Previous
Next
Prosjektet har også målsettingen om å inspirere unge og gjerne jenter, til å velge industrifag og for å bevise at norsk ferdigvareindustri med disse forutsetningene kan konkurrere med hvem som helst i hele verden. Foto: Vestre/BIG
Sist oppdatert: 22-02-2022

The Plus 

Med The Plus realisere Vestre, verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk.

– Bakgrunnen for prosjektet er at vi trengte en møbelfabrikk med større plass for montering av våre møbler, samtidig som vi nå tar inn trebearbeiding og polyesterpulverlakkering i eget hus i avdelingene The Wood Factory og The Color Factory.

I 2013 åpnet vi fabrikken i Torsby og nå skal den rendyrkes til produksjon av stål- og aluminiumskomponenter, sier Marianne Preus Jacobsen, salg og prosjektleder i Vestre.

– Vi tenker at Norge har alle forutsetninger for å øke etableringen av industri og næringsvirksomhet på fastlandet, og Vestre AS brenner for skandinavisk industrisamarbeid.

-For å lykkes på det globale markedet, bør de nordiske land samarbeide. The Plus-investeringen er et eksempel på hvordan dette kan fungere og som styrker både norsk og svensk industri samtidig, legger hun til.

Få kontroll over ditt tekniske anlegg.

Prosjektet har også målsettingen om å inspirere unge og gjerne jenter, til å velge industrifag og for å bevise at norsk ferdigvareindustri med disse forutsetningene kan konkurrere med hvem som helst i hele verden.

Gjennom høyautomatisert produksjon, digitalisering og bærekraftige løsninger, tar man i bruk en helt ny produksjonsteknologi basert på industri 4.0.

– Derfor er det viktig med åpenhet og innsyn, og vi inviterer alle som vil til å komme tett på fabrikken og å se gjennom vinduene for å følge produksjonen av møblene, sier Jacobsen.

Hun forteller at Vestre ønsket å etablere et reelt fyrtårn for bærekraftig produksjon som skal inspirere flere til å gjøre det samme.

Produksjon som bidrar til økonomisk vekst, men samtidig er en arena der industrifolket og klimaaktivister kan finne et fellesskap.

– Derfor utfordret vi BIG arkitekter til å formgi et funksjonelt og estetisk byggverk som nennsomt er plassert midt i et skogholt og med et grønt fabrikktak med planter fra skogbunnen i nærområdet og solceller.

-Vi etablerer et aktivitets- og turområde med stier som fører opp til det grønne taket, langs fabrikkvinduene for å eksemplifisere at det er mulig å ha industriproduksjon, som ikke skader ytre miljø og har redusert klimaavtrykket til et minimum.

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap innen rådgivning og prosjektering av komplekse funksjonsbygg

The Plus blir Nordens første industribygg som søker å oppnå aller høyeste miljøklassifisering BREEAM Outstanding og vil være «Paris-Proof», blant annet ved bruk av massivtre og utslippsfri byggeplass.

Hele virksomheten i Vestre er knyttet opp mot ni av FN´s 17 bærekraftsmål.

– Det 12. målet handler om ansvarlig forbruk og produksjon. Vestre er også opptatt av lokale ringvirkninger på kort og lengre sikt.

-Vi har valgt å legge vekt på å bruke lokale leverandører og samarbeidspartnere, og byggeplassen er driftet etter seriøsitetsbestemmelsene i Oslo-modellen, sier Jacobsen.

Hun forteller at det har vært viktig å følge tidsplan med byggestart desember 2020, men at pandemien selvfølgelig har ført til noen utfordringer og forsinkelser underveis, slik som i samfunnet og for verden ellers.

– Ledelsen har hatt tett oppfølgingsdialog med prosjektledelse, arkitekter, ingeniørkonsulenter, entreprenører og leverandører, og det har i perioder vært daglige digitale møter for hele tiden å være i forkant og sikre fremdriftsplanen.

-Det har helt klart vært en fordel for fremdriften at vi har valgt kortreiste materialer, slik som 2700 m3 limtre og massivtre fra Moelven og Woodcon.

YC Rør AS er en Mesterbedrift med bred kompetanse,

Tilfører noe helt nytt
– Det vi mener er et godt pedagogisk grep, og som også gjør at The Plus kommer til å tilføre noe helt nytt til begrepet industri 4.0, er at vi har fargelagt gulvflatene og maskinparken slik at barn og voksne kan forstå produksjonsprosessen gjennom å følge fargelagte transportbånd-baner fra maskin til maskin. '

-For eksempel har The Wood Factory fått rosarøde-farger, og The Color Factory har grønne farger, forteller Jacobsen.

-Utfordringer består i at leverandørene ikke har møtt på denne type forespørsel tidligere, og de typiske standard fargene er industriblå eller lysegrå.

-Det samme gjelder kabler og rør, som er innlemmet i gulv, tak og i skjulte tekniske korridorer, slik at produksjonen fremstår mye mer oversiktlig.

– Vi tenker også at det er mye triveligere for produksjonsmedarbeidere å jobbe i et industrilokale med mye dagslys, synlig massivtre og ryddige flater.

-Det å oppfylle en slik visjon har vært krevende, fordi dette er et uvanlig krav fra en byggherre ved reisingen av noe som vanligvis ville vært et mer konvensjonelt industribygg.

Norconsult
Falkenberg ledende totalleverandør av maskiner, verktøy og programvare til norsk treindustri.

Jacobsen er full av lovord om de andre aktørene som har vært involvert i prosjektet, og påpeker at det har vært et meget godt samarbeid hele veien:

-Alle har vist stort engasjement og det har vært stor positivitet rundt utfordringene i prosjektet. Mye som er gjort i prosjektet har aldri før blitt gjort og det er krevende for mange i byggebransjen.

– Vi tenker da på krav til tekniske og byggtekniske løsninger som å bygge vegger på 50 cm, skjult teknikk i gulvene, det grønne taket, glassfasader som glasses fra innsiden, oppvarming og kjøling integrert med prosessinstallasjonene og flere detaljer som ikke er vanlig i fabrikker.

– Vi utfordret det verdenskjente arkitektkontoret BIG Bjarke Ingels Group ApS til å skape noe unikt.

-BIG´s prosjektteam har hatt et svært godt samarbeid med Byggherren Vestre og prosjektledelsen i Fokus Rådgivning AS gjennom både prosjektutviklingen og i gjennomføringsfasen.

I tillegg har man hatt en rekke spesialkonsulenter inne i prosjektet innen Breeam, energi, bygningsfysikk, geoteknikk, økologi, veier, utvendig infrastruktur med mer.

Entreprenørene Woodcon, Reflex, YC Rør, Minel og Energima Prosjekt har hatt ansvaret for prosjektering av eget arbeide, og dette har fungert veldig bra.

Energisystemene i prosjektet, solceller, varmepumper og grunnvarmen er ellers fullintegrert med den kraftkrevende delen av produksjonen, slik at man får utnyttet overskuddsvarme fra produksjonen til å varme opp bygget.

– Det har vært riktig og viktig for prosjektet å benytte entreprenører og leverandører fra Innlandet. Fremdriften er koordinert av hovedentreprenør Ø.M. Fjeld AS fra Kongsvinger.

-Det vi ønsker å fremheve er samarbeidet med regionen, kommunen og lokalsamfunnet som alle har vært engasjerte og konstruktive fra første stund.

– Den mottakelsen prosjektet The Plus og vårt bygglag har fått fra Eidskog kommune, våre nærmeste naboer i Hydro og i Magnor har vært en avgjørende forutsetning for at vi kunne realisere verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk, sier Jacobsen.

https://energima.no/

Internasjonal oppmerksomhet
Det har vært mye oppmerksomhet om prosjektet i Norge og omtale i større internasjonale medier slik som Forbes, og selvfølgelig design og arkitekturmagasiner.

Prosjektet har også hatt besøk fra verdens eldste designorganisasjon Svensk Form, som har fått oppdrag av den svenske regjering om å utarbeide en studie om design som utviklingskraft og som søker gode referanseprosjekt fra hele verden.

– Det er en ære at de valgte å besøke The Plus! I august i fjor arrangerte vi omvisninger for innbyggerne i Eidskog kommune, og det var utelukkende gode tilbakemeldinger.

-For barn i alle aldre er det store forventninger til Norges høyeste sklie fra det grønne taket. Allerede får vi henvendelser fra skoler som ønsker å besøke The Plus i forbindelse med prosjektarbeid der The Plus er valgt som case.

-Det er svært gledelig, fordi det å inspirere skoleelever og studenter er en av målsettingene, forteller Jacobsen.

Activ Nord AS - The Plus

Magnor har en lang og spennende historie som Vestre ønsker at flere skal få oppleve. Gjennom The Plus og unik arkitektur ønsker de å bidra til å gjøre området attraktivt for besøkende fra hele verden.

Det planlegges et besøkssenter med kafé og designbutikk, og mulighet til å være med på fabrikkomvisning.

Det grønne fabrikktaket er åpent for alle, hele året rundt. Naturtaket er innovativt og utviklet av MATTAK, og det vil fremstå som randsonevegetasjon inn mot skogen og ha likheter med skogbunn med innslag av både skogplanter, gressarter og blomstrende urter som Engnellik, Fuglevikke og Tiriltunge med mer.

Her kan besøkende komme nært på fabrikken og produksjonen, i tillegg til å oppleve vakker natur.

– Området rundt The Plus skal videreutvikles til en hyggelig og attraktiv opplevelsespark - The Forest Camp - for lokalbefolkningen og besøkende.

-Vi planlegger å bygge kunstinstallasjoner, Hans Børli-diktsti og poesi-skogslysning, piknikområder og en bro over Vrangselva som knytter parken til Magnor sentrum.

-Her kan gjester besøke kafeer, lokale overnattingssteder og Magnor Glassverk, sier Jacobsen engasjert.

RÅDGIVENDE INGENIØRER I ELEKTROTEKNIKK
Melby Maskin AS er et autorisert entreprenørfirma i Eidskog Kommune

Profesjonelt og godt samarbeid
Ø.M Fjeld AS ble kontaktet av Vestre, med spørsmål om de ville være med å prise byggingen av en ny fabrikk som skulle etableres på Magnor i Eidskog kommune.

– Dette var vår første henvendelse fra Vestre, og vi kjente kun firmaet som en produsent og leverandør av utemøbler til flere av våre tidligere prosjekter.

-På det første møtet hos Vestre i Oslo, forsto vi raskt at det ikke var noen ordinær møbelfabrikk som skulle bygges i vår nabokommune, men faktisk verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk, sier Edward Aas, prosjektlederassistent hos Ø.M Fjeld AS.

Han forteller at de i dette prosjektet har hatt et ekstremt fokus på en å oppnå en grundig dokumentasjon og faktorer som BREEAM, Oslomodellen, HMS, KS, tid og kostnader har vært viktige faktorer for å oppnå det ønskede sluttresultatet.

– I forbindelse med miljø, bærekraft og BREEAM, har det blitt mange bygningstekniske løsninger og materialkombinasjoner som ikke tidligere har vært prøvd.

-Det har derfor vært helt avgjørende for prosjektet å ha god dialog med profesjonelle leverandører og underentreprenører, som både våger og er interessert i å prøve noe nytt.

– Byggeplassen har heldigvis blitt lite påvirket av pandemien. Vi har hatt få koronatilfeller, og kun noe mindre forsinkelser på materialer.

-Prosessen har generelt gått etter planen, med unntak av en fasadeforsinkelse i sluttfasen. Byggherre, entreprenør og leverandører har hele veien hatt et godt samarbeid, og møtt utfordringer underveis med et løsningsorientert sinn, sier Aas.

Han er full av lovord om alle aktører som har vært involvert i prosjektet, og påpeker at det er tydelig at byggherre har gjort en god jobb med å velge entreprenører som er interessert i å yte litt ekstra, for å oppnå et enestående resultat.

– Samarbeidet har vært utrolig godt gjennom hele prosessen. Hvis vi skal trekke frem én entreprenør som fortjener litt ekstra skryt, må det være Melby Maskin AS.

-Til tross for å være en mellomstor lokal Graveentreprenør, har de med glede og nysgjerrighet klart å tilpasse seg de spesielle miljøkravene i prosjektet, samt gjennomført sine arbeider på en utrolig profesjonell og ryddig måte.

Det som gjør The Plus helt unikt, er ifølge Aas den totale pakken: Bygget har en spektakulær arkitektur, med materialer som tilfredsstiller morgendagens miljøkrav og en presisjon som de færreste bygninger kan sammenligne seg med.

 Erichsen & Horgens
bollinger-grohmann - The Plus

– Her er det ikke inngått noen kompromisser, og bygget beviser med prakt hvor mye klimagassutslipp det er mulig å redusere i byggebransjen.

-The Plus er et bygg som kommer til å bli brukt som et forbilde i årene som kommer. Det beviser helt konkret at det er mulig å oppnå enestående arkitektur, med materialer som reduserer utslippsmengde av klimagasser til et minimum, sier Aas engasjert.

Morten Bentzen er prosjektleder hos Energima Prosjekt, og forteller at de fikk oppdraget gjennom en anbudskonkurranse. Energima har et langt og godt samarbeid med Fokus Rådgivning, men har ikke tidligere jobbet sammen med Vestre.

– Det største fokuset for oss har vært å få til et energi riktig anlegg i samarbeid med alle de andre aktørene i prosjektet. Teknikk og arkitektur i tett samhandling.

-Å jobbe under pandemien har gått overraskende bra. ØMF og Fokus Rådgivning har gjort en formidabel innsats når det kommer til å iverksette de nødvendige tiltakene, samtidig som prosessen har gått sin gang.

– Samarbeidet med de andre aktørene har fungert meget bra med en god ledelse av Fokus Rådgivning.

The Plus har en helt spesiell arkitektur med topp moderne tekniske anlegg. Å få være med på et prosjekt som dette har vært usedvanlig gøy!

Den komplette leverandør av elektrotavler og strømskinner!

Stolte aktører: 

COWI AS gir kunder råd om miljøvennlige og økonomisk optimale vannforvaltningsløsninger for forsyningsverk, byer, transportnett og industrier. Til The Plus har vi prosjektert utvendig veger og plasser, samt vann-, avløp og overvannsanlegg. Vi takker for oppdraget og ønsker lykke til. Hilde S. Landsverk Business Development

Foyn Cunsult AS har mange allsidige oppdrag som byggherrerådgivning, byggherreombud, oppfølging og teknisk kontroll, planlegging og prosjektering av næringsbygg, boliger, institusjoner, skoler, idrettsanlegg, hoteller m.m. På The Plus har vi vært byggherreombud for elkraft- og teletekniske installasjoner. Vi gratulerer Vestre med et fantastisk prosjekt. Petter Foyn Johannessen

Bygganalyse AS er Norges ledende fagmiljø innen byggøkonomi og vi bidrar til at prosjekter blir bedre gjennom våre tjenester. Bygganalyse har bistått med utarbeidelse av kostnadsestimater, søknad til Enova og generell rådgivning innenfor kontraksstrategi og innkjøp.

Anleggsdata AS har levert stikningstjenester på prosjektet og hatt alt som har med oppmåling å gjøre. Vi tar ut punkter og linjer fra tegningene og plasserer ut i terrenget og på byggeplassen. Bygget reiser seg etter våre merker. Vi vil takke Ø.M.Fjeld for nok et godt samarbeid i deres prosjekter. Gjermund Torp daglig leder. 

Bygganalyse AS - Ledende innen byggøkonomi
Anleggsdata AS - The Plus

Bollinger-grohmann AS. Innovativ arkitektur oppstår i det kreative samspillet mellom tverrfaglige faggrupper. Dette driver oss siden stifeltsen av kontoret i 1983 ved Klaus Bollinger og Manfred Grohmann. Design og konstruksjon av bygg forløper gjennom en integrert designprosess mellom arkitekter og ingeniører.

IWMAC har siden 2001 hjulpet bedrifter med å redusere både energiforbruk og varetap. Det gjør vi ved å gi de kontrollen tilbake. Gjennom smarte løsninger for webbasert overvåkning får de full oversikt over sitt tekniske anlegg. Det sparer kunden for kostbar sløsing – og miljøet for utslipp.

YC Rør AS er en Mesterbedrift med bred kompetanse, oppdaterte sertifikater og godkjenninger innen rørleggerfaget. Vi leverer tjenester innen alle fagområder.'

Activ Nord AS er spesialister innenfor teknisk isolering for industri, eiendoms- markedet. Vi utfører også passiv brannsikring innenfor eiendomsmarkedet, tillegg utfører vi konsulentoppdrag og rådgiving innen termografi, isolering og brannsikring

Skaaret AS har siden etableringen i 1963 perfeksjonert seg på konstruksjon og produksjon av elektrotavler. Fra våre moderne lokaler leverer vi fordelinger som spesialbygges etter ønsker og krav fra våre kunder. Strømskinner prosjekteres og tilpasses det enkelte anlegg - ferdig montert eller levert for egen montasje.

Falkenberg er en ledende totalleverandør av maskiner, verktøy og programvare til norsk treindustri. Våre kunder produserer kjøkken, dører, vinduer, trapper, møbler, innredning, panel, kledning og listverk.'

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur, og vi er en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt.

IcopalTak AS er en av landets største takentreprenører, målt i omsetning og menneskelige ressurser. Vi er kjent for å levere høy kvalitet, både i arbeidet som utføres og produktene som brukes.

CreoNordic-gruppen designer og utvikler produkter til kontor- og næringsbyggmarkedet i Norge og Sverige. Selskapets hovedkontor med administrasjon, produksjon, lager og logistikk ligger i Tønsberg.Sammen med våre partnere er vi en ledende montasjegruppe for innredning av næringsbygg i Norge og Sverige. 

Ing. Hallås Elverum AS ble etablert den 1. januar 2009 som en videreføring av Ing. Jon Hallås AS, etablert i 1975. Vi har nå byttet navn til Hallås AS fra juni 2018. Vi er i dag 11 medarbeidere ved våre lokaler i Elverum.

Energima Gruppens oppdrag er å skape et bedre inneklima for våre samarbeidspartnere. Fordi ren luft lønner seg. Bedre for business. Bedre for folk.

Byggimpuls AS er et norskeid selskap som ble etablert i 2005 ved kjøp av det tradisjonsrike svenske firmaet Johannesson Trummor AB. Selskapet hadde da gjennom nesten 100 år vært en viktig produsent og leverandør av gipsstukkatur og gipsprodukter til den svenske byggenæringen.

Erichsen & Horgens. Fra 1. januar 2022 fortsetter Erichsen & Horgens historie som en del av Multiconsult. Fra samme dato vil ikke denne siden lenger bli oppdatert.

Melby Maskin AS er et autorisert entreprenørfirma i Eidskog Kommune. Bedriften er etablert på Skotterud og har i dag 19 faste ansatte og 1 lærling. Melby Maskin AS er en godkjent opplæringsbedrift innen anleggsmaskinførerfaget. 

Minel er Norges femte største elektroentreprenør og har en omsetning på rundt 600 millioner kroner og sysselsetter over 400 personer.

NORDIC — OFFICE OF ARCHITECTURE are dedicated individuals from a range of different countries. Based in Oslo, with offices in Copenhagen and Reykjavik, we are actively involved in projects in various countries across Europe, Africa, the Middle East and Asia.

Together, we are a community with a culture for beautiful and outstanding architecture, a culture that is Powered by Commitment.