Previous
Next
Frelsesarmeens Eiendommer har hatt fokus på å skape et godt miljø for både barn og eldre, samtidig som de har åpnet opp området for nabolaget som omringer Teisen Omsorg+. Foto: Norsk Byggebransje. 
Sist oppdatert: 01-02-2023

Teisen Omsorg+

Med Teisen Omsorg+ satser Frelsesarmeen langsiktig og med fokuserer på å skape trivsel. 

Teisen Omsorg+ består av 87 leiligheter for både par og enslige, og er et kommunalt botilbud til de over 67 år som stort sett klarer seg selv i hverdagen, men kanskje kjenner på at det er ensomt, lite praktisk eller utrygt å bo i sitt eget hjem.

Nabobygget er et gammelt skolebygg fra 1920 tallet som står på vernelisten til Byantikvaren. Nå har det flotte bygget fått nytt liv som Teisentoppen barnehage, med store uteområder som legger til rette for sosial møter mellom ung og gammel. 

– Frelsesarmeen har vært blant pionerene både i eldreomsorgs- og barnehagesektoren.

-De senere årene har man hatt et ønske om å øke noe innen barnehagesektoren og med erfaringene med å drive Omsorg+ på Ensjø i Oslo siden 2011, har Frelsesarmeen også hatt et ønske om å drifte flere Omsorg+, forteller Frode Åsenden, daglig leder hos Frelsesarmeens Eiendommer AS.

Roar Jørgensen - Teisen Omsorg+
HTH Kjøkken

Frelsesarmeens Eiendommer AS har som formål å eie og forvalte eiendommer til bruk av Frelsesarmeen.

Når Oslo kommune i 2014 utlyste anbudskonkurranse knyttet til etablering og drift av Omsorg+ blant annet i Alna bydel, fikk Frelsesarmeens Eiendommer forespørsel om de var interessert i å kjøpe Teisenveien 5, hvor det i tillegg til en stor tomt også sto et gammelt skoleanlegg fra 1920-tallet som hadde blitt vurdert som mulig barnehage. 

– Beliggenheten er unik med flott utsikt i alle retninger og en stor offentlig park rett ved.

-Vi har hatt fokus på å skape et godt miljø for både barn og eldre, samtidig som det var vitkig for oss å bringe nytt liv til det flotte skolebygget fra 1920. 

-Vi har også vært opptatt av å åpne opp området for nabolaget som omringer Teisen Omsorg+. 

Åsenden forteller at Omsorg+ er et konsept som bidrar til en god alderdom og møter alle krav Oslo kommune stiller til denne type omsorgsboliger.

Rambøll Norge
GBS Produkter

Teisen Omsorg+ har flere sosiale soner, ulike aktivitetsrom, café hvor det kan kjøpes god og sunn mat hver dag, samt leiligheter som er godt tilrettelagt for beboernes behov. 

Det er også gode fasiliteter for de ansatte, bygg med fokus på kvaliteter både ute og inne slik at både beboere og ansatte skal føle seg godt ivaretatt. 

– Gjennom å samlokalisere tjenester til de yngste og eldste blant oss, håper vi å legge til rette for koslige generasjonsmøter og en berikende hverdag.

-Det har vært gledelig å merke seg at de mest populære leilighetene å flytte inn i, er de som har utsikt mot barnehagens lekeområder, sier den daglige lederen, og legger til:

– Teisentoppen barnehage har flotte arealer inne og ute, med god plass og egen gymsal. Vi hentet også inn spisskompetanse på hvordan gode barnehager kan utformes.

-Underveis i prosjektene har både ansvarlige for barnehagedrift og eldreomsorg i Frelsesarmeen vært løpende involvert for å sikre et flott sluttresultat alle kan være stolt av. 

- Din leverandør av storkjøkken
Andersson & Kjærnsmo AS

Barnehagen ble tatt i bruk fra barnehageårets start 1.august 2022, mens omsorgsbygget tatt i bruk fra starten av november, med offisiell åpning 26.januar 2023.

– Tilbakemeldingene har totalt sett vært veldig gode, selv om det har vært litt forsinkelser i forhold til når byggene ble tatt i bruk.

-Både måten skoleanlegget har blitt rehabilitert på, måten omsorgsbygget er tilpasset øvrig bebyggelse, den gode utsikten og de gode kvalitetene inne i begge bygg har blitt svært godt mottatt, sier Åsenden.

– Utbyggingen har vært det største eiendomsprosjektet i Frelsearmeen regi og vi er stolte av byggene.

-Det viktigste med disse eiendommene er ikke eiendommene, men at beboerne i omsorgsbygget, barna i barnehagen og de ansatte skal trives.

-For Frelsesarmeen er dette en langsiktig satsing, legger han til.