens sykehjem 200 meter unna det nye er snart 60 år gammelt, så det var et stort behov for å fornye dette.

-Siden bygget er over flere etasjer, små beboerrom, urasjonelt bygg i forhold til drift og at det ville blitt høye rehabiliteringskostnader ved å satse videre på dette bygget, så valgte Andøy kommune i stedet å bygge et helt nytt sykehjem, forklarer Johnny Johansen, prosjektleder i Andøy kommune.

Han forteller at det har gått veldig fint å gjennomføre byggeprosessen, tross pandemitider. Det har vært gode rutiner i gjennomføringen med blant annet oppdeling av grupper for pauser og spisetider til ansatte på byggeplassen.

SMT AS

– Det har vært strengere renhold på anleggsrigg, og det har vært utplassert spritdispensere rundt om på rigg og i bygget. Til tider har det også vært påbudt med munnbind.

-Ansatte på byggeplassen har også vært flinke til å holde seg til sin gruppe, begrenset sin nærkontakt til andre grupper og fag og vært flinke til å følge nasjonale og lokale anbefalinger.

-For ledelsen innen byggherre, entreprenør, underentreprenør og rådgivere har det blitt kjørt større møter over Teams, noe som har fungert veldig bra og ved mindre møter har man vært påpasselige med at avstandskravene har blitt fulgt.

– At vi har kjørt med eget prosjekthotell (Interaxo) har derfor hjulpet til å ha bedre oversikt i prosjektet.

-Prosjektet har merket litt til pandemien når det gjelder produksjon og leveranser av varer, men det har vært i så pass liten grad at prosjektets fremdrift stort sett kunne tilpasse seg dette.

-Byggetiden har vært så pass romslig at prosjektet ble levert med bare en ukes utsettelse i forhold til kontrakt, sier Johansen.

Flott samarbeid
– Som oppdragsgivers representant har jeg ikke annet enn gode ord å si om samarbeidspartnerne og det gjelder alle aktører og alle fag.

-Vi har hatt et meget godt samarbeid og ført gode dialoger for å komme til enighet om uavklarte punkter.

-Aktørene har vært løsningsorienterte og kommet med gode innspill når ting har vært uavklart, sier Johansen fornøyd, og legger til:

Hålogaland brannteknikk AS
Facta Service AS

– Jeg vil jo selvfølgelig trekke frem totalentreprenør Sortland Entreprenør AS for sin fenomenale samarbeidsvilje de har vist gjennom prosjektet.

-Det er prosjektlederne hos dem, Lars Christian Langø og Aleksander Gregersen, jeg har hatt mest med å gjøre - men jeg synes alle aktører har vært samarbeidsvillige og lyttet til våre ønsker.

Prosjektlederen forteller at fokus har vært på å få et rasjonelt bygg med hensyn til drift og pleie: Det å få alt på en flate, med sentrale funksjoner i hjertet av bygget, og tre baser med åtte i hver gruppe som stikker ut som armer fra den sentrale delen av bygget. Dette gjør det lettere å drifte, og gir større samhold for alle ansatte.

– De som flytter inn vil møte et bygg som skaper ro med hensyn til lys, akustikk, farger og utforming, og etter hvert kunst.

-De vil også møte en trygghet med hensyn til velferdsteknologien som er en del av bygget, store rom med eget bad som har hev/senk vask og toalett og takskinner/heis i hvert rom.

– Måten bygget er inndelt på vil også gi større trygghet for både beboere og ansatte, og vil lette de ansattes arbeidssituasjon. Hver avdeling har sitt fellesområde med stue og kjøkken, og i tillegg er det en stor stue og kjøkken som alle kan samles i.

-I tillegg har sykehjemmet også egne rom for å tilby hår-, fot,- og tannpleie fra innleide leverandører av tjenestene.

HÅLOGALAND ELEMENT AS
Elektro Installasjon AS

En vakker sansehage
På baksiden er det anlagt en fantastisk fin sansehage, mot havet, hvor beboerne kan nyte en nydelig havutsikt. I tillegg er det laget bålplass for bålpanne og vedlager, det er grillbod med stor plass utenfor som er hellebelagt, men også treplatt med pergola over.

– Sansehagen vil være opplyst på mørke kvelder av belysningspullerter, som gir et rolig, men godt lys. Det er klargjort for å sette opp juletre i sansehage med tilhørende strømuttak, samt fontene på sommerhalvåret.

-Her er det også plassert ut benker rundt om, samt møblert med solide bord, benker og stoler som kan stå ute hele året. Det er asfalterte gangveier med tilhørende grøntområde rundt disse, forteller Johansen.

– Overtakelsesforretning var avholdt 15.november. Vi har nå gått inn i en prøvedrift på seks måneder. For å være sikker på at alle tekniske anlegg fungerer optimalt før bygget tas i bruk, vil det være 2-3 måneder drift før innflytting, legger han til.

Fokus på planlegging
– Vi vant anbudskonkurransen som var utarbeidet av Andøy kommune sommeren 2019. Etter noen runder med de innkommende tilbud, skrev vi kontrakt med Andøy kommune i januar 2020. Vi har samarbeidet med dem tidligere på Risøyhamn skole som vi bygde i 2016/2017, sier Lars Christian Langø, prosjektleder hos Sortland Entreprenør AS.

Han forteller at de har hatt stort fokus på å planlegge godt og tidlig, samt ha et godt forhold til byggherre i hele prosessen.

– Dette tror vi sikrer et bra bygg med de løsningene som de som skal arbeide og bo her trenger. Det har også vært lagt stor vekt på sluttfasen for å få det tekniske anlegget til å fungere optimalt før overleveringen.

-Sammen med byggherre har vi testet alle de tekniske funksjonene opp mot hverandre for å verifisere at det fungerer som det skal.

– Til å hjelpe oss med dette leide vi inn en ITB-koordinator fra Norconsult, og det har fungert veldig bra.

Langø legger ikke skjul på at det til tider har vært litt krevende å bygge under pandemien, spesielt med tanke på takelementene til halve bygget som ble en del forsinket. Ut over dette har det stort sett gått veldig fint.

– Vi har hatt litt bemanningsproblemer innimellom, men dette har vi klart å løse ved å samarbeide med andre lokale firmaer.

-Vi har også hatt en del folk i karantene, men heldigvis ikke noe smitte inn på selve anlegget, og det er vi veldig glade for.

GK Inneklima AS
BULLDOZER MASKINLAG AS

-Bygget ble overlevert til byggherre som planlagt. Også Langø er full av lovord om samarbeidet med de andre involverte aktørene i prosjektet.

– Samarbeidet har vært godt hele veien. Det har i veldig stor grad vært kjente samarbeidspartnere som vi har samarbeidet med i mange år og har god kjennskap til, så vi kjenner dem på godt og vondt, smiler han.

– Dette med ITB og systematisk ferdigstillelse er ganske nytt for oss, og jeg vil få skryte litt ekstra av de tekniske fagene.

-Nilsson Haras, Elektroinstallasjon og GK har lagt ned en veldig god innsats i sluttfasen som fører til at vi kan overlevere et gjennomtestet og fullt oppegående teknisk anlegg på bygget, sier Langø fornøyd.

Stolte aktører: 

SMT AS har prosjektert og levert stål bæresystem, trapper og rekkverk. Vi ønsker å takke Sortland Entreprenør for oppdraget og ønsker Åse Sykehjem lykke til med nybygget.

Hålogaland Element AS takker Sortland Entreprenør for valg av leverandør på veggelementer til prosjektet.Vi gratulerer samtidig Andøy kommune med et flott og moderne bygg.

Bulldozer Maskinlag har i 70 år hatt fokus på å skape innovative og varige løsninger for sine kunder. BM-konsern har fire verdier som er forankret i vår arbeidshverdag. Handlekraft, utviklende, tydelig og spille god. Disse verdiene skal være kjent for alle ansatte i konsernet og være rettesnor for all vår virksomhet.

Elektro Installasjon AS skal være en levende bedrift som hele tiden skal se etter nye muligheter og forsøke å utvikle oss i takt med tiden, og dermed være en av de fremste innen sterk og svakstrøm i vår region.

Facta Service AS tilbyr både innvendig og utvendig solskjerming som passer for alle type vinduer og størrelser, både manuelle og motoriserte. Sammen finner vi den løsningen som passer aller best for deg og ditt behov. Vi fører solskjermer fra Tundra, Norsol og SilentGliss.

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner og leverer smarte løsninger innen ventilasjon, kulde, byggautomasjon, elektro og rør.

Andre aktører: 
Asplan Viak, Omega Akerholdt, Kvadrat Arkitekter AS, Nilsson Harsas AS, Betong og Entreprenør AS, Iso bygg, Etac AS, Glasscon AS, Jensen Montasje, XL-bygg sortland, Kontor og Interiør AS, Lett-element AB, Lettbyggteknikk AS, Norsigns AS, Protekk, Securinord, Metos AS, Vesterålen Kulde AS, Byggkonsulst AS, EL Prosjekt Trøndelag , VVS Rådgiverne, Brannrådgiverne AS.