Previous
Next
Sjøhagen ligger lunt mellom et høydedrag og en kolle, vendt mot kveldssolen og Jeløya. Tomten grenser mot sjøkanten i vest, et hyggelig tur- og strandområde mot nord og en skogkledd kolle mot sør. Foto: Mer arkitekter AS
Sist oppdatert: 22-03-2022

Sjøhagen Brygge - Arkitektur av høy kvalitet

Midt mellom Son og Moss finner du vakre Sjøhagen Brygge, et prosjekt hvor arkitektur av høy kvalitet var en forutsetning.

Her har du alt du trenger i nærheten, som blant annet skole og barnehage, dagligvarebutikk, apotek, legesenter og togstasjon. Den korte veien til både sjøen og marka gjør beliggenheten unik.

Her er alt lagt til rette for at både store og små skal kunne stortrives.

– Vi fikk oppdraget med Sjøhagen Brygge basert på vår erfaring fra tilsvarende transformasjonsprosjekter og samarbeidet startet med et mulighetsstudie som innspill til revidert kommuneplan, og deretter områderegulering, sier Christine M. Fjellestad og Maj Jøsok, partnere hos MER arkitektur AS.

Asker Entreprenør - Sjøhagen Brygge
Mer Arkitektur - Sjøhagen Brygge

Byggherre hadde et ønske om knutepunktsutvikling med en variasjon av boligtyper og leilighetsstørrelser for å skape et sted med mangfold av beboere og uttrykk.

Sjøhagen ligger lunt mellom et høydedrag og en kolle, vendt mot kveldssolen og Jeløya. Tomten grenser mot sjøkanten i vest, et hyggelig tur- og strandområde mot nord og en skogkledd kolle mot sør.

Togstasjonen ligger cirka 450 meter fra sjøkanten. Tomten har i følge Fjellestad «alt»

Mulighetene for rekreasjon, bad- og båtliv, kombinert med mulighetene for enkel kollektivtransport til både Moss og Oslo.

– Det har vært viktig for oss å ivareta og fremheve stedets kvaliteter og potensiale gjennom en overordnet masterplan som sikrer en helhetlig utvikling med gode tverrforbindelser gjennom stedet, og med en hovedakse mellom stedets midtpunkt og togstasjonen, forklarer Fjellestad, og legger til:

Sundolitt AS - Sjøhagen Brygge
BGS - Sjøhagen Brygge

– Sjøhagen Brygge er etablert som et stasjonsnært og godt sted å bo med gode solforhold, blågrønne kvaliteter, en frodig og variert arkitektur i en menneskelig målestokk hvor store og små kan føle seg hjemme.

-Deler av stedets industrihistorie er bevart, eksempelvis dypvannskai, jernbanespor og bryggepullert - noe som tilfører Sjøhagen både identitet og særpreg.

God dialog
Kveldssol og utsikt utover fjorden kombinert med nærhet til natur og togstasjon er kvaliteter som man sjelden finner samlet på ett sted. En halvtimes togtur til Oslo S gjør stedet ekstra attraktivt for pendlere som søker seg ut av bykjernen.

– I tillegg til de stedsgitte kvalitetene tilbyr Sjøhagen Brygge en variasjon av boliger av ulik størrelse og utforming, samt uterom av ulik karakter.

-Bebyggelsen trappes i terreng og trappes ned mot bryggekanten for å skape en menneskelig skala. Farger med referanser til stedet, god materialbruk og høy detaljeringsgrad skaper en frodig og variert arkitektur.

Låsekspressen AS - Sjøhagen Brygge
XL Bygg Ski - Sjøhagen Brygge

– De flotte takterrassene med utsikt tilbyr privatliv, mens lune og intime utearealer gir rom for at naboer kan møtes og barn kan leke sammen.

-De større uterommene langs kaifronten tilbyr urbant bryggeliv - og vil forhåpentligvis etablere Sjøhagen brygge som en destinasjon for besøkende «fra lands og til vanns», sier Jøsok.

Hun forteller at byggherre har vist dem stor tillit og gitt dem spillerom til å utforme arkitektur av høy kvalitet og med gjennomarbeidede løsninger. De har lyttet til råd og kommet med gode innspill underveis i prosessen.

– Vi har også hatt en god og konstruktiv dialog med Moss kommune hvor Mariann Dalseth og Aina Fagereng Elind har vært sentral i utviklingsarbeidet.

– Nå er vi i gang med bygging av neste byggetrinn og rammesak for påfølgende byggetrinn vil bli sendt inn i løpet av våren 2022.

-Vi registrerer at eierne av nabotomtene har startet sitt planarbeid, og vi håper at ambisjonsnivået er like høyt som for Sjøhagen Brygge, sier Fjellestad engasjert.

Novo Entreprenør AS - Sjøhagen Brygge
Kraftex AS - Nummer 1 på skilt

Stolte aktører: 

Asker Entreprenør AS er Ø.M. Fjelds datterselskap med hovedkontor på Hvalstad i Asker, og regionkontorer i Nittedal, Follo/Østfold og på Ringerike. Oppland, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold, Ringerike og Østfold er selskapets geografiske nedslagsfelt.

Mer Arkitektur AS er en videreføring av Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS. Vi ønsker å skape MER arkitektur av høy kvalitet med utgangspunkt i stedet og den humane skala. 

Sundolitt. Med over 50 års erfaring i produksjon av polystyren, er Brødr. Sunde as i dag Skandinavias ledende tilbyder av ekspanderbar polystyren og ferdigprodukter av ekspandert polystyren (EPS), samt ekstrudert polystyren (XPS). 

Berg & Grundsäkring är ett företag med stor erfarenhet av stålrörspålning, grundförstärkning och stålkärnepålning. Vår erfarenhet i branschen är mer än 30 år.

Låsekspressen AS har mesteparten av jobber og kunder i Oslo. Vi ønsker å være en totalleverandør innen lås & beslag, og kan utføre oppdrag i hele landet. Vi har spisskompetanse på elektroniske løsninger og dørautomatikk, noe det stilles mye krav til i dag. 

Løvelin Georåd - Sjøhage Brygge
Rambøll AS - Sjøhagen Brygge

Ski Bygg AS - en del av Mestergruppen og mangeårig kvalitetsleverandør av innredning, byggevarer og trelast. Hovedvirksomheten er etablert i Ski med butikk og sentrallager for våre avdelinger i Ås, Enebakk, Fredrikstad, Askim og Oslo. 

Novo Entreprenør AS ble etablert i 2018. I løpet av de siste årene har vi etablert partnerskap gjennom Norge og samtidig har vi utviklet prosjekter gjennom landet.

Kraftex har lange og stolte tradisjoner. Vi i Kraftex kaller oss nr. 1 på skilt i Norge, fordi vi har en unik bredde i kunder, produksjonsmetoder og sortiment. Hos oss finner du alt fra enkle dørskilt og husnummer, til store fasadeskilt og håndlagde våpenskjold.

Løvlien Georåd er totalleverandør av geotekniske tjenester innen undersøkelser og rådgivning. Vi har et velutstyrt laboratorium på Hamar og tett samarbeid med vår underleverandør Akershus Grunnboring for utførelse av feltundersøkelser.

Rambøll er en global samfunnsrådgiver innen Bygg & arkitektur, Samferdsel & byutvikling, Energi, Vann, Miljø og Management consulting. I Norge er vi 1600 medarbeidere fordelt på 15 kontorer. På verdensbasis har vi totalt 16 000 medarbeidere, lokalisert i 35 land