«Framtidas ungdomsskole» -Arbeidsnavnet har fulgt prosjektet hele veien, mens det offisielle navnet blir Bamble ungdomsskole. Fra skolestart høsten 2021 blir ungdomsskoleelever fra 5 skoler samlet under samme tak og da må navnet favne hele kommunen.
Foto: 
Arkitekt James Dodson, Spinn arkitekter  AS​​​​​​​ / Tommy S Pedersen, Backe Vestfold Telemark​​​​​​​
Sist oppdatert: 24-06-2021

Bamble ungdomsskole 

-Ser vi bort fra industrietablering på 70 tallet, er Bamble ungdomsskole den største investering i kommunes historie, forteller prosjektkoordinator i kommunen, Høgne Skøld til Norsk Byggebransje.

-Med et netto budsjett på nærmere en halv milliard norske kroner, tar vi sikte på overlevering 1 juni som planlagt.

«Framtidas ungdomsskole»
-Arbeidsnavnet har fulgt prosjektet hele veien, mens det offisielle navnet blir Bamble ungdomsskole. Fra skolestart høsten 2021 blir ungdomsskoleelever fra 5 skoler samlet under samme tak og da må navnet favne hele kommunen.

-Det har vært en god, men veldig omfattende prosess. Backe Vestfold Telemark AS. /Backe Stor Oslo AS, fikk oppdraget i tøff konkurranse med andre, de svarte best basert på vår bestilling og tildelingskriterier.

-Vi valgte kontraktsform totalentreprise med utvikling og hadde en meget god utviklingsfase sammen med Backe i 6 måneder etter at de vant konkurransen. Den gode utviklingsfasen har vært avgjørende for at prosjektet har blitt så bra, som det har blitt.

-I samarbeid med Backe, har vi kvalitetssikret hele prosessen, sammen med alle ansattede involvert i forprosjektet. Spinn Arkitekter og landskapsarkitekt IN'BY, var med hele veien og alle har de vært meget lydhøre overfor oss som byggherre og for brukerne våre.

-Som byggherre har vi hatt god bistand fra WSP. Både i planlegging og gjennomføring av prosjektet.

-Vi har hatt fokus på brukermedvirkning og brukerprosesser underveis. Alt fra lærere, til elever, idrett og frivillige organisasjoner har fått sagt sitt. Vi ønsket å involvere de som skal bruke, drifte og forvalte bygget. Slik skaper vi et godt eierforhold til den nye skolen ut over oss i prosjektgruppen.

Kranproffen - SIKKER – STERK – PRESIS

Bruker penger for å spare penger
-Det sier noe om viktigheten i utviklingsfasen, god detaljplanlegging og prosjektering gjør at vi kommer i mål som planlagt og holder budsjettet. Vi tar faktisk sikte på å kunne levere tilbake penger når prosjektet er ferdig.

-Det handler om mennesker, samarbeid og forberedelser, det har vært nøkkelen til suksess. Det var få uklarheter når vi signerte kontrakten for gjennomføring.

-De endringer som gjort underveis, var alle bestilt av oss som byggherre. Alle visste hva som skulle gjøres og god struktur sørget for at det ble gjort innen de rammer vi hadde planlagt.

Sikret leveranser før nedstengning
-Å skulle bygge under en pandemi, kunne lett medført utfordringer, men når det hele brøt ut kastet Backe seg raskt rundt og sikret at leveranser fra utlandet ble levert før alt stengte ned. Dermed unngikk vi at leveranser har skapt utsettelser og det ser ut til at prosjektetet kan overleveres skolen til planlagt tid.

-Både Backe, som entreprenør og vi som byggherre har hatt stor fokus på smittevern, og samtlige aktører på byggeplassen har vært sitt ansvar bevisst, og gjennomført tiltak på en flott måte.

-For oss som har administrert prosjektet har vi begrenset fysiske gjennomganger så langt det har vært mulig, brukt Teams og jobbet fra hjemmekontor. Så langt har vi unngått utbrudd og det satser vi på å fortsette med.

-Det er stort sett lokale entreprenører fra Vestfold og Telemark som har vært på involvert. Noe spesialkompetanse fra utlandet, som ved montering av hev- og senkbart gulv i svømmeanlegget har vi hatt behov for. Det er ønskelig å bruke norsk kompetanse, men man må også ha sunn konkurranse.

Mimax - Norges største innen kjerneboring og betongsaging

-Fra kommunens side er det min sjef, Rolf Dehli, som har vært prosjektleder og jeg som har vært prosjektkoordinator.

-Vi utfyller hverandre godt og påser at entreprenør og underentreprenører følger opp jobber etter Skiens modellen., som vi er veldig fornøyd med at vi har hatt Det er gjennomført forvaltnings revisjon på den uten bemerkninger.

-Bygget er i ferd med å reise seg og vi har for tiden travle dager med mekanisk testing, og drift. Alt skal alt være klart til overtagelse 1 juni og skolestart 18 august. Selv kommer jeg til å være med første året med prøvedrift.

-Kommunen er strålende fornøyd, alle har gjort en formidabel jobb. Både det som vises og det som ikke er synlig er utført skikkelig, proft og fint. Det blir et virkelig referanseprosjekt for alle, som har deltatt, avslutter Skøld.

15 mål bygningsmasse + utearealer
-Bamble ungdomsskole er et spesielt prosjekt på mange måter. Det startet med en design/built-utlysning fra kommunen, der vi og andre leverte forslag basert på kommunens ulike parametre. 

-Vi leverte forslag utviklet i samarbeid med våre tekniske rådgivere, arkitekter og landskapsarkitekter, og vant på konsept. Det sier Prosjektsjef for Backe Vestfold Telemark, Tommy S Pedersen til Norsk Byggebransje. 

Kommunen har virkelig slått på stortromma
-Det er deres største prosjekt noensinne, og et av de største vi har vært med på i areal. Skolebygg, to idrettshaller, svømmehall og kulturdel på 14.800 kvm totalt, utearealer kommer i tillegg. Det blir en utrolig flott skole, og et veldig fint uteanlegg, rett og slett stilig, sier han.

Totalentreprise med utvikling
-Vi liker denne kontraktsformen veldig godt. Her fikk vi en lang samspillsfase på ca. 6 måneder. Sammen med kommunen og brukergrupper fra skole, idrett, kulturskole m.fl., brukte vi god tid på å avklare og planlegge så mye som mulig for en god prosjektering. 

Bygginnredning AS er en totalleverandør av systeminnredninger for næringsbygg, inkludert systemhimlinger, skillevegger og kontorfronter med glass og dører.
Alt Installasjon AS - Bamble Skole

-Her må jeg gi kommunen ros for de hadde virkelig gjort et godt forarbeid. Det er en stor utfordring å samle fem skoler under samme tak. De har også vært utrolig flinke til å inkludere og informere under hele prosessen. 

-Det er spennende å forholde seg til så mange mennesker, men for oss er målet alltid at brukerne skal være fornøyde, for vi bygger jo for dem og ikke for oss. Nettopp samspillsfasen gjør at dette er en suksesshistorie for alle involverte. 

Planlegging, kommunikasjon og styring
-Vi som entreprenør lever av omdømmet vårt, så når kunden er fornøyd er vi fornøyd. Mye av årsaken til at vi gjør en god jobb i samspillsentrepriser handler om vår kompetanse, erfaring og respekt for andres ekspertise. 

-Kommunen var veldig detaljfokuserte hele veien, vi har involvert rådgivere og en del underentreprenører i en tidlig fase og utfordret dem på det kommunen ville ha. Dermed tok vi diskusjoner tidlig, fikk avklaringer i henhold til fremdriftsplan og kunne gjennomføre uten de store utfordringene. 

-Det har vært et veldig, veldig godt samarbeid med byggherren hele veien. Vi kommer i mål og leverer i henhold til fremdriftsplan. 

Stor byggeplass, mange mennesker
-Totalt har det vært nærmere 1000 personer innskrevet på prosjektet, og i lange perioder hadde vi 120-130 mennesker på plass samtidig. Det er spennende i den tiden vi lever i. Vi satte inn ekstra brakker for å kunne holde avstand, har delt opp spisetider og hatt stor fokus på vasking. 

-I tillegg har alle tatt ansvar og fulgt smittevernreglene så godt det lar seg gjøre. Alt i alt har ting løst seg bra, selv om det er en konstant risiko som vi ikke er helt er herre over.

GS Maskin AS - Bamble Skole

Forutseende entreprenør
-Vi er vant til å analysere og tenke konsekvenser kontra nytte. Vi så raskt at vi måtte fremskynde leveranser fra utlandet da pandemien slo til, som .eks. takdragere og takelementer som vi var avhengige av for å sikre fremdriften.

-Det innebærer noen kostnader, men konsekvensen av ikke å få leveranser ville kunne ført til forsinkelser. 

Frister kontraktsformen til gjentagelse?
-Ja absolutt, vi liker denne måten å jobbe på. Det er godt å være med i en tidlig fase, og jeg vil våge å påstå at dette er en av våre styrker. Se helheten, forutse muligheter og utfordringer, ta hensyn til mange parter og ikke minst koordinere underveis. Da kan man unngå at rare situasjoner oppstår underveis.  

-Det er viktig for oss å samarbeide på tvers av faggruppene, vise respekt for hverandres kompetanse samtidig som vi hjelper hverandre til mål, med gjensidige krav og forventninger - på en profesjonell måte. Det har vært en suksessfaktor også i dette prosjektet. 

-Byggene er rimelig ferdige, og alle involverte har bidratt på en god måte. Det har vært et godt arbeidsmiljø og veldig lavt konfliktnivå i prosjektet. Det har for det meste vært norske leverandører, og mange lokale fra Vestfold og Telemark. 

-Vi i Backe Vestfold Telemark er fornøyde og håper selvsagt at prosjektet bidrar til vårt gode omdømme, og at ryktet sprer seg videre. Vi er i gang med flere samspillskontrakter og ser lyst på fremtiden og kommende muligheter, avslutter han. 

Viam Norge AS - Bamble Skole
Vestfold Klima og Ventilasjon AS

Stolte aktører: 

GS Maskin AS er et maskinentreprenørselskap som ble etablert våren 2004. Vi har vårt verksted og kontor på Fikkjebakke Industriområde i Sannidal, 1 mil utenfor Kragerø sentrum.  30 dyktige ansatte utfører alt innen veibygging, tomter, VA-anlegg, natursteinsmuring, sprengning og sortering og salg av alle typer masser.

Mimax Asfalt og Betong AS har kjerneboret og saget i betong siden slutten av 1960-tallet og var et av de første firmaene i Norge som spesialiserte seg på dette. Vi utfører alt innen boring i stein, betong, asfalt, leca etc. 

Kranproffen er en spesialistbedrift innen sikre løfteoperasjoner. Vi disponerer et stort utvalg av tårnkraner og mannskap, og vet best hva som skal til for å utføre jobben effektivt og sikkert. 

Protan er et norsk industrikonsern som er verdensledende innen membranteknologi. Vi utvikler og produserer membraner, taksystemer, ventilasjonssystemer og tekniske tekstiler.

Bygginnredning AS har levert alle innvendige systemhimlinger, mineralull, spiler og treullsement. Vi takker for tilliten fra Backe VT og prosjektleder Per Harald Pedersen og teamet på byggeplass for god prosjektledelse og en ryddig og oversiktlig byggeplass. Med relativt tidlig involvering sammen med akustiker ble det sørget for gode akustiske løsninger i bygget.

ALT Installasjon AS - Din elektriker i Vestfold. Det er ikke tilfeldig at vi heter ALT Installasjon. Vi leverer ALT du trenger av elektrikertjenester for private og for bedrift. Våre elektrikere hjelper deg med alt som har med elektrisitet å gjøre, fra boligkontroll og belysning til varme, tele og data.'

Vestfold Klima og Ventilasjon AS er en mellomstor klimaentreprenør som operere i hele Sør-Norge, på store og mellomstore byggeprosjekter. Vi har et veletablert og godt renomme i et bredt kundenettverk som vi verdsetter svært høyt.

Viam AS - Lang og bred erfaring, men også en lyst til å alltid lære noe nytt. Dette er ord som beskriver oss i Viam godt. Vi ønsker å hjelpe deg som er byggherre, totalentreprenør eller teknisk leverandør til byggeprosjekter med å se helheten. Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester.

Andre aktører: 
Spinn Arkitekter AS, VA Consult, Norconsult AS, Arkimedum AS, Krossli AS, InBy AS, Skien Renhold AS, Radonmannen AS, BAS Maskinutleie AS, Cramo AS, Splitkon, Gran VVS AS, Båsum Boring AS, Motek AS, Geoingeniørene AS, Norbetong AS, Instell AS, Team Armering AS, Maxbo (Løvenskiold Handel) AS, Kranringen AS, Bygg- og Brannsikrig Østlandet AS, Xervon Norway AS, Norsk Gjenvinning AS, Enwa Badeanlegg AS, Windowmaster AS, Xpert Installasjon AS, Murer'n, Elektrosveis AS, Lian Trevarefabrikk AS, Pooltech AS, MembranService AS, Variopool, Loe Betongelementer AS, Loe Elementmontasje AS, Malermester Kjellsen & Tufte AS, Kranfører AS, Fasadeconsult Aluminium AS, Lett-Tak Systemer AS, Lignatur, Betongpark AS, BVS Brannsystemer AS, Låssenteret AS, Castor Autogen Mekaniske AS, Telemark Park & Hageanlegg AS, Safe Exit AS, Berg & Dahl AS, Orona Norway AS, Titansport AS, Bo Andren Norge AS, Umra Produkter SA, Tveiten & Riis Murmesterfirma AS, Port-Teknikk AS, Nenset Glassverksted AS, Fora Form AS, Multifag AS, Wave AV AS, Gilles og Cecilie Studio.