Previous
Next
Bygget ligger på den gamle jernbanetomten og blir en del av det helt nytt nærings- og kontorområdet som har fått navnet Quadrum. Politiet vil flytte inn i bygg A og B, som dekker totalt 17 000 m2 fordelt på 10 etasjer inklusive underetasje, og parkering. Foto: Norsk Byggebransje
Sist oppdatert: 11-07-2023

Quadrum - Alle nødetater under samme tak

- Vi har jobbet med en reguleringsplan for dette området i drøyt 20 år, forteller Ingvald Berntsen, prosjektsjef Utvikling i Bane NOR Eiendom til Norsk Byggebransje.

Quadrum-prosjektet består totalt av fem bygg, hvorav politiet har inngått en leieavtale for to av byggene.

- I 2013 fikk vi endelig godkjenning så dette prosjektet er absolutt etterlengtet.

- Vårt ønske er å investere i og benytte det kollektive knutepunktet i forhold til jernbane, buss og sentrum for å sikre mindre biltrafikk. Målet er å skape en god og funksjonell miks av kontor, hotell, bolig og butikker, alt med tilhørende parkering.

Politihuset

- Bygget ligger på den gamle jernbanetomten og blir en del av det helt nytt nærings- og kontorområdet som har fått navnet Quadrum.

- Politiet vil flytte inn i bygg A og B, som dekker totalt 17 000 m2 fordelt på 10 etasjer inklusive underetasje, og parkering.

- Nå samles alle nødetater i kommunen under ett tak. Etter ferdigstillelse vil både brann, politi og ambulanse flytte inn.

-Kristiansand kommune har vedtatt at statlig virksomhet skal ligge sentral slik at ansatte skal kunne reise kollektivt, samtidig som man sikrer kommunens innbyggere enkel tilgang til etatene.

- For Bane NOR Eiendom er det første gang politiet er både kunde og leietaker. Politiet har deltatt aktivt i utformingen av sine nye lokaler, hvor lite er å anse som standard.

- Ca 20% av arealet vil romme spesialfunksjoner som AMK sentral og annen beslektet virksomhet.

Magna Prosjekt Sør AS
Kasper Stømme AS

- Vi har hatt et veldig godt samarbeide med Politiets fellesorganisasjon hele veien. Vi ble møtt av en profesjonell organisasjon som ga oss klare retningslinjer og kravspesifikasjoner som må forbli konfidensielt.

- Fokus på miljø har vært en gjenganger hele veien. Fra byggestart til driftsfase er det fokusert på miljøvennlige produkter som bidrar til lavt energiforbruk.

- Vi startet med E bygget tilbake i 2017. Det er, såvidt meg bekjent, det aller første bygget i Kristiansand som oppnådde Breeam very good standard. Noen vi naturlig er veldig stolte over.

Samarbeid med totalentreprenør

- Dette er et stort byggeprosjekt og en stor byggeplass med mange folk på plass, på samme tid. Det medfører mye logistikk og det var derfor avgjørende for oss å signere en totalentreprenør av en viss størrelse, med kompetanse og erfaring fra denne type prosjekt.

- Kruse Smith er Kristiansand største entreprenør og var således et naturlig valg. Samarbeidet har vært utelukkende positivt tross enkelte forsinkelser på grunn av pandemi og leveranseutfordringer.

- Agder politidistrikt startet innflyttingen 1. mai 2023, avslutter Berntsen.

Agder politidistrikt på vei inn i nytt politihus

Det er ikke mulig å flytte alle politiansatte og oppgaveporteføljen på en og samme dag. Derfor vil flyttingen foregå trinnvis.

De viktigste datoene i forbindelse med flyttingen vil være:

  • 23-25.mai: Nødmeldingssentralene til helse, politi og brann skal være operative i nytt politihus.
  • 30. mai: Publikumstjenester som pass, ID, Namsfogd og utlendingsforvaltningen skal være i drift i nytt politihus.
  • 12. juni: Øvrige publikums- og polititjenester skal være på plass i nytt politihus.

Les mer hos Politiet

Bico AS

Fokus på prosjektering og utførelse

- BaneNor Eiendom la ut prosjektet på anbud og vi er veldig stolt av at vi vant ler Frode Berås, Prosjektleder i Kruse Smith Entreprenør AS.

- Det var jo en lang prosess, men vi fikk bekreftet av BaneNor Eiendom som er byggherre at Kruse Smith Entreprenør AS ble innstilt som totalentreprenør høsten 2020.

- Det er klart vi gjorde oss noen tanker om hvordan pandemien ville påvirke byggeprosjektet, som resten av bransjen, men vi har løst de fleste utfordringer underveis.

- Prosjektet er en samspillsmodell hvor politiet er hovedleietaker. Gjennom sin brukergruppe har politiet vært involvert siden starten av prosjektet, og det har vært en tett og god prosess mellom BH, bruker og entreprenør gjennom prosjektet.

- Bygningsmassen for politihuset er på ca 17 000m2 fordelt på 10 etasjer inkludert underetasjen.

- Vi har hatt fokus på prosjektering og utførelse. Dette er absolutt et teknisk kompleks bygg med mye utstyr.

- Det har vært både tidkrevende og veldig lærerikt for alle parter tror jeg, men det har også vært et godt samspill, og samarbeid hele veien. Det har vært et overordnet mål at prosjektet skulle gjennomføres med et fokus på miljø.

Con-Form Lunde
Kruse Smith

Hvordan har det preget deres jobb?

- Prosjektets miljømål er løpende fulgt opp. Avfallssorteringen ligger på godt over 90% som er en intern målsetting for Kruse Smith.

- Prosjektet utføres med grønne tak (sedum), og er tilkoblet både fjernvarme og fjernkjøling (sjøvannsbasert). Fjernvarme har også vært benyttet til byggoppvarming i byggefasen for å redusere bruken av fossile brennstoff. Bygget tilfredsstiller energikravene i TEK17

- Det var strie leveranseproblemer og til tider veldig lang leveringstid under byggefasen, det har skapt visse utfordringer, men alt i alt har det gått greit.

- Samarbeidet med byggherre og politiet har vært positivt hele veien og alle parter har hatt fokus på å løse utfordringene på best mulig måte.

- Jeg må også trekke frem våre underleverandørene som har stått samlet og løst utfordringene på en utmerket måte.

Etter overlevering har Kruse Smith Entreprenør en god ordrereserver fremover, men det gjelder hele tiden å fylle på så vi er åpen for alle nye muligheter som byr seg, avslutter Berås.