Previous
Next
For lokalmiljøet blir den nye skolen en storstue, med full håndballbane, samt basishall, for store og små som vil turne. Ungdomsklubben får eget lokale og musikkavdelingen gir gode øvingsforhold for korps og mindre grupper. Foto: Inger Marie Jordal /  Lene Eriksen
Sist oppdatert: 24-09-2021

En etterlengtet skole og flerbrukshall

For elever og ansatte på Alversund skule blir det å flytte inn i nye lokaler en enorm forandring, påpeker en spent og fornøyd rektor.

– Den gamle skolen er sliten, og har tjent nytten sin. Det nye bygget er vakkert og innbydende, og er bygd ut fra de teoriene om læring som vi praktiserer etter i dag.

-Det er lagt til rette for samarbeid mellom både ansatte og elever, både på tvers av klasser og mellom klasser, sier rektor Gøril Undertun.

Hun forteller at de liker å tenke trinn - at elever på et klassetrinn skal kjenne hverandre og lære sammen. Dette er bra for læringsmiljøet, både faglig og sosialt.

Bygget er akkurat passe transparent til at det underbygger vi-følelsen, men nok lukket til at elever i læringsarbeid får nok skjerming.

Den kompakte planløsningen gjør avstandene korte og innbyr til kontakt og samarbeid, med et amfi i midten som blir hjertet i skolen.

– Jeg ser frem til mange kulturopplevelser der! Kunsten som er installert i dette lokalet er også så fin! Jeg er også glad for at skolen får egen avdeling for elever med spesielle behov.

-Uteområdene innbyr til både lek og fysisk aktivitet, tett på skogen og skjermet fra trafikken.

-Dette er en svært positiv endring fra de forholdene barna har på gamleskolen, sier Undertun, og legger til:

HLM Arkitektur as

– For lokalmiljøet tror jeg skolen blir en storstue, med full håndballbane, samt basishall, for store og små som vil turne. Ungdomsklubben får eget lokale, og musikkavdelingen gir gode øvingsforhold for korps og mindre grupper. Det er også møterom til utlån.

Planleggingen av skolen har i følge rektoren vært en lang prosess, men som hun ikke selv har vært med på, siden hun startet ved skolen i august i år.

– Men brukergruppene har vært trukket tett inn i planleggingen av bygget - både elevråd, FAU og de ansatte. Tidligere rektor Eirin Dyngen har fulgt byggeprosessen tett og godt, og jeg må også trekke frem kommunens prosjektleder, Inger Marie Jordal.

-Hun har vært flink, tålmodig og blid, og er veldig fin å forholde seg til for oss som skal inn i bygget.

– Jeg gleder meg til oppstart på ny skole om en måned. Alle må omstille seg og lære noe nytt, og det blir både utfordrende og gøy, sier Undertun engasjert.

En samspillsentreprise
– Bakgrunnen for kommunens store satsing var et politisk vedtak om ny skole til 450 elever, inkludert en gymsal. For å dekke arealbehov til kroppsøving trengtes det en flerbrukshall.

-I rullering av kommunedelplan for idrett, aktivitet og friluftsliv ble det gjort vedtak om basishall, sier kommunens prosjektleder Inger Marie Jordal, og utdyper:

– Videre ble det i prosjektdefineringsfasen vedtatt at bygget også skulle dekke lokaler for kultur, ungdomsklubb og idrettslag.

Alversund skole og flerbrukshall
Foto: Lene Eriksen

Hun forteller at brukerne gleder seg veldig til å ta bygget i bruk. Både skole, kulturskole, idrettslag og ungdomsklubben har vært involvert i prosessen.

– Det har vært samspillsentreprise, og prosjektet har hatt stort fokus på behov- og funksjonsavklaringer som grunnlag for å avklare omfang og kvaliteter.

-Bygget er tilpasset organisasjonsformen til brukerne, og sambruk av areal har også vært et viktig stikkord i planleggingen av bygget.

– Vi har hatt fokus på bruk av miljøvennlige materialer og spesielt bruk av tre. I detaljprosjekteringen har vi erstattet stål og betong med tre. Vi har også fått 3,5 millioner i klimasatsmidler fra Miljødirektoratet, sier Jordal.

-I dette prosjektet har mange vært med å påvirke og bidra til å gjøre resultatet best mulig. Kommunen har samarbeidet tett med Constructa Entreprenør, deres prosjekterende og HLM arkitektur. Videre har mange avdelinger i kommunen vært involvert.

– Brukerne har tatt seg tid til å vurdere ulike løsninger og komme med innspill. Rektor på Alversund skule har hatt en sentral rolle i koordinering mot bruker på skolesiden, men idrettslaget, ungdomsklubben og kulturskole har også kommet med viktige innspill underveis.

– Overtakelse var 14.september, og skolen tas i bruk fra 19.oktober. Vi bruker høstferien på å flytte «skolen» til ny lokasjon, og fra og med uke 43 kommer også andre brukere inn i bygget, sier Jordal.

SL Mekaniske AS
Smedvik Landskap AS - Alversund skole

Tidvis krevende
Constructa Entreprenør AS sammen med HLM arkitektur, Smedsvig Landskapsarkitekter og Multiconsult AS, vant pris- og designkonkurranse for nye Alversund skule og flerbrukshall, gjennom et godt gjennomarbeidet og fremtidsrettet konsept i tråd med konkurransegrunnlaget.

– Tekniske fag har også vært en del av gruppen siden tilbudsfasen, og har vært en viktig bidragsyter for å sikre optimale løsninger. Dette var vårt første oppdrag direkte med Alver kommune, og noe vi gjerne gjentar, sier Lene Eriksen.

Hun forteller at det har vært gjennomført en samspillsfase med byggherre og brukere før detaljprosjektering startet for å optimere løsninger. Ivaretakelse av opprinnelig krav med tilpasninger fra samspill har vært viktig å få med videre i arbeidsgrunnlag fra samspillsfase til utførelsesfase som har vært utført som en totalentreprise.

– Byggherre har deltatt i prosjekteringsmøter gjennom hele prosjektet og det er etablert et godt samarbeid videre i utførelsen ved at det blant annet er holdt felles, faste befaringer gjennom hele byggeprosessen.

Eriksen legger ikke skjul på at det har vært tidvis krevende å bygge under pandemien - med ekstra stor uforutsigbarhet grunnet høyere fravær, usikkerhet for utenlandske arbeidstakere med tanke på situasjon i hjemland og karanteneregler, forsinkede leveringstider og redusert tilgang for diverse materiell, varierende krav og riktig oppfølging av nasjonale og regionale smitteverntiltak.

Alversund skole og flerbrukshall
Foto: Inger Marie Jordal

– Prosjektet har unngått smittetilfeller på byggeplass og ikke blitt stengt i perioden.

-Vi har fått noe forsinkelse for våre leveranser og videre ferdigstillelse, men byggherre har likevel kunne følge sin opprinnelige plan med egne leveranser og holde planlagt åpningsdatoer for skole, kultur, ungdomsklubb og idrett, sier hun.

-I tillegg til mye godt arbeid utført i egenregi har de hatt med kjente regionale samarbeidspartnere, leverandører og underentreprenører som de har jobbet med på tidligere prosjekter, samt noen «nye» og dyktige entreprenører.

– Tverrfaglig kunnskap, god dialog og koordinering er uvurderlig og har vært helt nødvendig for et godt samarbeid og resultat.

-Teknisk gruppering bestående av Magnus Thunestvedt (Elektrofag), GK Klima (Inneklima og automasjon), Grevstad & Tvedt VVS, (Rørarbeider) og Heikki Bruvik AS (L&B) har vært spesielt sentrale i gjennomføringen av den tekniske delen av prosjektet, skryter Eriksen.

Hun er full av lovord om bygget som hun mener har en flott beliggenhet, litt tilbaketrukket, men samtidig lett tilgjengelig og har et stort uteareal som rommer ulike elementer for opphold, utforskning og lek.

Både på fast dekke, men også stier i terreng. Multibane for basket og fotball er utformet slik at den kan islegges om vinteren.

– Byggherre har lagt vekt på at bygget skal være fleksibelt og samlende med arealer som åpner for sambruk for skole, idrett, ungdomsklubb og kultur.

-Bygget har miljøvennlige løsninger, er klassifisert som passiv hus og har blant annet vannbåren gulvvarme i alle oppholdsrom.

-Sentralt i bygget kan hele skolen samles i et stort sitteamfi som er tilrettelagt både for avslapping, fremvisninger og lignende. Inspirasjon til fargepalett og materialbruk i bygget har arkitekt hentet fra naturen like utenfor.

– Det har vært et interessant og variert prosjekt som i tillegg til nybygget med tilhørende utomhusanlegg også har inkludert et betydelig arbeid med nytt anlegg for vann/avløp/overvann i området, samt ny infrastruktur for tilkomst for gående, syklende og bilister, forteller Eriksen.

Aktører: 
HLM Arkitektur jobber for å forme naturlige og markante bygninger, med røtter i natur og kultur på stedet, og en tydelig vakker og bærekraftig profil. Vi gjør alt vi kan for å være gode i prosess. Kreativt og tillitsfullt samspill er nøkkelen til gode resultater. 

SL Mekaniske AS fra Bryne er en allsidig bedrift med lokal tilhørighet, som i over 25 år har produsert stålkonstruksjoner ved sitt eget verkstedet og som utfører monteringen på byggeplasser over hele Rogaland. For SL Mekaniske har det alltid vært avgjørende å holde produksjonen in-house slik at de kan sikre kvalitet gjennom hele prosessen, fra produksjon til montering på byggeplass. 

Smedsvig Landskapsarkitekter AS ble etablert i 1990, og utgjør i dag det største frittstående landskapsarkitektkontoret på Vestlandet, med base i Bergen. Vi er et lite kontor med lang fartstid i faget der fem partnere med stolthet sammen har et emosjonelt eierskap til en lykkelig liten bedrift.

Firesafe AS, Ma stillas AS, Scan Heis AS, Betonggulv AS, Stigen & Kronheim, Grevstad & Tvedt vvs, Bruvik AS, Fløysand tak AS, Moelven Limtre AS, Thunestvedt AS, NOBI Voss, GK Inneklima,  BVS Brannvernsystemer, Rigg & Renhold AS, Multiconsult AS, Faginnredning AS, Ifact Idrettsanlegg AS, Jhk tømrerservice AS, Norrøna Storkjøkken Bergen AA, Wikholm AS, Bergen Rustfri Industri AS, Fora Form AS, Holvik Glas AS, Peab Asfalt, Isoteks Miljø AS, IMC diving AS, Vestnorsk Brunnboring AS, Karlsen Anlegg AS, Etac AS, TKS heis, Hörmann Norge, Vegmerking Vest AS, Reklamehuset AS