Frøysland Skole - Idrettshall|Norske Byggeprosjekter
Frøysland Skoles nye idrettshall, tegnet av Drag Arkitektur og Byggteknikk AS. Foto: Mandal Kommune

Frøysland Skole - Idrettshall

Frøysland skole har en lang og stolt historien som går helt tilbake til 1961. Skolen har siden endret seg mye grunnet både kommunesammenslåing og sentralisering. Ettersom skolen har vokst, har det gjennom årene har blitt bygget opptil flere nye skolebygg, med det siste skolebygget ferdigstilt i 1997. 

Frøysland skole er i dag en skole med to parallelle klasser fra første til syvende trinn. Elevtallet varierer naturligvis noe, men ligger stort sett på rundt 300 elever. Det nye skolebygget, som sto klart i til skolestart 1997, har ofte blitt kritisert for å ha for lite areal til å gi elevene det de trenger i løpet av skolehverdagen. 

Lett Tak AS|Tak leverandør Frøysland Skole|Norske Byggeprosjekter

Spesielt har behovet vært for en ny gymsal med garderober vært skrikende. Etter mange runder på kommunalt nivå, ble det i 2018 utlyst anbudskonkurranse for bygging av en ny idrettshall. Kommunen valgte til slutt en lokal totalentreprenør i Kristiansand-baserte BRG Entreprenør AS. Byggingen av den nye idrettshallen ble påbegynt i november 2018 og ble som prosjektert overlevert til skolestart året etter. 

Krevende prosess med åpen skole
Det var naturlig nok en gledens dag da den helt nye hallen, hvor man har lagt spesielt til rette for landhockey og basket, sto klar til bruk. Det var ikke minst siden skolen, som ligger tett på anleggsområdet, har vært i full drift under hele byggeprosessen. Ifølge rektor Anette Stray, har det til tider vært krevende, men med god planlegging og et veldig godt samarbeid med kommune og BRG Entreprenør AS, har det hele gått veldig bra. Elevenes klasserom ligger på andre siden av tomten og man har ikke begrenset kjøring med tyngre kjøretøy når skolen har vært åpen. 

Flere lokale entreprenører og leverandører 
I tillegg til BRG Entreprenør AS, har det vært flere lokale aktører involvert i arbeidet med den nye hallen. Blant dem er
NorLock, som med mer enn 30 års erfaring ikke trenger å nøle med å kalle seg selv spesialister på dører, vinduer, lås og beslag. Gjennom årene har NorLock opparbeidet seg et rykte som Nordens spesialist på spesialdører. Har du utfordringer med dører, enten det gjelder høye brann- eller lydkrav, vannbestandighet, store hygienekrav, ukurante størrelser, vil NorLock og deres ansatte alltid komme opp med gode løsninger tilpasset alle krav du måtte stille. 

Leverandør og montør av rekkverk, trapper og glassrekkverk, var Sørlandet montasje. En profesjonell leverandør med lang erfaring innen levering av glassrekkverk og trapper i alle kvaliteter. Sørlandet montasje har kontor i Jragerø, men leverer og montere i hele Østlandsregionen. Alt arbeid blir utført av fagfolk med lang fartstid i bransjen, som alltid legger mye stolthet i et godt sluttresultat. 

For å sikre seg den beste kvaliteten på taksystemer på den nye idrettshallen, falt valget på Lett-Tak AS. Det er et selskap som gjennom mange år har spesialisert seg på å levere komplette takløsninger både raskt og effektivt. Taksystemene deres er bygget opp av flere statisk samvirkende materialer og kan leveres med et spenn på opptil 18 meter i lengde. Med lang erfaring og ansatte med kjernekompetanse opparbeidet gjennom 40 år, kan Lett-Tak AS levere markedets beste taksystem, som alltid monteres av deres egne montører med spesialkompetanse på systemet. Med en av Nordens ledende leverandør av prefabrikkerte taksystemer, kan alle kunder føle seg trygge på at de er i de beste hender med Lett-Tak AS.