Arkitekthjelpen - Hvor skal man starte?
Drømmmen om å bygge egen bolig, er det mange som bærer på, men hvordan går man fram fra A til Å? Hverdagsarkitekten har svarene. Foto: Pixabay. 

Bygge selv - Hvor skal du starte?

Mange drømmer om å bygge selv slik at man får det nøyaktig slik man selv ønsker, men hvordan kommer man i gang og hvordan ser prosessen ut fra A til Å? 

1: Budsjett
Dette er nok det viktigste punktet, fordi det er ingen vits å sett i gang med en omfattende tegneprosess hvis enden på visa blir at du ikke har råd til å bygge den fantastiske boligen du har tegnet.

Et budsjett gir deg kontroll på hva du har råd til og hvis jeg er opplyst om dette før tegneprosessen er satt i gang er det mye lettere å nå målet. Iht boligfiks ligger en gjennomsnittlig boligpris på ca 28.000,- pr m2 i 2019. Budsjetterer du med denne prisen (nøkkelferdig bolig eks tomtepris) vil du ha et budsjett med gode slingringsmonn.

Husk også at mindre boliger har større andel vegger, vinduer og våtromsareal så de vil derfor få en høyere kvadratmeterpris enn større boliger med mye rene gulvarealer.

2: Avklare rammene på tomta
Neste steget blir å kartlegge de bestemmelsene som gjelder for din tomt. Byggegrenser, maks byggehøyde, uteareal, parkering, spesifikke bestemmelser og overordnede bestemmelser er blant annet noe som må avklares så tidlig som mulig i planleggingsfasen.

Jo flere utfordringer som avdekkes på et tidlig stadium jo lettere er det å prosjektere en bolig som har større sjanse for å bli godkjent.

Her kan du bestille «rapport med rammebetingelser» som avklarer dette.

3: Skisser
Da er det på tide å komme med forslag til løsninger på din nye bolig. Normalt vil du komme med en rekke ønsker og skisser som arkitekten tar over og kommer med forslag til endringer som gir god tomtetilpassing, tar vare på bæresystemer og overholder kravene i alle forskriftene.

4: Tegninger til søknad
Når skissene begynner å ta form og du er grovt fornøyd med skisseutkastet blir prosjektet tegnet opp i et CAD-program hvor de siste avgjørelsene tas.

5: Nabovarsler og søknad
Med alle tegningene på plass er det klart for å sende ut nabovarsler og 14 dager senere sendes søknaden inn.

Rammesøknad består av to trinn. Først søkes det om selve bygget. Det kan gjøres før du har avklart hvem som skal ha ansvar for oppmåling og utstikking, grunnarbeid, tømrer arbeid og lignende. En søknad om igangsetting sendes inn som del to av søknaden (IG søknad).

6: Hente inn priser
Det er på dette tidspunktet at arkitekt og kunde skiller lag og tegninger sendes over byggmestre som gir priser på prosjektet.

Vi anbefaler at du selv henter inn priser fra totalentreprenører, men en profesjonell arkitet vil alltid kunne være behjelpelig også med dette. 

Om Arkitekt Sandmark
Artikkelen er skrevet Marianne Sandmark i Arkitekt Sandmark. Hun er utdannet arkitekt ved NTNU og har både master i arkitektur og bachelorgrad i kunsthistorie. Med bred erfaring fra jobb med  byggmestere, utbyggere, privatmarkedet, boligselgere og en og annen tiltakshaver er vi glade for at hun takket ja til et samarbeid med Norsk Byggebransje.

Arkitekt Sandmark AS tilbyr arkitekttjenester med tiltakshaveren i fokus og designer boliger med fokus både på det estetiske og det økonomiske, – en hverdagsarkitekt. www.arkitektsandmark.no