Previous
Next
- Byggingen av Arendal Legevakt har vært et utfordrende og til dels vanskelig prosjekt, men samtidig veldig trivelig. Alle involverte har vært innstilt på å finne løsninger og fått jobben gjort, sier Frode Wæthing, prosjektleder i Veidekke Bygg til Norsk Byggebransje. Foto: Andre Bjørnshage, Veidekke
Sist oppdatert: 27-08-2023

Arendal nye legevakt

Bystyret i Arendal vedtok 20.juni 2019 å bygge ny legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) og korttidsplasser.

Det nye KØH-bygget reises ved siden av det eksisterende sykehuset i Dydens vei og kobles sammen med Arendal sykehus gjennom en nedgravd kulvert. 

Bygget på ca 5 500 kvadratmeter fordelt på fem etasjer inneholder også garderobe- og toalettfasiliteter, møterom, lager, tekniske rom samt parkering for ambulanser, og politi i underetasjen. 

- TRAFO arkitektur var arkitekter i forprosjekt mens ALPHA arkitekter overtok ansvaret under totalentreprenør Veidekke i gjennomføringsfasen, forteller Milena Roversi, prosjektleder i Arendal Eiendom KF.

Alpha Arkitekter - Arendal Nye legevakt
Prosjektgruppen - Arendal Nye Legevakt

- Vi har hatt fokus på flere miljøtiltak underveis. Vi stilte blant annet krav til minimum 80% kildesortering i anbudskonkurransen.

- I tillegg ble det utløst opsjon om klimagassregnskap og bruk av lavkarbongbetong klasse A, solceller, fossilfri byggeplass og fossilfri byggtørk. Det er også fjernvarme.

- Budsjettet ble økt noe underveis på grunn av dårligere grunnforhold enn forventet, total kostnadsrammen havner på ca 300 millioner inkl mva, avslutter Roversi. 

- Byggingen av Arendal Legevakt har vært et utfordrende og til dels vanskelig prosjekt, men samtidig veldig trivelig. Alle involverte har vært innstilt på å finne løsninger og fått jobben gjort, sier Frode Wæthing, prosjektleder i Veidekke Bygg til Norsk Byggebransje.

- Vi vant prosjektet i en åpen anbudskonkurranse basert på pris og oppgaveforståelse. Bygget på ca 5.500 kvadratmeter, er fordelt over seks etasjer inklusiv teknisk rom på taket. 

  • U2 Bygget knyttes sammen med Arendal sykehus gjennom en nedgravd kulvert. U1 består av tekniske rom, innkjøring og parkering for ambulanser, politi, varelevering, lager, og søppelrom
  • 1 etasje er legevakt med dieselaggregat i eget rom og trafoen. Her etableres interkommunal legevakt som er et samarbeid mellom flere kommuner. Arendal, Risør, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Froland, Grimstad og Nissedal kommune. 
  • 2 I andre etasje etableres øyeblikkelig hjelp, som alternativ til sykehusinnleggelse, når man ikke trenger spesialisthelsetjenesten. I tillegg til 15 pasientrom, garderober, toaletter og møterom. 
  • 3 I tredje etasje opprettes en helt ny avdeling for Arendal kommune med 15 pasientrom avsatt til kommunale avklaringsplasser. Hit kommer pasienter som er utskrivningsklare, men ikke er friske nok til å klare seg hjemme eller på en ordinær institusjonsplass.
  • 4: Teknisk rom
Muremester Sørensen - Arendal Nye Legevakt
Arendal legevakt

Moderne helsebygg er kompliserte byggeprosjekter

- Et moderne helsebygg er teknisk langt mer krevende enn et standard skole- eller næringsbygg. På mange måter er det litt mer spennende også, vi vet hva som skal gjøres og sørger for at vi kommer i mål. 

- Vi støttet raskt på krevende grunnforhold, som gjorde at vi måtte gjøre en del endringer i prosjekteringen. Vi kunne ikke bygge som planlagt da fjellet var forvitret.

- Vi måtte bygge en støttemur på to sider av byggegropen for å få støtte nok til bygget, det medførte at bygget ble et halvt år forsinket. 

- Når man driver med sprengningsarbeid så tett inntil sykehuset er det mange hensyn som må tas og vi måtte forholde oss til mange restriksjoner. Øyelaser avdelingen f.eks ligger nesten vegg i vegg med det nye bygget, det er klart at man ikke tåler store rystelser midt i en operasjon.

- Vi kunne sprenge enten kl 07:30 eller 16:30. Det krever mye planlegging, ikke minst for å kunne sikre fremdriften og effektiviteten rundt disse tidspunktene. 

GHV Arendal Legevakt
Sørlandet Brønnboring AS Arendal Legevakt

- Byggekraner måtte ta hensyn til helikopterbasen i nærheten, hele byggeplassen måtte ta mange hensyn til gass sentralen og med en trang byggeplass måtte vi dessverre stenge en kommunal vei, Dydens vei, i deler av byggeperioden. 

- Bygget skulle etter planen være ferdigstilt før jul 2022, men ble overlevert 3 juli -23. Det var som planlagt etter endringer i prosjekteringen ved oppstart. 

Utfordrende tid

- Vi har såvidt begynt å evaluere prosjektet. Det var spesielt tøft i prosjekteringsfasen når alle møter måtte foregå på Teams pga. covid restriksjoner. 

- Det har vært ca 35 underentreprenører involvert i prosjektet. Samtlige fortjener ros for et godt samarbeid hvor alle innrettet seg etter de regler og restriksjoner vi måtte følge for å sikre god flyt, og fremdrift i prosjektet.

- Vi var alle engstelig for karantene og i perioder satt alle i hver sin bil når vi spiste lunsj. Samtlige skal ha honnør for innsatsen, men vi er skjønt enige om at vi trives bedre i samme rom med mulighet å se hverandre i øynene når vi prater, smiler han. 

- Vi som resten av byggenæringen har vært bekymret for galopperende prisstigning, krig og uroligheter, men takket være flotte folk har vi fått de leveranser vi har trengt og levert på tid. Det er vi veldig fornøyd med. 

- Jeg vil skryte spesielt av samarbeidet med byggherre, som har vært løsningsorientert når vi har støtt på utfordringer. Alle interessenter rundt omkring, naboer, pasienter, ansatte på sykehuset - vi har vært omgitt av bra mennesker som alle har spilt på lag, avslutter Wæthing.

Det har det siste tiåret vært en stigende interesse for fremtidens organisering av legevakt. I Aust-Agder gikk 80 % av fylket sammen om en interkommunal legevakt i Arendal i mars 2000. Den nye legevaktmodellen ble utviklet og fremforhandlet av legene. Kilde Tidsskriftet

Sweco Arendal nye legevakt
Veidekke AS Arendal Nye legevakt

- Vi har hatt rollen som prosjekterende arkitekt, engasjert av entreprenør, Veidekke, forteller Ibrahim Harrouz, Sivilarkitekt hos Alpha Arkitekter AS

- Det inkluderte ansvaret for detaljprosjektering, tilpasse og foreta endringer for å kvalitetssikre at prosjektet kunne realiseres, og at det er i henhold til kravene. Arkitekten som utarbeidet forprosjektet/utforming, er Trafo arkitektur AS i Arendal.

- Det er et spennende, krevende og komplekst bygg med flere utfordringer. Arkitektene som har gjort forprosjektet skal ha honnør for å ha fått plass til så mye i et forholdsvis lite bygg som er både avansert og kompakt. 

Veldig komplisert prosjekt, på utfordrende tomt

- Bygget har mange forskjellige rom som skal tilfredsstille ulike behov, f.eks legevakt, triage, medikamentrom, pasientrom med mer. Det er utrolig mange funksjoner som skal fungere sammen i et universelt utformet bygg.  

- I tillegg var tomten veldig utfordrende. Bratt terreng og mye fjell gjorde at vi måtte finne løsninger og tilpasse prosjektet underveis. Byggherre og entreprenør har vært veldig fleksible, og løsningsorienterte, noe som absolutt har bidratt til en flott gjennomføring. 

- Vi hadde også landskapsoppdraget og har jobbet med uteareal med universell utforming, murer og kulverten som skal knytte samme bygget med sykehuset, parkeringsplasser og veiene rundt bygget. 

- Vi har samarbeidet med Veidekke tidligere, men dette er første gang vi gjennomfører et så komplisert helsebygg. Nå har vi levert både FDV dokumentasjon og innhentet ferdigattest.

- Veidekke med Frode Wæthing i spissen var veldig flinke til å finne løsninger. Byggherre med prosjektleder Geir Harnes i front like så. 

- Samarbeidet har fungert veldig bra, så vi kan trygt si at det frister til gjentagelse, avslutter Harrouz.