Previous
Next
Det som skiller hallen fra andre lignende prosjekter derimot, er at det er lagt til rette for utlånssentral som skal kunne driftes separat av hallen, hvor intensjonen er å drive utlån av sportsutstyr for aktiviteter utenfor hallen. Foto: Oslobygg KF
Sist oppdatert: 21-06-2022

Et løft for nærmiljøet 

– Med Tokerud Flerbrukshall ønsker vi å kunne gi et bedre aktivitetstilbud i Groruddalen, og i Oslo generelt.

-Denne hallen er med på å øke kapasiteten til hallflater, og anlegget skal stimulere til fysisk aktivitet, i første rekke blant barn og unge, forteller John Sørensen, prosjektleder hos Oslobygg KF, prosjektavdelingen.

I Tokerud Flerbrukshall er det også lagt til rette for en helt egen utlånssentral av sportsutstyr som skal kunne driftes separat av hallen.

Oslobygg er en del av Oslo kommune og har høye miljømål. I byggingen av Tokerud Flerbrukshaller det blant annet gjennomført fossilfri byggeplass fra første spadetak.

Det betyr at alle anleggsmaskiner på byggeplassen har vært enten elektriske, eller at de går på biodiesel. Det samme gjelder oppvarming og tørking av byggeplassen.

Alle leverandører ble i tillegg oppfordret til å benytte fossilfri transport til og fra anleggsområdet i den grad det lot seg gjennomføre.

– Når det gjelder selve hallen, så har den passivhusstandard, som gir svært lavt energibehov. Bygget kobles til eget brønnparkanlegg som brukes til å hente opp grunnvarme for oppvarming av bygget og gir mulighet til lagring av overskuddsvarme.

-Taket er grønt med sedumplanter som fungerer som et flomdempende tiltak ved å fordrøye og holde tilbake vann på tak, forklarer Sørensen.

Han forteller at Tokerud Flerbrukshall i sin tid ble bestemt å ha Årvoll Flerbrukshall i Oslo som referanseprosjekt, og at det er flere likhetstrekk å vise til.

Det som skiller hallen fra andre lignende prosjekter derimot, er at det er lagt til rette for utlånssentral som skal kunne driftes separat av hallen, hvor intensjonen er å drive utlån av sportsutstyr for aktiviteter utenfor hallen.

Foto: Oslobygg KF

Bygget er universelt utformet, og det er valgt et parkettgulvbelegg i hallen som blant annet skal være godt egent for rullestolidrett.

– Hallen ligger også i et område med flere aktivitetstilbud, som for eksempel Jesperudjordet Idrettspark, Liabakken alpinbakke, Stovnertårnet og Stovner discogolfpark.

-Dessuten er området der hallen er plassert et fint utgangspunkt for å komme seg på tur i skogen, sier Sørensen, og legger til:

– I forprosjektet, og tidlig i sluttfasen, har det vært brukermedvirkning for å bidra til et godt, varig og funksjonelt bygg.

-Bymiljøetaten er godt fornøyd med flerbrukshallen, og har stor tro på at brukerne vil trives i den nye hallen.

Med Tokerud Flerbrukshall får både nabolag og nærmiljø et moderne og funksjonelt bygg som er klart til å tjene flere formål - fra breddeidrett til lån av gratis sportsutstyr.

Regnbuen malermester
Komplett rørservice AS

Hallens uteområde med aktivitetsareal og sittebenker gir også et fint supplement til Tokerud-området med flere utendørs aktivitetstilbud.

Når det kommer til å bygge i pandemitider, forteller Sørensen at man stort sett har gjennomført de samme tiltakene som i samfunnet ellers:

Holde avstand, sprite hender, intensivt renhold av spise- og skiftebrakker, deling av arbeidslag i kohorter, splitting av byggeledelsen slik at noen har hjemmekontor og at personer med symptomer holder seg hjemme til de har testet seg.

– Gjennomføringen av prosjektet har gått bra, men det oppstod noe forsinkelse på grunn av koronarestriksjoner som innreiserestriksjoner, karantene og forsinkelse i leveranser.

– Totalentreprenør på prosjekt er Ruta Entreprenør, og de er en god samarbeidspartner som har vært flinke til å holde tett dialog og bidratt til å løse utfordringer som har oppstått underveis.

-Her er det mange å skryte av, som har bidratt til å få til en god hall. Vi vil også trekke frem at det har vært en god dialog og et godt samarbeid med vår bestiller, Bymiljøetaten, sier Sørensen fornøyd.

Foto: Oslobygg KF