Levre Skole - Bærum
Ved nye Levre skole i Bærum er det er lagt stor vekt på gode rammer for læringsmiljø og arbeidsmiljø for elever og lærere. I tillegg til funksjonelle og inspirerende arealer, har det vært fokus på inneklima med ekstra vekt på godt dagslys og gode, akustiske forhold. Ill: Arkitektgruppen Lille Frøen AS

Levre skole - Bærum kommune 

Levre skole i Bærum åpnet for elever tilbake i 1977 med 12 klasser, barnehage og fritidshjem. Gjennom årene har mange tusen barn gått gjennom dørene til skolen og det har i mange år vært klart at det var behov for både oppussing og nybygg. 

I en tidlig fase ble det vurdert om den gamle skolen skulle beholdes, men hensyn til miljø, energiforbruk og elevenes skolehverdag, ble det bestemt at nybygg var den mest optimale løsningen. 

I mars 2018 inngikk kommunen kontrakt med Veidekke, som vant både pris- og designkonkurransen. Siden byggestart har skolen og elevene vært på flyttefot og det var naturlig nok en gledens dag da både elever og ansatte kunne flytte hjem igjen til en topp moderne skole med plass til 800 elever fra 1. til 7. trinn. 

Skal driftes av Veidekke 
Veidekke og partner Arkitektgruppen lille frøen, har også tidligere hatt suksess sammen med skolebygg bygd for Bærum kommune. De samarbeidet tett også under oppføringen av Rykkinn skole. 

De har samarbeidet tett siden forprosjektfasen og har sammen sørget for at prosjektet, som har spesielt fokus på godt inneklima og miljøløsninger, har blitt gjennomført innenfor satte tids- og økonomiske rammer. Når skolen nå står klar, betyr det dog ikke at Veidekkes jobb er over.

De skal nemlig drifte skolen i fem år, med en opsjon på to år ekstra via sin underleverandør Coors Service Management. Kontrakten omfatter eiendommens tekniske drift, vaktmestertjenester og renhold. Dette er første gang Bærum kommune benytter seg av en løsning som dette. 

Trygge Rom AS
Brødrene Østbye produserer og forhandler betongvarer til bedrifter, private og offentlig sektor.

Hensyn til fremtidige ombygginger og oppgraderinger 
Hilde Rustad, som var prosjektansvarlig for Levre skole før Inger-Marie Nygård fra OPAK, tok over i januar 2020 og forteller Norsk Byggebransje:

-Bygget er utformet med konstruksjonsprinsipper, etasjehøyder og materialbruk, som gjør at det står seg godt over tid, og er fleksibelt med hensyn til fremtidige ombygginger og oppgraderinger i henhold til behov og nye tekniske forskrifter. 

Uteområdet er tilsvarende utformet med robuste konstruksjoner og løsninger som holder seg godt over tid. Fokus på levetidskostnader sikrer helhetlig kostnadsperspektiv, der ikke bare investeringskostnad, men også kostnader til drift, vedlikehold og utvikling i bruksfasen, taes hensyn til.
 
- Det er lagt stor vekt på gode rammer for læringsmiljø og arbeidsmiljø for elever og lærere. I tillegg til funksjonelle og inspirerende arealer, har det vært fokus på inneklima med ekstra vekt på godt dagslys og gode, akustiske forhold.

BREEAM-NOR Very Good
Fokus på miljø og energiforbruk har vært sentralt gjennom hele prosjektet, og selv om man ikke har valgt å søke BREEAM NOR-klassifisering, er Levre skole bygd etter samme kriterier som kreves for BREEAM NOR Very Good-standard. 

Skolen er bygd som passivhus og det er blant annet installert solcelleanlegg som årlig vil kunne produsere opptil 35,000 Kw. 

Stolte aktører 
OPAK har gjennom mer enn 50 år bistått kunder med tverrfaglig rådgivning innen bygg-, anleggs- og eiendomsmarkedet. Med rundt 100 engasjert rådgivere i front har de på Levre Skole hatt rollen som Byggherreombud, Teknisk byggherreombud og SHA-koordinator utførelse, i tillegg til at Inger-Marie Nygård ble innleid av Bærum kommune som prosjektleder i innspurten av prosjektet. 

OPAK tilbyr høy kompetanse og et bredt spekter av rådgivningstjenester. Deres kjerneytelser er prosjektledelse, byggeledelse, bistand til leietakere, anskaffelser, konseptvalgutredning, usikkerhetsanalyse, byggfaglig spesialrådgivning, eiendomsrådgivning, og energi- og miljørådgivning. Med en rekke langsiktige kunderelasjoner, jobber OPAK i dag med både større og mindre prosjekter.

Betongvarer til alle formål 
Brødrene Østbye har gjennom snart 70 år produsert og levert betongvarer til bedrifter, privat- og offentlig sektor. Til Levre Skole leverte den erfarne produsenten egenproduserte L-elementer fra deres topp moderne fabrikk på Elverum. 

Trygge Rom 
Trygge Rom har i over tre tiår levert kvalitetssikrede og effektive sikkerhetsløsninger til privatkunder, skoler, sykehus, små- og mellomstore bedrifter, gårdeiere og sameier/borettslag. Med bred erfaring og kunnskap om boligalarm, kameraovervåkning, calling, porttelefon og digitalisering, er Trygge Rom en naturlig partner for alle som søker lås- og beslagsarbeid av høy kvalitet. 

Involverte aktører
Ratech, Spenncon, Brødrene Østbye, Bo Andrén Norge, PKS Industri, Lys og Varme, Idema, BBM, Østlandske Fasadeteknikk, Hermansen Maskin, Ragnar Andersson, Epoxy Betongservice, Otis, Bærum Byggmontering, Trygge Rom, Saneringsteknikk, HD Solskjerming, EGAS Sport, Metos, Fjeldheim og Knudsen, Edvardsson Entreprenør, Brødrene Østbye, Bo Andrén Norge, PKS Industri, Konnerud Rør, Kynningsrud Fundamentering, Saneringsteknikk, HD Solskjerming, EGAS Sport, Metos, IcopalTak, Østcom, Akershus Byggmesterforretning, Energima, Lian Trevarefabrikk, Optimera