Previous
Next
Skolen har vært tilpasningsdyktig for å gi bygget nye kvaliteter. Det har vært brukermedvirkning helt fra starten av prosjektet og brukerne har vært med på laget hele veien. Foto: Kristin Berger / Hanne Jacobsen Lund, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Marcus Runesson, Planforum Arkitekter AS.
Sist oppdatert: 06-02-2023

Sandefjord VGS - Norges største videregående skole 

Den gamle Borggården var en bortgjemt og lite brukt gruslagt plass på cirka 1100 m2, liggende mellom flere bygningskropper.

Her har det blitt bygd en flott storstue som binder hele skolen sammen - og inneholder blant annet gode vrimlearealer, benker, skaperverksted, utstillingssone og en egen Borgsal som skal brukes både som en liten Black box og øvrige sammenkomster for skolen.

– Mye av skolens funksjonalitet var utdatert i forhold til nåværende tilbud og læreplaner. Bygningsmassen, og spesielt de tekniske anleggene, var modne for utskiftning.

Tapet & MalerCompaniet AS

-For at flest mulig skal gjennomføre videregående opplæring, må man ha tilfredsstillende inneklima.

– Fra før av var det for liten dekning av møterom, grupperom og samtalerom - og det var også et ønske om å binde den store skolen mer sammen for å skape større tilhørighet, sier Hanne M. Jacobsen Lund, prosjektleder/rådgiver, Eiendom, Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Hun forteller at det i prosjektet har vært krav om minst 20% energireduksjon, og at beregnet besparelse nå er 37% eller cirka 1 mill. kWh/år. Dette tilsvarer en utslippsreduksjon på cirka 100 tonn CO2 per år.

Valgt samspillsmodell har passet rehabiliteringen godt. Det har gitt muligheter for fleksibel styring og prioritering, slik at man har fått lagt til kvaliteter som «black box» i Borggården og sentral skjøting på alle ventilasjonsaggregater i rehabiliterte bygg og nybyggene. Fremdriften har vært som avtalt.

– Man har forskjellige roller i prosjektet, og det er derfor naturlig med uenigheter innimellom, men stort sett har det vært et bra samspill med Veidekke.

-Til slutt i prosjektet fikk vi til kjøling, og det leverer den lokale entreprenøren til kostpris fordi de ønsker det for læringsmiljøet, sier Lund, og legger til:

Ramirent - Sandefjord VGS
Låsesmeden Larvik

– En skole i full drift samtidig med det store prosjektet pågående, har krevd mye av skolens ansatte.

-Jeg vil få skryte litt spesielt av de på drift og innemiljø, som har fått skolen til å fungere godt også med tanke på den ordinære driften midt i prosjektgjennomføringen.

Skolen har vært tilpasningsdyktig for å gi bygget nye kvaliteter. Det har vært brukermedvirkning helt fra starten av prosjektet og brukerne har vært med på laget hele veien.

– Skolen har nå fått mer plass, et utvidet studietilbud og et godt samlingspunkt i Borggården. Brukere vil nok også merke at det er blitt penere og hyggeligere, mer rengjøringsvennlig, samt et bedre inneklima.

– Det har vært flere delovertakelser, og det siste byggetrinnet ble overtatt 26.januar i år. Enkelte tilleggsarbeider samt utomhus vil bli utført utover senvinteren og våren, sier Lund.

Et sammensatt oppdrag
– Vi hadde ikke tidligere samarbeidet med VTFK. Prosjektet ble lyst ut offentlig, med særskilte krav til oppgaveforståelse og gjennomføringsevne, og vi vant oppdraget, sier Marcus Runesson, arkitekt/partner hos Planforum Arkitekter AS.

Han beskriver et sammensatt oppdrag, som kombinerte reorganisering, oppussing/rehabilitering, ombygging og utvidelser i et brokete skoleanlegg i full drift, med mål om å tilføre nye arealer og skape et mer sammenhengende skoleanlegg.

Alt installasjon

– Det skulle føres opp et nytt tilbygg på vestsiden og diagonalen gjennom anlegget skulle videreutvikles, men utover dette var det mye som var åpent med hensyn til hvordan en rekke delmål skulle nås.

-En viktig føring var derfor at prosessen ville kreve godt samspill rundt harde prioriteringer, for å få mest mulig skole for pengene, sier Runesson.

Han forteller at de har vært opptatt av å finne gode løsninger i samspill med byggherren, brukerne og de øvrige partene i prosjektet. Innledningsvis jobbet de mye med brukerne for å sikre at reorganiseringen av skolen bidro til en mer helhetlig pedagogisk og organisatorisk løsning.

– Videre jobbet vi hardt for å minimere rivingsbehovet, både av hensyn til miljøet og økonomien. 

-Det var også veldig viktig å få videreutviklet diagonalen gjennom skoleanlegget, med funksjonene og møteplassene i «Borggården», samt å skape en rød tråd gjennom anleggets ulike deler.

Vector-foiltec

– Denne røde tråden bygget vi blant annet på kvaliteter i den opprinnelige 50-tallsarkitekturen, herunder en rik fargepalett som både bidrar til et bedre fysisk læringsmiljø og skolenes ønske om en tydeligere identitet, sier arkitekten.

Det unike med dette prosjektet er, ifølge Runesson, måten ulike bygningsarbeider rundt om i anlegget, både løser lokale behov og bidrar til å skape et mer sammenhengende og tydelig skoleanlegg.

Tilbygget på vestsiden ble utført i massivtre av miljøhensyn, og trefasaden måtte få lov til å reflektere at dette er et trebygg anno 2022. Likeledes ble slitne og grå betongfasader fra 50-tallet pusset opp med farger hentet fra opprinnelige interiører og eksteriører.

Midt i anlegget står bygg B med sin svært karakteristiske 80/90-talls arkitektur, og nå også en høyteknologisk takkonstruksjon over «Borggården», forklarer arkitekten.

Utvendig er dermed store deler av den slitne grå bygningsmassen erstattet med tydeligere og mer fargerike byggetrinn - en ærlig representasjon av anleggets historie.

Samtidig løper det en tydelig rød tråd gjennom anlegget innvendig; i form av diagonalen og fargebruken, som binder de ulike delene sammen.

– Vi er ellers spesielt fornøyd med at det lot seg gjøre å bygge inn «Borggården», og realisere de nye funksjonene og møteplassene som dette viktige rommet nå gir til lærere og elever ved skolen.

-Det var et veldig viktig grep i prosjektet, men en svært krevende oppgave å løse innenfor rammene.

xervon
Fon Anlegg AS

– Her er det mange dyktige mennesker som har jobbet dedikert mot et felles mål, gjennom en svært krevende periode med covid 19.

-Forsyningsproblemer og økende priser, og vi opplevde samarbeidet med VTFK som veldig godt, sier Runesson fornøyd.

Godt samarbeid
Sven R. Hansen, prosjektsjef hos Veidekke Bygg, distrikt Vestfold og Telemark, forteller at oppdraget ble vunnet i en begrenset anbudskonkurranse i 2019. For Veidekke Vestfold og Telemark er dette den femte skolen de bygger for fylkeskommunen i løpet av de siste 12 årene.

– I byggeperioden har vi hatt høy fokus på skole i drift. SVGS er Norges største videregående skole med 2000 elever og 350 ansatte, så det å bygge nytt og rehabilitere i eksisterende skole er krevende og krever høy fokus på HMS.

Hansen forteller at alle underentreprenørene har vist evne til å løse utfordringer på en profesjonell måte, og bidratt til å finne riktig løsning og pris til enhver tid.

Byggeledelsen har til enhver tid vært løsningsorientert, og klart å ta beslutninger i rett tid for å ikke hindre fremdrift. Ikke minst har også skolen vært tålmodige som har måtte flytte inn og ut i midlertidige skole brakker som er satt opp i forbindelsen med prosjektet.

Planforum Arkitekter
Veidekke AS

Han trekker frem kontraktsformen, samspillsentreprise - og forklarer at de også har sittet sammen i felles brakkerigg, så korte kommunikasjonsveier for å finne løsninger har bidratt til en god tone gjennom hele prosjektet.

– Det har vært utfordrende å starte et stort prosjekt da Norge stengte ned i mars 2020. Vi har gjennom hele pandemien ikke hatt noe forsinkelser, da vi har klart å finne alternative løsninger ved leveranseproblemer, sier Hansen, og utdyper:

– Vi innførte raskt Veidekkes rutiner for hygiene og avstand, så produksjon har gått som normalt.

-Veidekke og våre underentreprenører har hatt minimale utfordringer med håndverkere i karantene, så totalt sett er vi fornøyd med tiltakene som ble gjort og at pandemien ikke har gitt oss noe forsinkelser.

Håkonsen og Sukke AS

Stolte aktører: 

ALT Installasjon leverer alt du trenger av elektrikertjenester for privat og bedriftsmarkedet. Vi er en ambisiøs elektrikerbedrift som kan hjelpe deg med alt fra el-kontroll/boligkontroll og belysning, til energirådgivning, varme og solcelle.

Fon Anlegg AS, utfører alle arbeider innen graving, massetransport, drenering, brøyting, rivning, veg, vann og avløp. På Sandefjord VGS har de utført grunnarbeider og oppgradering og utskifting av vann og avløpsledninger.

Vector Foiltec designed, manufactured and installed the first ETFE cladding system in 1982 and has retained the position as world market leader in this field.

Tapet & MalerCompaniet AS, jobber generelt med nybygg, oppussinger og vedlikehold, både for privat- og bedriftsmarkedet i Vestfold med omneid. Da vi gjerne samarbeider med andre malerbedrifter fra Vestfold har vi mulighet å ta på oss større prosjekter. 

AARSLEFF er et selskap som bidrar med å sette standarden innenfor sine fagområder. Fordi grunnforholdene i fjell og løsmasser kan være meget varierende, krever boring både avanserte metoder og relevant erfaring. 

XERVON Norway AS leverer tjenester innen stillas til både Bygg & Anlegg og Olje & Gass Industrien. Gjennom lang erfaring har vi opparbeidet oss solid kompetanse innenfor våre disipliner.

Låsesmeden Larvik AS har prosjektert og levert alt av Lås & Beslag og dørautomatikk, og at vi takker Veidekke og Vestfold og Telemark Fylkeskommune for ett godt samarbeid.

Ramirent er Norges største aktør innen utleie av maskiner og utstyr. Se våre produkter og tjenester og ta kontakt med oss for å diskutere ditt neste prosjekt!

HS-Landskap, er et solid og engasjert anleggsgartnerfirma med mange dyktige medarbeidere innen flere fagområder. Stor og moderne maskinpark – ingen utfordring er for stor.