Previous
Next
-Oslo Havn har investert mye energi og penger i prosjektet, i overkant av 150 millioner totalt og vi er utrolig stolt ,og fornøyd med resultatet, forteller Fungerende eiendomsdirektør Espen Dag Rydland i Oslo Havn. Foto: Oslo Havn 
Sist oppdatert: 25-08-2022

Skur 38 - Foregangsbygg innen rehabilitering og modernisering

Det ærverdige gamle terminalbygg fra 1915 har en lang og spennende historie. Bygget var Norges første armerte betong bygg og har vært terminal både for Amerikalinjen, og den engelske flåten. 

I 1987 ble lagerbygget bygd om til kontorbygg som huset Oslo Havn administrasjon i tillegg til at en mindre del av lokalene ble leid ut til fergeselskaper som Stena Line og andre. 

Fungerende eiendomsdirektør Espen Dag Rydland i Oslo Havn er som et levende leksikon når han forteller om bygget, med kunnskap, innlevelse og engasjement. 

-Jeg forteller gjerne om dette fantastiske bygget. Jeg har hatt ulike roller i Oslo Havn siden jeg startet, men sitter i dag som fungerende eiendomsdirektør og var den som fikk signere når entreprenør Varden overleverte bygget etter omfattende rehabilitering. 

-Da jeg begynte i Oslo Havn for 4 år siden var bygget veldig utidsmessig, umoderne og tungvint på mange måter.

-Både teknisk og arbeidsmessig. Jeg fikk beskjed om å nærmest kaste meg over rehabiliteringsprosjektet på et overgripende plan. 

-Oslo Havn har investert mye energi og penger i prosjektet, i overkant av 150 millioner totalt og vi er utrolig stolt ,og fornøyd med resultatet. 

Huslid AS - Skur 38

God planlegging nøkkelen til suksess
-Det ble gjort et godt forarbeid, først og fremst internt. Alt fra å legge en plan for hvordan vi skulle kvitte oss med uendelig mange hyllemeter papirdokumenter og legge til rette for et moderne arbeidsmiljø.

-Vi visste at i et nytt bygg ville vi jobbe mer sammen, i stor grad med åpne løsninger. 

-For å oppnå et best mulig resultat måtte vi få med våre ansatte og teste ut ulike løsninger på forhånd. Daværende eiendomsdirektør Åsa Ness sa til meg som den gang var plan- og utbyggingssjef: 

-Vi må gå foran! Nå river vi veggen mellom våre kontor og inviterer de to andre direktørene til å sitte i åpent kontorlandskap med oss to.

-Dagen etter var veggen borte og det gikk et sjokk gjennom hele organisasjonen, ler han, men det ble svært vellykket, vi så alle fordelene med å ha ledergruppen samlet.

-Kommunikasjonen flyter lettere, vi får raske avklaringer med alle lederne samlet og de ansatte å få raskt svar som også øker fremdriften. 

-Deretter rev vi vegger i større arealer, med eiendomsavdelingen først ut i åpen løsning.

-Jeg hadde samtaler med hver enkelt ansatt og det ble en frivillig forsøksordning i starten. De få som ville fortsette på sine kontorer fikk det, men også de kom etter. 

-Fordelen var at alle har fått se og føle på forskjellen før vi iverksatte noe, ordningen ble testet ut i ca 1 år før vi flyttet til leide lokaler mens bygget ble rehabilitert.

OSLO MURMESTERBEDRIFT - SKUR 38
Bollinger grohmann  Skur 38

-Midt i flytting kom pandemien og omstillingen fra lukkede kontor, til åpne kontorløsninger gikk tvert over i hjemmekontor. 

-Her må jeg berømme alle våre ansatte. Skulle den prosessen ha vært planlagt i forkant hadde det blitt en veldig omfattende arbeidsoppgave.

-Beslutningen tatt på torsdag og allerede dagen etter funket det. Maken til godvilje og tilpassing vilje, ingen klaget og alle gjorde sitt beste. 

-All honnør og ære til våre ansatte, takket være dem ble produktiviteten opprettholdt og vi fikk ingen forsinkelser som følge av omveltningene pandemien skapte. 

Første samspillsentreprise for Oslo Havn 
-Vi prøvde ut en ny entreprise denne gang, det første store prosjektet med samspillsentreprise for vår del. Samarbeidet med Varden Entreprenør AS har vært helt forbilledlig, de har tilført så masse til prosjektet. 

-Sett under ett er samspillsentreprise en god prosjektform, spesielt i et komplisert prosjekt som dette. Alle har jobbet sammen for at det skal bli så bra som overhodet mulig. 

Høye arkitektoniske og miljøfaglige ambisjoner
-Oslo Havns visjon er å utvikle verdens mest effektive og miljøvennlige bynære havn. Med ambisiøse mål vil vi bane vei i bransjen, derfor var det viktig for oss å ta med miljøperspektivet inn i rehabiliteringen av Skur 38.

-Vi la listen høyt og satte oss mål om å nå «Breeam excellent». Vi kom godt innenfor alle parameter, men det var ikke uten utfordringer, konstaterer Rydland.

-Det å skulle modernisere en gammel lagerbygning til moderne miljøstandard var utfordrende nok, i tillegg måtte vi ta hensyn til at bygget står på Byantikvarens gule liste og er merket verneverdig i Maritim kulturminneplan for Oslo.

-Vi tok kontakt med Futurebuilt og ble realisert som et forbildeprosjekt.

Modulvegger - Skur 38

-Vi har hatt et nært og godt samarbeid med Byantikvaren hele veien. Bygget hadde et historisk uttrykk og så ut som en låve på landet.

-Vårt ønske var at bygget skulle få tilbake sin verdighet fra fordums dager og der har vi hatt stor glede av byantikvaren. 

-Et eksempel finner vi i første etasje, mot Rådhuset. I det original bygget var området åpent, så har det blitt lukket underveis før vi nå har åpnet opp igjen og fått store panoramavinduer med nydelig utsikt i kantinen.

-Det har blitt mange kompromisser underveis, vi har strukket oss langt samtidig som byantikvaren kunne ønsket en del ting annerlede, men vi har måtte veie opp for miljøperspektivet hele veien.

-Verneinteresser kan ikke få trumfe miljø. 

-Hele prosjektet ble gjennomført under pandemien, med alle begrensninger og utfordringer det medførte. Alt fra noen smittetilfeller, til utenlandsk arbeidskraft som fikk innreiseforbud, forsinkede leveranser osv. 

-Et hvert hinder ble overvunnet, til stor del takket være våre fantastiske prosjektledere Siri Breivik og Silje Molid fra Advansia. De har bidratt veldig mye og skal ha en stor del av æren. . 

Gjenbruk, miljø og nye løsninger
-Oslo Havn har hele tiden vært bevisst på at bygget skal bli et miljøfyrtårn som passer vår filosofi.

-Som en del av vårt miljøperspektiv har vi hatt stor fokus på gjenbruk.

-Det har de to prosjektlederne våre, i samarbeid med entreprenøren tatt på alvor. Når vi tømte bygget, fikk Oslo kommune beskjed om at de kunne hente alt vi ikke hadde bruk for. 

-Deretter gikk vi i detalj, element for element. Gamle gelendre er pusset opp og forlenget, branndører har fått nytt liv og det gamle skipsgulvet har blitt veggkledning. Bare for å nevne noe. 

Malerhuset - Skur 38
Skaaret landskap - Skur 38

-Vi ville ta i bruk nye metoder og teknologi, skal vi først gå foran må vi våge å teste nye løsninger.

-I første etasje har vi støpt betonggulv med stort innslag av leire for å begrense CO2 utslipp. Metoden er veldig ny, men vi tok sjansen for å pløye ny mark og må si at det var veldig, veldig vellykket. 

-Fasaden ville vi bevare for å synliggjøre byggets historie, av antikvariske hensyn skal fasadens utseende ikke endres.

-For å oppnå Breeam Excellent måtte vi etterisolere både utvendig og innvendig.

-Her tok vi i bruk en ny metode med isoleringspuss som er miljøvennlig og ganske uprøvd, men vi bestemte oss for å prøve. 

-Nå er bygget ferdig og vi er veldig stolt av Skur 38. Oslo Havn har flyttet inn nesten en måned før planen, vi utnytter andre etasje og deler av tredje etasje selv, og leier ut resten.

-I første etasje har vi felles restaurant og møtesenter. 

-Med Skur 38 har vi vist at det er fullt mulig å tilfredsstille dagens behov, standard og miljøhensyn samtidig som vi ivaretar vår historie. Nå ser vi frem til offisiell åpning i september, avslutter Rydland.