Previous
Next
Bak satsningen på Skjettentoppen står Coop Norge eiendom AS og Ø.M. Fjeld Utvikling AS i et 50-50 samarbeid. Foto: Espen Reitehaug, Ø.M. Fjeld Utvikling
Sist oppdatert: 06-03-2023

Skjettentoppen - Jessheim 

De 64 moderne leilighetene i ulike størrelser har alle innbydende og romslige uteplasser, men fleste enten balkonger eller terrasser på begge sider hvor beboerne har utsikt både mot omgivelsene rundt, og et hyggelige gårdsrom. 

Bak satsningen på Skjettentoppen står Coop Norge eiendom AS og Ø.M. Fjeld Utvikling AS i et 50-50 samarbeid.

Det lå en Mega-forretning på tomten da man startet utviklingen av prosjektet og det har derfor ligget i kortene at det skulle etableres en ny forretning på tomten.

Utgangspunktet var Coop sin tomt på Skjettentoppen, hvor det tidligere stod en Coop Mega butikk. Denne butikken ble lagt ned et par år før dette prosjektet ble i igangsatt.

Prosjektet har en helt unik utsikt over nærområdet og får et flott gårdsrom på stille side, vendt med utsikt ned til Lillestrøm sentrum.

I tillegg vil første etasjen og området utenfor danne et nytt nærmiljøsenter, forklarer Espen Reitehaug, prosjektleder/prosjektutvikler hos Ø.M. Fjeld Utvikling

Indian Bygg AS

– Ø.M. Fjeld har lang fartstid på utvikling av boliger og leilighetsprosjekter, og for Ø.M. Fjeld Utvikling er særlig uteområdet i boligprosjektene en viktig «faktor» - noe vi mener vi også har lykkes med å få til i dette prosjektet også, sier Reitehaug.

– Her blir det en liten «oase» mellom blokkene, i tillegg til en stor felles takterrasse med utsikt ut over store deler av nedre Romerike. Ut mot den mer trafikkerte delen av Skjettentoppen er det nå blitt etablert et urbant bytog og butikker, legger han til.

Han fremhever at prosjektet har gått helt som planlagt, tross de utfordringene man har møtt på i samfunnet under byggeperioden - som krigen i Ukraina, pandemien og prisstigninger/mangler på varer.

– Entreprenøren har klart å følge fremdriften som ble satt ved kontraktinngåelse hele veien til overlevering, sier Reitehaug fornøyd.

Lars Erik Svestad er prosjektleder i entreprenørkonsernet Ø.M. Fjeld. Han forteller at byggeplassen er meget trang, og at riggplass ikke finnes rundt bygget.

Boligdelen ligger i blokkene som står på dekke over næringsdelen, og dette gjør at rigg-området som man hadde mellom blokkene, ligger fem meter over gateplan. Som igjen gjør at alt som skulle inn og ut av av leilighetene måtte heises.

– Dette gjorde at kranene måtte stå veldig lenge - noe som i sin tur førte til at vi måtte drøye med å gjøre ferdig VA og utomhus arbeidene til kranene var tatt ned.

– Vi fikk dermed mange fag inne hele byggeperioden, og en svært hektisk avslutning.

Sweco Norge| Rådgivende Ingeniør
Sigdal Kjøkken Lørenskog

– Situasjonen ble heller ikke enklere ved at prosjektet ligger ved en av nedre Romerikes mest trafikkerte veier, med et trafikktall på så mye som 17.000 biler i døgnet, sier han, og utdyper:

– Når en da tar med at prosjektet i stor utstrekning er bygget med elementer som stål og hulldekk, baderomskabiner og ytterveggselementer, blir leveranser et viktig element i hele planleggingen.

– Vi hadde derfor egne logistikk møter med UE for å få dette til å gå opp på en god måte. Siden vi ikke kunne ha biler stående og vente i gaten eller på riggplassen, måtte vi ha en egen venteplass for biler som kom med leveranser nede på Hvam.

Svestad forteller at krysning av Norbyveien med vann, høyspent, fjernvarme og TV/data ble utsatt på grunn av en manglende avklaring fra de offentlige etatene.

Dette gjorde at driften måtte legges om siden situasjonen blokkerte for planlagt drift.

– Vannledning måtte legges om da det ikke var plass rundt kummen vi egentlig skulle koble oss til, siden det sto en verneverdig mur rett inntil denne kummen. Dette medførte at vi måtte sette ny kum i Stavsveien, og rehabilitere deler av vannledningen som vi koblet oss til.

– Prosjektlederen er full av lovord når det kommer til samarbeidet med de andre involverte aktørene i prosjektet:

Rørlegger Arve Hagen
Vi sikrer liv

– Samarbeidet med byggherre, Coop og Apotek1 har vært meget bra, og det samme gjelder samarbeidet med de prosjekterende og underentreprenører.

– Vi har hatt et felles mål om å bygge et godt prosjekt, som blir et godt sted for folk å bo og som gir de næringsdrivende verdiskapning og en lønnsom drift.

– Byggeplass ledelsen med anleggsleder, formenn og prosjektingeniører har gjort en fremragende jobb med planlegging og ledelse på plassen. Når en tar i betraktning at bygget ble levert tidligere enn planlagt, så skjønner man at den jobben de har gjort er formidabel.

– Nå har vi igjen beplantning og asfaltering før prosjektet kan ferdigstilles, og dette starter rett over påske, sier Svestad.

Previous
Next
Foto: Lars Erik Svestad, Ø.M. Fjeld