Previous
Next
Norges grønneste logistikkbygg er et kompleks bygg med vedig bredt innhold hvor leietakere Motek och Ahlsell skal inn i en halvdel hver med svært ulike behov og klare kravspesifikasjoner. Foto: Einar-Aslaksen / Camila-Urrego / Geir Anders Rybakken Ørslien.
Sist oppdatert: 17-10-2022

Logistikkbygg i særklasse

I 2018 tok Aspelin Ramm avgjørelsen om å bygge et logistikkbygg i særklasse på Alna, i Oslo. Med svært høye ambisjoner for både effektiv logistikk-teknologi og strenge klimakrav står bygget nå klart.

Det er miljøsertifisert til BREEAM Excellent, og oppført på en fossilfri byggeplass med smart ombruk av både stål, betong, fliser og installasjoner.

Et bygg vi er og kommer til å være veldig stolt av. 

-A Bygg Entreprenør AS har opparbeidet seg et godt rykte som en av landets ledende entreprenører innenfor logistikk- og næringsbygg.

-Vi kan det vi driver med og er alltid konkurransedyktige, forteller prosjektleder Karl Erik Røndstad til Norsk Byggebransje. 

GK Norge - Norges grønneste logistikkbygg

-Vi er ca 40 ansatte totalt, alle kjenner alle og det er kort vei mellom direktører og driftsledere. Det er en av styrkene våre, både intern og eksternt.

-Takket være størrelsen er det korte beslutningsveier og vi har lett for å omstille oss når/om det trengs, i tillegg opplever våre kunder at det er lett å samarbeide med oss. Personlig stortrives jeg i bedriften. 

-Byggherre Aspelin Ramm er flergangs-utbygger og akkurat det segmentet trives A Bygg Entreprenør best i. Vi er heleid av Fabritius Gruppen med Bjørn Rune Gjelsten i spissen. 

-Jeg ble ansatt i firma 1. januar -22 og gikk inn i rollen som prosjektleder for Alf Bjerckes vei 22. Dette er et bygg vi er og kommer til å være veldig stolt av. 

-Det er et kompleks bygg av flere årsaker. For det første er innholdet meget bredt, leietakere Motek och Ahlsell skal inn i en halvdel hver med svært ulike behov og klare kravspesifikasjoner.  

-Motek har egen butikk og tar i mot kunder, i kombinasjon med et stort lager. Det er også autostore med et helautomatisk robot anlegg som håndterer pakking av varer.

-Ahlsell har lager i butikk, men de er like tydelig på hva de trenger og forventer. 

-Begge bedriftene flytter sine hovedkontor til bygget, som til sist vil bli arbeidsplass for over 400 personer. 

Turhus Maskin AS - Norges grønneste logistikkbygg

Prosjektet er forankret i en grønn profil og skal tilfredsstille BREEAM-NOR Excellent og Energiklasse A. Innebærer det mye nytt for dere som entreprenør?

-Det må vi si ja til, BREEAM-NOR Excellent er delvis nytt for oss og det krever veldig tett oppfølging hele veien.

-Vi har dedikerte folk til hver arbeidsoppgave og har leid inn eksterne rådgivere som sikrer at vi følger opp hvert punkt i sertifiseringen. Både teknisk, fysisk og arbeidsmiljømessig forhold følges opp underveis i prosjektet. 

Hvordan har byggeprosessen vært?
-Vi som så mange andre har hatt utfordringer på grunn av pandemien. Leveranser har blitt forsinket, bl.a elektroniske komponenter.

-Flere av våre underentreprenører slet også med utenlandsk arbeidskraft i perioder med innreise stopp.

-På grunn av utfordringene kom vi til enighet med byggherre om å utsette overlevering fra juni til august og vi overleverte etter avtale 10 august. 

Metacon AS - Norges grønneste logistikkbygg

-Når man ser størrelsen på byggeprosjektet har det gått over all forventing. Jeg mener vi har hatt rundt 120 entreprisekontrakter totalt og gjennomsnittlig 150-200 mennesker på byggeplassen daglig.

-Som prosjektleder er det morsomt å lede et så stort prosjekt når man har motiverte og dyktige folk med på laget. 

-Samarbeidet med byggherre har vært godt og tett. Aspelin Ramm er en krevende og tydelig byggherre, det liker vi. Da er vi på tå hev hele veien og det skjerper oss, ler Røndstad.

Motek er på plass i Alf Bjerckes vei 22 og Ahlsell flytter inn i Q4 i 2022.

– Når det handler om å bygge bærekraftig, så brenner vi ikke alt kruttet på noen utvalgte, urbane prestisjeprosjekter.

-Den tiden er forbi: Nå må vi bygge grønt overalt, også i komplekse produksjons- og logistikkbygg som dette, skriver Kenneth Dahlgren, sjef for byutvikling og samfunn i Aspelin Ramm. Les saken...

Norges grønneste logistikkbygg er et resultat av et stort teams innsats

Con Form - Best på råbygg

-Vi har samarbeidet med byggherre Aspelin Ramm i flere prosjekter tidligere.

-De utfordret oss til å planlegge et logistikkbygg utformet som et konserthus eller noe like vakkert, sier seniorarkitekt Cornelia Fischer hos Nordic Office of Architecture til Norsk Byggebransje.

-Prosjektet hadde høye bærekraftsambisjoner fra starten av og byggherren satt tidlig mål om BREEAM-NOR Excellent sertifisering. Alle involverte har samarbeidet tett for å skape Norges grønneste logistikkbygg.

-Det var viktig for oss å lette det visuelle uttrykket til bygningen ved å dele opp det store volumet i to elementer

– En forankret base med en lett og lys boks over med ulike flater som reflekterer lyset og skaper liv i bygget.  

-Innvendig har leietakere vært involvert i planleggingen helt fra starten. De har ulike behov og det har vært mange hensyn å ta for å skape best mulige arbeidsforhold for menneskene som skal jobbe i bygget.

-Store vindusflater og atrium maksimerer lysforholdene i lokalene med visuell sammenheng mellom inne og ute og bidrar til trivsel og produktivitet. 

-Taket på ca 16.000 kvm er dekket av et utvalg planter og fremstår som en grønn lunge i omgivelsene. I tillegg til to flotte takterrasser med treningsfasiliteter er det plassert solcellepaneler og bikuber på deler av taket. 

-Prosjektet ble utført under pandemien, som utfordret hele bransjen. Til tross for få fysiske møter, har vi bygget tillitsbaserte relasjoner med byggherre, totalentreprenør og leietakere. 

Multiconsult - Norges grønneste logistikkbygg

-Norges grønneste logistikkbygg er et resultat av et stort teams innsats

-Da snakker jeg om alle involverte, ikke bare de som står i spissen, men de utrolig mange prosjekterende og utførende som alle har jobbet sammen mot et felles mål.

-Det er stort og noe alle kan være stolte av. Det nevnes kanskje ikke ofte nok, avslutter Fischer.

Stolte aktører: 

Multiconsult har bistått med prosjekteringen av Motek og Ahlsell Logistikkbygg både i forprosjekt, detaljprosjekt samt oppfølging i byggefasen.

Multiconsult har blant annet laget utarbeidelse av tegningsunderlag, beregninger av VVS-/VA- og elektrotekniske anlegg og dokumentert relevante punkter for å oppnå Breeam Excellent. Prosjektet er utført ved hjelp av VDC med aktiv bruk av BIM-modellen.

Fra elektrofaget er det prosjektert el-lastebilladere i tillegg til el-billadere, samt at logistikkdelen inneholder et robotisert, automatisert lager fra Autostore. På taket er det prosjektert et stort solcelleanlegg, og store ekstensive og intensive grønne arealer der oppe bidrar til fordrøyning av overvann.

Strenge krav til både inneklima og energibruk er dokumentert av MC, noe som har medført et sofistikert og fremtidsrettet VVS-anlegg. Bygningsmassen tilfredsstiller energimerke A (grønn). Vi takker for tilliten og gratulerer Aspelin Ramm AS med Norges grønneste logistikkbygg!

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner. Vi leverer tekniske installasjoner og rådgivning som bidrar til betydelige energi- og miljøgevinster i kombinasjon med optimal komfort for byggets brukere - i hele byggets livssyklus.

Metacon som totalentreprenør er leverandør av komplette totalentrepriser i det offentlige og private markedet i sørøstre Viken (tidligere Østfold og søndre Akershus). Satsningsområder er offentlige bygg, som skoler og flerbrukshaller, samt prosjekter i det private marked med lagerbygg, kontor-/næringsbygg og boliger.

Con-Form ble etablert i 1982 for å effektivisere byggeprosessen, og det er fremdeles bedriftens overordnede målsetting. Con-Form har utviklet et komplett byggesystem basert på prefabrikkerte forskalingselementer i betong, som monteres og støpes ut til ferdige konstruksjoner på byggeplass.

Nordic Door er Norges største dørprodusent og vi utvikler, produserer og leverer både klassifiserte og uklassifiserte komplette dørløsninger for nordiske forhold i det skandinaviske markedet. Gjennom fleksibilitet og bred kompetanse, vil vi at våre kunder skal føle seg trygge på at de alltid får produkter av høy kvalitet. Vi jobber hver dag med et miljøbevisst fokus, for å bli stadig bedre.

SH Bygg har sdien 2005 har vi med vår trofaste og faglig sterke stab, levert prosjekter som en totalleverandør innen mur-, puss- og flisarbeider. Tett kontakt med kunden er viktig for oss og vi legger stor vekt på god oppfølging.

Stabil er et rådgivende ingeniørfirma med kontorer i fire byer i Norge og prosjekter over hele landet. Vi har et nært samarbeid med byggherre, entreprenører, leverandører av råbygg og produsenter av stål- og prefabrikkerte betong konstruksjoner.