Previous
Next
-Å bygge en ny skole kan man vel si er en stor satsning, men det er også viktig å si at det har vært fokus på å bygge et kompakt og arealeffektivt bygg som først og fremst skal dekke skolens behov. Det har vi lykkes med, sier Jonas Berger, prosjektleder i Ålesund kommunale eiendom. Foto/Ill: Åsen & Øvrelid A/S / Slyngstad Aamlid Arkitekter.
Sist oppdatert: 23-03-2021

Kolvikbakken ungdomsskole 

Skolens uteområde blir et nærmiljøanlegg som blant annet består av bordtennis, basket, tufte treningspark og ulike klatreelementer.

Her skal barn og voksne kunne samles også utenom skoletid for å drive fysisk aktivitet.

– Gamle Kolvikbakken ungdomsskole nærmet seg 60 år, var en skole som hadde passert forventet levetid og var i dårlig stand. Det har i mange år vært et stort behov for å rehabilitere/bygge en ny skole, forteller Jonas Berger, prosjektleder i Ålesund kommunale eiendom.

Basert på en tilstandskartlegging av Norconsult, prosjektorganisasjon og byggherre sine vurderinger, og behov for en fremtidig og moderne skole, ble det besluttet å rive/bygge nytt. I riveprosessen så man at det var den eneste riktige beslutningen.

– Nye Kolvikbakken blir et stort løft for ansatte, elever og nærmiljø.

Norwegian Group

-Å bygge en ny skole kan man vel si er en stor satsning, men det er også viktig å si at det har vært fokus på å bygge et kompakt og arealeffektivt bygg som først og fremst skal dekke skolens behov. Det har vi lykkes med, sier Berger.

Det er klart det betyr masse for både kommunen, lærere og elevene å kunne ta i bruk den nye skolen. Det har å gjøre med alt fra innemiljø, en skole som er tilpasset fagfornyelsen og nye læreplaner, og det å få lov til å flytte inn i et bygg som både inspirerer og gir nye muligheter, påpeker prosjektlederen.

– Gjennom hele prosessen, fra tidlig planlegging til overlevering denne uken her, har både brukergrupper og skoleledelse vært delaktig. Samarbeidet har vært svært godt, og har bidratt til at dette ble et suksessfullt prosjekt.

– I et stort skoleprosjekt er det mange behov og ønsker som man må ta hensyn til, samtidig som man har en økonomisk ramme å forholde seg til. Det vil naturligvis være diskusjoner underveis, men tilbakemelding underveis og i dag er at skolen føler de har blitt hørt og godt ivaretatt, sier Berger.

Nye Kolvikbakken ungdomsskole har passivhusstandard. Fokus har vært å bygge en kompakt og arealeffektiv skole, og det har også vært viktig å skape et fleksibelt bygg, særlig med tanke på å tilrettelegge for kultur- og musikkarrangement.

– I alle år har kultur og musikk vært en stor del av identiteten til Kolvikbakken. Videre kan man definere dette som en byskole, der det er begrenset med uteområde. Å likevel skape et godt uteområde med varierte aktiviteter, og der elevene blir inspirert til å være ute, har også vært et fokus i dette prosjektet, forteller Berger, og legger til:

– Uteområdet er definert som et nærmiljøanlegg der vi har fått tildelt ekstra midler gjennom Møre og Romsdal fylkeskommune sitt prosjekt «Byen som regional motor».

Lett Tak AS| Norske Byggeprosjekter
Fair Deal Tribune service

Et strålende samarbeid
Etter skisseprosjekt ble prosjektet utviklet videre i samspill med entreprenør. Selv om det i gjennomføringsfasen ble skrevet en totalentreprisekontrakt føles det på mange måter som om samspillet fortsatte gjennom hele gjennomføringsfasen, forklarer Berger.

– Som byggherre (Ålesund kommunale eiendom KF) har vi vært heldige i dette prosjektet. Vi har samarbeidet med en fantastisk entreprenør, Åsen & Øvrelid (med deres underentreprenører) og arkitekt hos Slyngstad Aamlid arkitekter, og vi har hatt med fantastisk dyktig prosjektledelse hos XPRO.

– Det har vært et prosjekt der entreprenør, arkitekt, prosjektledelse, brukergrupper/skoleledelse og byggherre sammen utviklet et godt «team» der samarbeid og dialog, fra tidlig planlegging til overlevering, har resultert i en flott skole, levert etter plan og innenfor vedtatte økonomiske rammer, sier Berger fornøyd.

Åsen & Øvrelid AS har ikke tidligere hatt oppdrag for Ålesund kommune, og vant en offentlig konkurranse om samspillentreprise. Etter samspillsfasen ble det inngått en totalentreprisekontrakt som ble signert i april 2020.

– For oss har det vært viktig å ha en effektiv og ryddig byggeplass med forutsigbare forhold både for byggherre og egen organisasjon, sier Tor Laxaa.

– Å bygge under pandemien har til tider vært utfordrende. Vi opparbeidet oss heldigvis noe slakk tidlig i prosjektet. Dette kom godt med i sluttfasen hvor tilgang på arbeidskraft ble vanskeligere på grunn av sykdom, karantenebestemmelser og utfordringer i forhold til vareleveranser og prisstigning.

-Pandemien førte til at vi valgte bort noen utenlandske leverandører for å unngå risiko, legger han til.

Longvas Oppmåling as
Nordvest Miljø AS

Han forteller at samarbeidet på byggeplassen har fungert utmerket. Alle fag har bidratt, og man har hatt en byggeplass med mye positivitet og godt driv.

Byggherren har involvert brukerne på en god måte, fokusert på de riktige og viktige tingene, slik at entreprenør kunne holde fokus på byggeriet.

– Skolen har blitt flott! Den har god logistikk og gir en veldig god fleksibilitet for brukerne, Materialvalgene er av solid kvalitet. Selv om fotavtrykket til bygget er stort i forhold til tomta, synes jeg skolen har fått et godt uteområde tatt i betraktning at den er sentrumsnær.

– Vi vil takke kommunen for oppdraget, og alle våre kontraktspartnere og leverandører i prosjektet
for vel utført arbeid, sier Laxaa engasjert.

Stolte aktører: 

NOG ACCESS - Eksperter på arbeid i høyden og på tilkomstteknikk NOG har spesialisert seg på stillastjenester samt multidisiplintjenester, der det grunnleggende elementet er tilkomstteknikk. Ofte kombinert med mekaniske tjenester, bredt spekter innen inspeksjon og sertifiserte sveisere.

Lett-Tak Systemer AS er en landsdekkende bedrift som konstruerer og installerer taksystemer skreddersydd etter kundens ønsker. Lett-Tak-elementene produseres på bestilling, og skreddersys til hvert enkelt bygg.
Lett-Tak leveres til både inn- og utland, og har kunder i hele Norden.

Fair Deal Tribuneservice har til dette prosjektet leverte vi en teleskoptribune med FDT sofa med rygg. Dette er gode sofaer med rygg som lukker seg automatisk når tribunen kjøres inn. Tribunen blir bygget opp en rad av gangen, fra front til bak.

Underveis blir det sjekket at alle deler glir greit så det ikke blir problemer senere i konstruksjonen. Tribunene på 90 sitteplasser er komfortable, praktisk og rimelig i sin størrelse. 

Spenncon Betongelementer - Varig Estetikk
Åsen & Øvrelid AS

Longvas Oppmåling. Som totalleverandør og spesialist tar vi på oss så godt som alle mulige typer oppdrag knyttet til oppmåling. Longvas Oppmåling as har kontor i Ålesund kommune, og selv om de fleste oppdragene vi påtar oss er lokalisert på Sunnmøre, har vi også utført oppdrag så langt borte som Finnmark.

Nordvest Miljø AS er en tverrfaglig kompetansebedrift som leverer tjenester til industri, næring – og offentlige bygg. Inneklima og miljø er i fokus og bedriften ønsker å bidra til betydelige energi- og miljøgevinster for sine kunder.

Spenncon har historie i Norge tilbake til 1961 da Forspent Betong ble etablert i Hønefoss. Etter navneendring og oppkjøp er det i dag Consolis SAS som eier Spenncon AS. Consolis er verdens ledende leverandør av prefabrikerte betongelementer.