Previous
Next
Mottakelsen av prosjektet har vært veldig bra og var utsolgt ett år før ferdigstillelse. Halvparten av kjøperne på Svelvigen Brygge kommer fra Svelvik, mens den andre halvdelen i hovedsak kommer fra aksen Drammen-Oslo. Foto: Inviso/Brevik AS
Sist oppdatert: 22-07-2022

Svelvigen Brygge - En smak av sørlandsidyll

Med sin unike beliggenhet med fjorden rett utenfor døren, og fremdeles nærheten til Drammen og Oslo, har Svelvigen Brygge vært et svært vellykket og ettertraktet prosjekt.

– Jeg var så heldig å ha en farfar, Cæsar Landaas, som i alle år har eid og drevet sagbruk på den fineste tomten i Svelvik.

-Men tidene forandrer seg og når sagbruksdrift ble lagt ned så min far, Svein Landaas, og jeg muligheten til å omdanne sagbrukstomten til et attraktivt boligområde.

-Vi kjøpte til tre nærliggende tomter, og sammen med positive politikere i gamle Svelvik kommune ble området omregulert til boliger, forteller Sigmund Landaas, eier og daglig leder hos Svelvigen Brygge AS, engasjert.

– Når man er lokal og bor i nærområdet som oss, blir det viktig å utvikle et prosjekt som bidrar positivt til både de som skal bo der og stedet.

-Det er lagt vekt på å bruke materialer og løsninger av høy kvalitet både på bygninger og området rundt. I tillegg har det vært en målsetting å skape et prosjekt som passer inn i nærområdet og forsterker Svelvik sin særegenhet, legger han til

Brevik Maskinentreprenør

-Først og fremst er det beliggenheten til Svelvigen Brygge som er unik.

-Prosjektet ligger på bryggekanten med fantastiske Batteriøya på utsiden, og i et koselig maritimt miljø som nærmeste nabo til småbåthavnen i Svelvik.

-I tillegg passerer Nordens nest sterkeste tidevannsstrøm rett på utsiden av stuevinduer, noe som skaper bevegelse og en interessant utsikt hele året.

-Prosjektet er solid forankret i Svelvik sin stolte seilskutehistorie. Arkitekturen er inspirert av seilskuter i både farge og fasong. Byggene har fått en «halv baug» i hver ende.

-I første etasje er det brukt liggende kledning med rafter inspirert av skutesiden.

– De grå heissjaktene illustrerer master og den hvite kledningen oppover i etasjene illustrerer seilføringen.

Mottakelsen av prosjektet har vært veldig bra og vi var utsolgt ett år før ferdigstillelse. Halvparten av kjøperne på Svelvigen Brygge kommer fra Svelvik, mens den andre halvdelen i hovedsak kommer fra aksen Drammen-Oslo, sier Landaas.

Prosjektet er solid forankret i Svelvik sin stolte seilskutehistorie. Arkitekturen er inspirert av seilskuter i både farge og fasong. Byggene har fått en «halv baug» i hver ende. Foto: Brevik AS

Han forteller at de har vært relativt heldige og unngått den skarpeste prisøkningen det siste året.

-I tillegg har de unngått fullstendig nedstengning av byggeplassen og kan i løpet av juni overlevere byggetrinn 2 i henhold til opprinnelig fremdriftsplan.

Nå gjenstår det kun å bygge de siste 6 eneboliger og her ser man at det kan bli utfordringer som følge av økte byggekostnader.

– Vi tok sjansen på å inngå en samspillskontrakt med en relativt nystartet aktør, Vestviken Entreprenør, men bak selskapet står en svært erfaren gjeng med Bjørn Tore og Stig Andre Berg i spissen.

-Samarbeidet med Vestviken Entreprnør har fungert veldig bra, og de har det samme fokus på kvalitet i løsninger og utførelse som oss.

-I tillegg skal Jappe Nielsen ha æren for å ha skapt en arkitektur som er særegen og passer inn i sørlandsidyllen Svelvik.

– Det er veldig gledelig å registrere at de som har flyttet inn på Svelvigen Brygge er så fornøyde med prosjektet og bomiljøet. Også at folk i nærmiljøet skryter av prosjektet og benytter området i mye større grad enn tidligere, sier Landaas fornøyd.

 Vestviken entreprenør

En smak av Sørlandsidyll
Vestviken Entreprenør var forholdsvis nyetablert da de, gjennom tidligere samarbeidspartnere, ble gjort kjent med byggherren og prosjektet Svelvigen Brygge. Vestviken kalkulerte prosjektet, og ga et tilbud i totalentreprise.

– Etter flere møter ble byggherre kjent med oss, vår måte å løse utfordringer på og vår kompetanse. Våre solide eiere stilte seg også bak gjennomføringen av prosjektet.

-Organiseringen av Vestviken Gruppen, med 120 egne ansatte innen tømrer- og betongfagene samt løsningsorientert byggeledelse, viser også at Vestviken er en seriøs aktør som satser på kvalitet og kontroll på egen produksjon.

-Til sammen ga dette byggherren tillit til at Vestviken kunne gjennomføre prosjektet, sier prosjektingeniør Håvard Lillemoen.

Han forteller at de som totalentreprenør på prosjektet har hatt fokus på prosjektgjennomføringen og å finne gode løsninger på eventuelle utfordringer som har oppstått underveis.

– Med tanke på miljø- og bærekraftige løsninger er det blant annet gjort valg om kortreiste materialer så langt det lot seg gjøre under en utfordrende byggeperiode.

-Det er blant annet levert prefabrikkerte elementer fra Buskerud Betongvare på andre siden av Svelvikstrømmen.

Lillemoen legger ikke skjul på at pandemien har bydd på en rekke utfordringer utover det man vanligvis opplever i denne bransjen, og har til tider vært svært krevende.

Icopal Tak

– Som alle andre i bransjen har vi hatt utfordringer med leveranser av materialer og varierende tilgang på mannskaper.

-Vi hadde i en periode store utfordringer med at TRP-plater ikke var mulig å oppdrive, hvor dette ble løst ved å benytte siporex-elementer for å unngå forsinkelser, sier han, og legger til:

– Samarbeidet med de andre aktørene har som alltid fungert meget bra, og vi ville ikke kunne klart å holde den stramme fremdriftsplanen uten disse. Så her fortjener alle like mye skryt for sin innsats i en krevende periode.

Han ønsker å rette en stor takk til byggherren som ga dem muligheten til å få bli med på dette unike prosjektet.

– Gjennom prosjektet har byggherren vist seg å være meget interessert i, kunnskapsrik og delaktig i
prosjektering og gjennomføring av alle aktiviteter i byggeprosessen.

Stolte aktører: 

Brevik maskinentreprenør har utført alt som har med grunnarbeid å gjøre som utgraving av byggegrop, klargjøring for støp, Opparbeidelse av utomhus, veier og plasser, vann og avløp, kabelgrøfter, og stablet brygge langs vannkanten. For mer info om bedriften og tjenester se kabrevik.no 

Buskerud Betongvarefabrikk produserer og leverer et stort og varierende spekter av betongprodukter til både bygg- og infrastrukturprosjekter. En stor del av vår produksjon består av skreddersøm av unike elementer til spesifikke prosjekter. Til Svelvigen Brygge har vi levert plattendekke og trapp til prosjektet​​​​​​​.