Previous
Next
Sist oppdatert: 25-08-2022

Manglerud bad og aktivitetshus

-Oslo kommune har ikke bygget en større svømmehall siden Tøyenbadet ble bygget i 1976, forteller prosjektleder Per Morten Kals i Oslobygg KF til Norsk Byggebransje.

-Da vi planla for det nye badet på Manglerud var svømmeopplæring politisk prioritert for å forebygge en tendens til økning i drukningsstatistikken.

-Med bred politisk enighet kom man til at det skulle bygges tre parallelle prosjekter, nytt bad på Tøyen, Manglerud og Stovner. Av de tre er Manglerud bad og aktivitetshus, som er det første som ferdigstilles.

-Siden 2016 har jeg har jobbet med Manglerud bad, og har hatt tett dialog internt i kommunen med de to andre prosjektene også. Det har vært lærerikt og nyttig å være med i hele utviklingsfasen av prosjektet.

-I en bransje med ulike entrepriseformer synes jeg det har vært viktig å fronte bruken av samspillsentrepriser, særlig for et prosjekt som dette.

-Badeanlegg er svært kompliserte bygg, og gjennom tidlig involvering av entreprenør og leverandørleddet sikrer man å få med mest mulig kompetanse så tidlig som mulig i prosjektet, dvs også i planleggingsfasen

Asplan Viak

God planlegging er halve jobben
-Under planleggingsstadiet var vi veldig opptatt av å lage en gjennomføringsmodell som skulle sikre så bra kvalitet som mulig og sørge for at vi hadde oversikt, og kontroll for å unngå byggefeil.

-Vi hadde også stor fokus på livssykluskostnader. Å bygge kvalitet koster litt mer her og nå, men er mer miljøvennlig og økonomisk i et helhetsperspektiv.

-Jeg har gjennomført samspillsentrepriser for Oslo kommune tidligere, så når de bad meg om å gå inn som prosjektleder i dette prosjektet var det en forutsetning at vi fikk inn kompetansen fra entreprenør og leverandørleddet så tidlig som mulig.

-Forprosjektet ble skapt i samarbeid med Asplan Viak og var klart i november 2017. Da visste vi hvordan bygget skulle se ut og hva det skulle inneholde.

-Deretter brukte vi halvannet år på planer og planlegging, i tett samarbeide med NCC og deres leverandører.

-Vi startet sommeren 2018 med detaljplanlegging, men satte ikke spaden i jorda før våren 2020.

-Den tiden trengte vi til avklaring av alle detaljer, da det er veldig mye som skal avklares for å ha full kontroll når byggingen starter.

Økonomi kan være ødeleggende for et godt samarbeid
-Et godt samspill i store prosjekter som dette handler om å få mennesker til å spille på samme lag, med like vilkår, forståelse og respekt for hverandre, og hverandres profesjoner.

-Forventningsavklaringer på forhånd, f.eks rundt ansvar og økonomi er svært viktig. Byggherrer må forstå at i en sunn byggebransje vil alle tjene penger samtidig som de leverer kvalitet.

-Om byggherre f.eks tvinger frem kvaliteter som de ikke vil betale for og skyver ansvaret over på andre, har man et vanskelig utgangspunkt.

-Det gjelder å skape en felles forståelse for at ting skjer underveis og hvem som har ansvar for hva. Alt dette jobbet vi saklig og godt med innledningsvis, dermed unngikk vi også konflikter underveis.

Mennesker er nøkkelen til suksess
-NCC har hatt veldig mange dyktige mennesker på byggeplassen. Alt fra nyutdannede til de mest erfarne. Vi var veldig heldig som fikk med oss senior prosjektleder Jan Follestad gjennom større deler av prosjektet, før Carina Sikkeland siden overtok som ung og talentfull prosjektleder.

itech as er et rådgivende ingeniørfirma innen prosjekt- og prosjekteringsledelse av tekniske anleg
Ragn Sells AS

-Nettopp den miksen av gamle ringrever til nyutdannede lærevillige unge mennesker liker jeg.

-Det er fryktelig moro å se talenter og gi dem muligheten til vokse på et prosjekt som dette. Det er en fin lærekurve når man får jobbe i et miljø hvor det er takhøyde for læring og utvikling.

-I et prosjekt som er så stort, med så mange mennesker involvert med samspillskontrakt i bunn blir det et “klekkeri” av framtidens prosjekt folk.

Honnør til alle involverte
-Ulike mennesker, innen ulike profesjoner og bedrifter har jobbet side ved side med samme kvalitetsbevisste mål. Vi ser og lærer av hverandre, vet at total transparens gjennom hele prosjektet bidrar til felles utvikling. Legg til god gammeldags folkeskikk og respekt for hverandre i hverdagen så kommer man langt.

-Vi har vært skikkelig heldig med hele gjengen. Jeg kan med hånden på hjertet si at dersom jeg hadde mulighet, ville jeg tatt med meg hele gjengen direkte inn i et nytt prosjekt.

-Nå gjenstår finpuss og testing av de tekniske systemer, mens vi ser fram til den offisielle åpningen av Manglerud bad og aktivitetshus og skateparken den 23. september 2022, avslutter Kals.

Et samlingspunkt for hele bydelen
Manglerud bad og aktivitetshus byr på både bassenger, boblebad, stupeanlegg og vannsklie. I tillegg kommer ungdomshus og kulturskole i bygget, og på uteområdet en flott skatepark.

Alle de ulike bruksområdene gjør at lokalene vil tas i bruk store deler av døgnet, og på den måten bidra til et trygt miljø på Manglerud.

Brafas AS

– NCC deltok i konkurransen utlyst av UBF våren 2018.

Basert på Byggherrens tildelingskriterier ble NCC valgt som samspillsentreprenør for Manglerud bad og aktivitetshus ved signering av kontrakt Fase 1 i juni 2018, sier Carina Sikkeland, prosjektleder hos NCC, og utdyper:

– Gjennom et godt og transparent samspill ble fase 2, bygging, besluttet vinteren 2020. NCC har også tidligere hatt prosjekter for samme Byggherren, nå Oslobygg KF.

Hun forteller at de i prosjektet har hatt stort fokus på det badtekniske som korrosjon og bygningsfysikk. Innvendig klima utfordringer har de i dette sampsillprosjektet sammen med kunde fokusert på energigjenvinning for å redusere energiforbruket i drift, samt miljøtiltak i byggingen for å ta ned karbonavtrykket.

– Selv om vi ikke har Breeam-sertifisering på bygget, har miljøoppfølgingsplanen vært basert på Breeam-metodikken.

-I driftsfasen har vi brukt elektrisitet og fjernvarme til oppvarming under hele byggeperioden. Vi har hatt krav til en fossilfri byggeplass, men ikke utslippsfri.

Miljøsorteringsgraden på prosjektet er på 90%, og per dags dato er vi fortsatt innenfor det, sier  Sikkeland.

Manglerud bad og aktivitetshus har i hele perioden jobbet under en pandemi. I det de skulle ha inn bassengleverandør HSB fra Østerrike og montører fra Tyskland, så stengte Norge grensene. Dette gjorde at man på et ganske tidlig tidspunkt havnet nesten to måneder bak planlagt fremdriftsplan.

 – Vi kjente godt på det at fabrikker i Europa stengte ned på grunn av smitte i sine lokaler, og at leveranser ikke kom frem til avtalt tid.

-Fremdriftsplanlegging ble veldig vanskelig å utføre når man ikke får datoer fra fabrikker og leverandører på leveransene.

-I tillegg har vi jobbet hardt med smittevern: Det har til tider vært 2-meteren, 1-meteren, påbud om munnbind og ikke munnbind, sier prosjektlederen.

Byggimpuls - Manglerud bad
BWT Water

Stort engasjement
Hun beskriver en byggherreledelse som har hatt et brennende hjerte for dette prosjektet, samt en god tilstedeværelse med raske beslutningslinjer. Det gode samarbeidet med byggherre i dette samspillet har vært helt avgjørende under de pandemiforholdene prosjektet har stått i.

– Det er kilometer med rør og kabler i tekniske arealer, og uten entreprenører som har kommunisert godt og samarbeidet bra med hverandre, så hadde vi ikke hatt det flotte resultatet vi har i dag. I tillegg har fremdriftsplanen endret seg ofte grunnet utfordringer med leveranser, og det har medført til mye omrokkeringer.

– Jeg føler vi alle har vært et lag for å komme oss gjennom denne kabalen. I tillegg har vi vært utrolig heldige, og flinke, og unngått utbrudd av smitte. Alle har forholdt seg til de regler for smittevern som har foreligget til enhver tid, sier Sikkeland.

Dette prosjektet er så mye mer enn et bad: Det blir en ungdomsklubb der ungdommen kan lære å lage mat, innspillingsrom, aktivitetsrom og flere andre fellesrom med blant annet en café. I andre etasje er det kulturskole som rommer en dansesal og blackbox - et rom for flerbruk, som eksempelvis forestillinger. I tillegg fire musikkrom, tegningsrom og atelier/visuell kunstfagrom med blant annet en keramikkovn.

– I 1.etasje er badeanlegget. Det består av et hovedbasseng på 25 meter, et terapi-/rehabiliterings- og opplæringsbasseng, boblebad, badstue, en sklie på 51 meter og tre stupebrett på henholdsvis 5, 3 og 1 meter.

– I tillegg er det diverse fasiliteter for personalet som skal ha Manglerud bad og aktivitetshus somarbeidsplass. Når det kommer til uteområdet, så har vi nettopp fått en midlertidig brukstillatelse på en 1000 m2 skatepark, og denne er allerede tatt godt i mot av nærområdet, sier Sikkeland fornøyd.

Stolte aktører: 

Asplan Viak er en av Norges største aktører innen rådgivende ingeniør- og arkitekttjenester. Selskapet ble grunnlagt for 60 år siden og har siden bistått både offentlige og private aktører med en lang rekke tverrfagelige tjenester. 

Brafas tilbyr alle typer tjenester fra totalentrepriser til mindre byggeprosjekter. Alt av murarbeid, flisarbeider, etterisolering , skift av vinduer/dører og totalrehabilitering av borettslag. Vi tar håndverkeroppdrag over hele der sentrale Østlandet, med hovedvekt på Oslo, Bærum, Akershus.

BWT. Nesten overalt hvor det handler om vann, treffer man på framtidsrettede løsninger fra BWT: i private husholdninger, i industri og næring, i legemiddel- og bioteknologiindustri, i hoteller og sykehus eller i kommuner og byer.

Byggimpuls AS er et norskeid selskap som ble etablert i 2005 ved kjøp av det tradisjonsrike svenske firmaet Johannesson Trummor AB. Selskapet hadde da gjennom nesten 100 år vært en viktig produsent og leverandør av gipsstukkatur og gipsprodukter til den svenske byggenæringen. 

itech as er et rådgivende ingeniørfirma innen prosjekt- og prosjekteringsledelse av tekniske anlegg. I tillegg utfører våre revisorer og AP'er Breeam sertifisering. Energirådgivning er også en del av våre tjenester.​​​​​​​ På Manglerud Vad har Itech bidat med RITB, MAN04 og MAN05. 

Nordomatics ambisjon er å akselerere omstillingen mot en åpen og bærekraftig fremtid. Vi har over 50 års erfaring med å integrere løsninger med åpen BMS-teknologi i bygninger. Helt fra starten av har Nordomatic vært et nyskapende og innovativt selskap.

Ragn-Sells AS: Kretsløpsfilosofi og kunnskap om miljøvern stadig mer fremtredende, noe som stiller nye krav til vår organisasjon. Fra å kun være transportør, har vi utviklet oss til å være rådgiver, konseptutvikler og produsent av sekundære råvarer.