Previous
Next
-Personlig mener jeg at Bergen kommune har gjort helt rett når de ivaretar det gamle bygget, det er majestetisk og har arkitektoniske kvaliteter som vi bør verne om for ettertiden. Til tross for at det har vært en lange prosesser med utforming, fasade, materialvalg og helheten. Prosjektleder Kåre Reknes, Veidekke. Foto: Rune Haugseng

Midtun skole - Harmoni mellom gammelt og nytt

Midtun skole i Bergen ble bygd i 1926 og behovet i rehabilitering har vært tydelig i mange år. Arkitekt Liv Marit Haraldsrud, hos Artec AS og prosjektleder Kåre Reknes i Veidekke, forteller Norsk Byggebransje at det har vært et krevende, men også veldig spennende prosjekt. 

Sammen med totalrehabilitering av det eksisterende bygget på 4,500 m2, er skolen utvidet med et nybygg på 2,500 m2 for å tillate 150 nye elevplasser.

-Jeg startet i Veidekke i sommer og har vært prosjektleder på Midtun barneskole siden juni. Vi har hatt en hektisk høst, i et utfordrende prosjekt og er veldig godt fornøyd med resultatet, sier

-Skolen ble overlevert 18. desember og 4. etasje er tatt i bruk av lærerne, mens det jobbes iherdig med innflytting og finpuss før rektor tar i bruk elev rommene i uke 6. 

Artec AS - Arkitekt Midtun Skole

Overraskelser og asbestfunn 
-Kombinasjonen av rehabilitering og nybygg er spennende. Tilbygget er på 2.540 m2 over fire etasjer og er koblet sammen med eksisterende bygningsmasse via korridorer i hovedbygget. De 2 eldre byggene som ble bygd i 1926 og 1952, og har gitt oss flere overraskelser underveis, ikke minst fordi asbest ble funnet i lang større omgang enn forventet. 

-Planen var å holde skolen skulle være i drift under byggeprosessen, det måtte vi raskt endre på og elever og ansatte måtte flyttet til midlertidige lokaler i den gamle lærerskolen i Bergen. 

-Asbestfunn fra loft til kjeller skapte både praktiske utfordringer og hemmet fremdriften. Vi har flere ganger underveis måtte hive oss rundt og legge nye planer, både i eksisterende bygg og nybygget. Noe som har ført til en meget travel sluttfase. 

Bør vernes for ettertiden 
-Personlig mener jeg at Bergen kommune har gjort helt rett når de ivaretar det gamle bygget, det er majestetisk og har arkitektoniske kvaliteter som vi bør verne om for ettertiden. Til tross for at det har vært en lange prosesser med utforming, fasade, materialvalg og helheten.

-Rehabilitering er flott, vi må bevare når det er mulig selv om det kan være mer krevende. Skal man ta lærdom av dette prosjektet vil jeg si at det er viktig å gjøre et grundig forarbeid og undersøkelser av eksisterende bygg, og grunn før man iverksetter.

-De krav vi har til dokumentasjon i dag fantes ikke den før i tiden, så noen overraskelser kan man forvente, men forutsigbarhet er viktig før man starter. 

 Renhold, kantine, maling, gulvlegging og tjenester innen eiendomsservice i Bergen
Vi ønsker å skape møteplasser hvor alle mennesker, på tvers av alder, kjønn

-Resultatet er vellykket, det er ingen “kamp” mellom gammelt og nytt. Tvert imot er det skapt et flott, helhetlig uttrykk uten for store kontraster. Det har blitt en kjempefin skole som elever og lærere snart får ta i bruk, og alle involverte kan være stolte av å ha bidratt til. 

-Det er også gjort en flott jobb utvendig. Sentrumsnære skoler har ofte lite uteareal i forhold til antall elever, men på Midtun skole er alt lagt til rette for mye aktivitet også utvendig. 

-Samarbeidet mellom alle involverte aktører har vært godt. Tross alle utfordringer, diskusjoner og et høyt tempo har vi hatt en god tone og alle har hatt fokus på løsninger, og resultat.  

Gode og velfungerende rutiner
-Veidekke hadde allerede før pandemien iverksatt tiltak for å øke trivselen på våre byggeplasser, der personlig ansvar har vært en viktig del av det hele. Vi går ikke inne med utesko, sørger for at det er rent rundt oss osv. 

-Med gode og velfungerende rutiner på plass var det heller små justeringer som måtte til. Håndsprit, avstand, mindre grupper mennesker som jobbet sammen og munnbind når situasjonen krever det, var blant tiltakene. Det er klart at det har kostet noen kroner, men Veidekkes byggeplasser har stort sett vært smittefrie og vi har faktisk redusert sykefraværet under pandemien. 

-Med Veidekkes rutiner måler vi trivsel i våre prosjekter hver måned. På Midtun skole scoret vi høyt på trivsel, tross høyt tempo og tidspress. Det er vi godt fornøyd med avslutter Reknes. 

Høy antikvarisk verdi
-Dette prosjektet inkluderer både rehabilitering av eksisterende bygg og nybygg, som er tegnet av oss i Artec. Det forteller Liv Marit Haraldsrud, Master i Arkitektur MNAL til Norsk Byggebransje,

-Skolebygget var på grensen til å bli vernet og har høy antikvarisk verdi. Det var årsaken til at verken byantikvar eller byarkitekt var udelt positiv når det ble foreslått å bygge på den eksisterende bygningsmassen. 

Foto: Rune Haugseng
Foto: Rune Haugseng

Harmoni mellom gammelt og nytt
-Det var gjennomført et forprosjekt tidligere, som ikke ble godkjent. I tillegg var det ønske om å skape en helhet mellom skolen som ble bygd i 1926 tallet, biblioteket fra 1952 og den nye delen som er bygd på nå. 

-Med et til dels tvetydig utgangspunkt har vi gått noen runder og presentert flere forslag, hele tiden med stramme tidsrammer. Mange detaljer skulle på plass, alt fra form, fasade og farge, til materialvalg. Det ble en del kompromisser underveis, smiler Haraldsrud.

-Vi har skapt en harmoni mellom gammelt og nytt, med store kontraster fra stramt og strukturert til åpent, og mykt. Det er en balanse å ivareta det gamle, samtidig som man bygger nytt uten å “kopiere” originalen. Det har vi lykkes godt med og vi er fornøyde med at bygg og rom “snakker” til hverandre.

-Med fokus på å finne løsninger er det nok mange som ønsker at enkelte ting ble gjort annerledes, men personlig må jeg si at dette er en av de mest spennende prosjekter vi har jobbet med.  

-Planen var en åpen skole under hele byggeprosessen. Det lot seg ikke gjennomføre når det måtte til en omfattende asbestsanering. For lærere og elever resulterte det i 6 måneder i midlertidige lokaler. 

-Det kunne lett ha skapt forsinkelser, men viste seg å by på muligheter for byggherre, entreprenør og underentreprenører å jobbe i et høyere tempo, når de ikke måtte ta hensyn til at skolen skulle holdes åpen.  

-Bygget er overlevert, innflyttingen er i gang og elevene får ta i bruk sin nye skole i løpet av mars, avslutter Haraldsrud.