Previous
Next
-Haukås skole er i stor grad bygget ved hjelp av lokale krefter fra Hustadvika og Molde. Totalentreprenør Christie og Opsahl AS har vært oppriktig interessert i at vi skulle bli fornøyd med resultatet, og det har de virkelig klart. Jeg er spesielt imponert av deres yrkesstolthet, sier Kim Atle Kvalvåg, prosjektleder skoleutbygging. Foto: Hustadvika kommune
Sist oppdatert: 07-09-2022

Haukås skole 

-Samspillet mellom mennesker, fag, bedrifter og profesjoner har skapt en fantastisk flott skole, forteller Kim Atle Kvalvåg, prosjektleder skoleutbygging i Hustadvika kommune.

-Dette er et etterlengtet prosjekt som vi har jobbet med siden 2017. Det har vært en lang prosess med stor fokus på pedagogikken, skolestruktur og definisjon av funksjoner i bygget.

-Lærerne ble tidlig involvert for identifisere hva det er vi skal drive med, hvilke behov har vi og hvordan sikrer vi de beste løsninger i henhold til skole- og aktivitetsplaner.

-Pedagogikken var viktigst for oss som byggherre, så fikk arkitekturen komme etterpå. Stikk motsatt av mange andre skolebygg, men riktig for oss.

-Vi hadde med oss gode rådgivere i WSP gjennom hele prosessen og fikk på plass innhold, romforståelse og sammenheng med mer.

-Deretter utlyst før vi pris og designkonkurranse basert på vår funksjonsbeskrivelse. Fra vår side så vi raskt i evalueringsprosessen hvem som var opptatt av å levere på våre behov.

-Ola Roald i samarbeid med Streken var fremoverlent i hele prosessen, lyttet aktivt og kom med et strålende forslag som har blitt en fantastisk skole. 

Jatre AS

Imponert over yrkesstoltheten
-Haukås skole er i stor grad bygget ved hjelp av lokale krefter fra Hustadvika og Molde.

-Totalentreprenør Christie og Opsahl AS har vært oppriktig interessert i at vi skulle bli fornøyd med resultatet, og det har de virkelig klart. Jeg er spesielt imponert av deres yrkesstolthet.

-For oss som byggherre er det gledelig at de vant oppdraget og beviste at de kunne konkurrere med større, nasjonale aktører både på pris og miljøkrav.

-Mye måtte gjennomføres digitalt i oppstarten, som kontraktssignering, planlegging og samspillsmøter. Selv om det blir effektivt, mister man møtene mennesker i mellom.

-Det gjør det litt mer krevende å skape en homogen organisasjon og bygge tillit.

-Med rundt om 25 bedrifter og tett på 60 mennesker på arbeidsplassen er jeg imponert over gjennomføringsevnen til samtlige. De er løsningsorienterte og har bidratt til en god tone og godt samarbeid gjennom hele prosjektet.

-Som byggherre hadde vi marginene på vår side med tanke på både pandemi og prisstigninger. Vi hadde noen små forsinkelser av leveranser, men ingenting som påvirket fremdriften.

Ambisiøse miljøkrav
-Hustadvika kommune satte oss ambisiøse klimamål for prosjektet. F.eks 40% reduksjon av utslipp fra byggematerialer sammenlignet med referansebygg. Det klarte vi så godt som.-

Ole Rolad Admittatur

Vi valgte å bygge i massivtre og resultatet er et lunt bygg med mye synlig treverk. Massivtre har mange byggmessige fordeler som at det blir mindre støy på byggeplassen og det går raskt å sette opp osv.

-Vi hadde med oss ulike rådgivere innen bygningsfysikk, bl.a med vurderinger av massivtre i forhold til yttervegger. Store perforeringer til f.eks dører og vinduer kan være en utfordring når man bygger i massivtre.

-Derfor gikk vi for ferdig elementer i bindingsverk, gjennom Jatre med fabrikk bare 5 km fra skolen. Ytterveggene kom med ferdig monterte vinduer klar til kledning

-Det samme gjelder betong. Her er lavkarbonbetong enda ikke så vanlig, med lite etterspørsel ble det for kostbart i prosjektet, men vår lokale aktør, bare 3 minutter fra skolen leverte lavkarbonbetong klasse B.

-Det er gledelig for kommunen at så lokale aktører klarer å levere klimamessig gode produkter. Når vi setter miljø, klima og bærekraft på dagsorden er det viktig at kommunal og offentlig sektor er sin rolle bevisst. Vi må gå foran, ellers kan vi verken forvente eller kreve at privat sektor skal gjøre valg som vi selv ikke gjør.

-Vi må synliggjøre og ta ansvar, og derigjennom gjøre det gunstig for produsentene å ta fram klimavennlige produkter og gode EPDer.

-Hustadvika kommune overtok tekniske fag og innvendige flater 8 august og brukte tiden frem til skolestart til innflytting og inventar. Skolen er på 5 300 kvadratmeter inklusive en dobbel idrettshall.

-22 august var en stor dag for oss alle, særlig med de nye førsteklassingene som fikk gå inn på rød løper. Elevene som har levd i den gamle skolen i mange år, mens de har tittet på den nye skolen ta form får nå en helt ny hverdag tilpasset ny lære- og aktivitetsplan, avslutter Kvalvåg.

Riksheim AS
Comfort Molde

Et spennende og utviklende prosjekt
-Haukås skole har vært en spennende og utviklende prosjekt for oss, med et par nye faktorer, forteller prosjektleder Bjørn Ivar Hjellset i Christie og Opsahl Entreprenør AS.

Den anrike entreprenørbedriften feirer 90 års jubileum i år og er en av de største aktørene innenfor bygg-segmentet i Møre og Romsdal. Med dagens 160 ansatte satser de offensivt og passerer snart 200 ansatte når siste oppkjøpet går gjennom.

Bedriften jobber mot både privat og offentlig sektor, og arbeider innenfor et bredt spekter av prosjekttyper som, leiligheter, skoler, næringsbygg, svømme- og idrettshaller mm.

-Christie og Opsahl vant pris og design konkurransen for noen år siden og har vært involvert allerede i planleggingsfasen av bygget. Det er absolutt en fordel å få komme med tidlig i et prosjekt, sier han.

-Nå var det riktignok noen runder frem og tilbake angående størrelse og innhold, som gjorde at vi kunne ønsket oss litt bedre tid i samhandlingsfasen. Det er sånt man lærer av til nye prosjekter.

-Arkitektteamet, Ola Roald i samarbeid med Streken fortjener ekstra honnør. De var kjapp til å snuseg rundt og har gjort en veldig god jobb.

-Personlig kom jeg inn i byggefasen av prosjektet. Selv om vi har bygd flere skoler tidligere, bleHaukås skole en ny utfordring for oss. Kommunens ambisiøse miljøkrav til både byggeplassen og det ferdige bygget krever sitt.

-Det er også krevende å sy sammen et såpass stort prosjekt i massivtre med skoledriften, synlighet, brann og lydkrav.

-På dette punktet må jeg skryte av samarbeidet med prosjektleder i kommunen, Kim Atle Kvalvåg og rådgiverne fra WSP som kommunen har hatt med seg.

I Elektro AS
Stikk og Mål AS

-Det har i det hele tatt vært et prosjekt preget av godt samarbeid, med byggherre, underentreprenører og skoleledelsen. Rektor og inspektør har vært involvert i såvel beslutnings- som bygningsprosessen.

-Vi har brukt hovedsakelig lokale underentreprenører som har vært løsningsorienterte og opptatt av å levere et godt resultat.

-Spesielt den lokale grunnentreprenøren, en relativt liten bedrift fikk en kontrakt på ca 10 millioner og har bestått med glans.

Hva har vært den største utfordringen?
-Mest utfordrende har det nok vært å sy sammen de tekniske løsningen, det er et høyt spekka bygg. Også her har vi samarbeidet med lokale folk som har holdt kontroll og levert på kravene fra kommunen.

-Materialtilgang og prisutvikling har selvsagt skapt sine utfordringer med å få budsjettet i havn. Det var noen utfordringer tidlig i prosessen med leveranser av massivtre, men vi fant løsninger og har levert på tid og kvalitet.

-Det er også en utfordring å bygge så nært en barneskole i full drift. Det er ikke alltid like lett å kontrollere nysgjerrige småtasser, smiler han.

-Vi har hatt ungene på besøk, de har fått egne visninger og forklaringer om blindsoner og anleggstrafikk. Foresatte har fått informasjon tilsendt hver gang vi har gjort endringer, alt for at barna skulle være så godt forberedt som mulig.

-Vi er stolte av prosjektet, at vi leverte på miljøkrav og av det ferdige bygget som vi overleverte i tid.

Sommerferien gikk med til å rive den gamle skolen, det ble klart halvannen uke før tidsfrist og nå fokuserer vi på utearealer som skal være klart i oktober.

-Størst er det allikevel å se gleden i barns øyne og den wow faktoren de visste når de fikk gå inn i den
nye skolen første skoledag, avslutter en tydelig stolt Hjellset.

splitkon AS
Sweco AS

Stolte aktører: 

Jatre AS tilbyr deg som kunde takstoler, bjelkelag, precut og elementer. Våre konstruksjonspakker leveres som et komplett spesialtilpasset byggesett som er pakket for effektiv montering.

Arkitektgruppa, Ola Roald Arkitektur AS og STREKEN AS, har hatt et veldig godt samarbeid oss i mellom, og vi har hatt et godt og givende samarbeid både med Christie AS og Hustadvika kommune. Hustadvika kommune har vært en offensiv byggherre med høye miljøambisjoner for skolen. Dette har gitt et utfordrende og spennende prosjekt. Ragnhild Amundsen i STREKEN AS. 

Riksheim er et ledende fagmiljø innen effektiv energibruk, miljø og VVS-teknikk. Våre rådgivende ingeniører har bred erfaring innen flere markedsområder med spisskompetansen som sikrer deg energieffektive anlegg ved hjelp av riktig samspill mellom bygg og tekniske installasjoner

Comfort - Molde VVS. Gar stort utvalg av vann og avløpsdeler. Kom innom for veiledning og/eller hjelp til arbeidet. Små rørleggeroppdrag. Vi hjelper deg med både små og store prosjekter. Kom innom så gir vi deg noen råd på veien.

iElektro AS er en lokal elektroentreprenør som tar alle oppdrag innen elektrotekniske installasjoner. 

Stikk og Mål AS tar på seg stikningsoppdrag over hele Nordmøre og Romsdal samt et stykke inn i Trøndelag. Situasjonsplaner og 3D Scanninger tar vi på oss i hele Norge.