Previous
Next
Triaden Idrettshall, også kalt Thonhallen, er på 3.500 kvadratmeter, med en takhøyde på 9 meter og farger inspirert av 80 tallet. Foto: STØ Entreprenør
Sist oppdatert: 14-11-2022

Triaden idrettshall

Olav Thon Eiendom satser friskt i Lørenskog. Her bygges det boliger, kjøpesenter, restauranter og hotell i tillegg til nytt parkeringshus og en ny idrettshall med to hallflater, tribuner og møterom.

Triaden Idrettshall, også kalt Thonhallen, er overlevert etter en byggeperiode på 14 måneder. Det flotte bygget på 3.500 kvadratmeter, med en takhøyde på 9 meter og farger inspirert av 80 tallet blir snart tatt i bruk. Blant annet av Norges største cheerleading klubb (NRC Tigers).

I følge Helling arkitekter var idrettshallen først planlagt bygd i treverk, men på grunn av utfordringer med høyden ble konstruksjonen omprosjektert til stål. Tribunen er nå det eneste elementet i treverk.

Prosjektleder Thomas Rødseth i STØ Entreprenør forteller Norsk Byggebransje at de fikk oppdraget med idrettshallen gjennom en samspillsprosess med byggherre Thongård, som en del av en større utbygging på Triaden.

Sweco AS - Triaden Idrettshall
Consisu AS - Triaden

-Thonhallen er en del av en større utbygging på Triaden, som inkluderer parkeringshus, utvidelse av kjøpesenteret samt ombygging eksisterende senter.

-I fellesskap bygger vi er et konsept som hele lokalmiljøet vil få mye glede av.

-Hele prosessen og gjennomføringen har vært preget av godt samspill med byggherre. Sammen har vi kommet frem til gode løsninger som ser bra ut og driftsmessige løsninger som sikrer at hallen opprettholder standarden i lang tid fremover.

-Som de fleste i bransjen har de siste års utfordringer også påvirket oss, særlig økte råvarepriser og lengre leveringstider på varer har skapt utfordringer.

Foto: STØ Entreprenør

-Takket være at vi var tidlig inne i prosjektet og fikk avklart materialbruk med byggherre og arkitekt, kunne vi på et tidlig tidspunkt gjøre de innkjøp som var kritiske for byggeprosjektet, og sikre levering til riktig tid.

-Det å være proaktiv i innkjøpsfasen er noe vi har måttet ta til et nytt nivå nå sammenlignet med tidligere i mer «normale» tider.

-Olav Thon Gruppen er en byggherre som er svært involvert og engasjert, det er en god dialog og vi kan lett diskutere åpent i fellesskap.

-Samarbeidet med underentreprenører har fungert bra.

Stabil - Triaden Idretshall
Stø Entreprenør  - Triande idretshall

-Vi har i stor grad benyttet kjente og kjære underentreprenører som vi har samarbeidet med tidligere og vet vi kan stole på.

-Det har vi krydret med noen nye og hyggelige bekjentskaper som vi vil vurdere å fortsette å bruke også i fremtidige prosjekter.

-Vi er alle avhengige av å arbeide som et team, noe vi føler vi har lykkes godt med på idrettshallen. Det gjenspeiler seg også i et flott sluttprodukt.

-Vi i Stø Entreprenør er stolt over å få være med å bygge en idrettshall som både lokallag, skoler og idrettslag skal benytte i lang tid.

-Som entreprenør er vi involvert i et bredt spekter av ulike prosjekter. Alle har sin sjarm, men vi synes
det er ekstra artig å få være med på noe som bidrar til fellesskapet, avslutter Rødseth.