Nordseter Skole|Norske Byggeprosjekter
Foto: Enerhaugen Arkitektkontor AS

Nordseter Skole

Totalrehabiliteringen av Nordseter ungdomsskole er i rute og blir som planlagt ferdig til skolestart høsten 2019. Nordseter skole ligger like ved Bråten holdeplass i bydelen Nordstrand i Oslo. Skolen ble åpnet i 1968 og frem til skolestart i 2016 fungerte Nordseter skole som en ren ungdomsskole, før den ble utvidet til kombinert barne- og ungdomsskole med fullt tilbud fra 1. til 10. trinn. 

Utvidelsen av skolen har innebært at det er etablert et helt nytt skolebygg, i tillegg til at den eksisterende boligmassen er totalrehabilitert, inkludert installering av et nytt og moderne ventilasjonsanlegg. Det nye skolebygget vil gi plass til tre parallellklasser og øke skolens elevtall til 1,170 elever fordelt på barne- og ungdomstrinnet.

POB totalentreprenør|Nordseter Skole
Ingenia AS er rådgivende ingeniører innen VVS-, energi- og klimateknikk, VA, bygningsfysikk og ITB.

Lokale aktører
Ingenia AS har vært involvert i prosjektet med å utvide Nordseter skole som RIV og RIVA helt siden 2015. I tillegg betjente de rollen som ITB-koordinator i byggefasen.

Ingenia AS er rådgivende ingeniører innen VVS-, energi- og klimateknikk, VA, bygningsfysikk og ITB. Firmaet ble etablert i 1993, har i dag 37 medarbeidere og holder til i Oslo sentrum. Selskapets mål er å prosjektere formålstjenlige løsninger – mest mulig effektive – og uten belastning for miljøet. Løsninger skal være estetiske, funksjonelle og hygieniske, og samtidig enkle og økonomisk å drifte og vedlikeholde.
 
Store deler av betongarbeidet på Nordseter ble utført av den
Drammen-baserte entreprenøren POB AS, som blant annet utførte gjenstøping av hull og utsparinger i eksisterende bygning, samt ny teknisk sentral, gymsal, ramper og støpte nye gulv i hele 1.etg.

POB ble grunnlagt i 1992 og har i dag over 120 ansatte. Som totalentreprenør har de fokus på næringsbygg i alle kategorier, både når det kommer til nybygg og rehabilitering. Selskapet har også en egen betongavdeling med hovedfokus på betongentrepriser for samferdselssektoren. 

Først stopp for klima-pilotene
Miljørådgiver Bodil Motzke i Undervisningsbygg kan fortelle at Nordseter skole er Undervisningsbyggs første prosjekt hvor det er stilt krav om en fossilfri byggeplass. Dette innebærer at alle tradisjonelle dieseldrevne maskiner er erstattet med maskiner som utelukkende benytter biodrivstoff. Kravet gjelder alle maskiner, inkludert gravemaskiner, borerigg til etablering av brønner for varmepumpen og liftene som er brukt for fasadearbeidet. 

For å videreføre fokuset på miljø også etter at byggeperioden er over, har man installert solceller på taket som er koblet til fortløpende slik at de også kan levere strøm under byggeperioden. Klima-pilotene er et samarbeidsprosjekt mellom Klimaetaten og Utdanningsetaten og er inspirert av Oslos statusrolle som europeisk miljøhovedstad i 2019. I alt er det fire personer som jobber som klima-piloter i Oslo, og i løpet av 2019 vil de besøke mer enn 100 av byens skoler.